Wat eten we precies om onze CO2 af te slanken? Hieronder vind je de uitwerkingen van de verschillende rapporten in het Rapport Menu.

Inhoudsopgave

Rapport Menu Serie – 0.3

 • Reducing CO2 from trucks: progress in practice – ACEA – april 2017
 • Gebruikers en inzet van bestelauto’s in Nederland – Connect – april 2017
 • Klimaatbeleid voor mobiliteit op de kaart – CE Delft – februari 2017

Rapport Menu Serie – 0.2

 • Monitoring heavy-duty vehicles’ CO2 emissions and their costs – CE Delft – maart 2016
 • Charging of Electric Buses – ACEA – mei 2017
 • Mobiliteitsbeeld 2017 – Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid – oktober 2017

Rapport Menu Serie – 0.1

 • Breakthrough of electric vehicle threatens European car industry – ING – juli 2017
 • Cleaner Car Contracts benchmark 2017 – icct – april 2017
 • Real-world fuel consumption of passenger car based on monitoring of Dutch fuel-pass data – TNO – oktober 2016

Rapport Menu Serie – 0.0

 • Global Fuel Economy – An update for COP22 – GFEI – november 2016
 • Global Automotive Executive Survey 2017 – KPMG – januari 2017
 • Greenhouse Gas Intensity of Natural Gas – thinkstep – mei 2017

 

Rapport Menu Serie – 0.3

Zijn vrachtwagens nou zuiniger geworden in de afgelopen jaren? Wat is eigenlijk het verschil tussen een truck van nu en een truck van ruim 20 jaar geleden? Welke rol spelen bestelbussen in onze samenleving? En hoe worden ze precies ingezet? Gaan we de doelstellingen van Parijs wel halen? EN wat moeten daarvoor doen als het gaat om mobiliteit? In dit rapport menu komt antwoord op deze vragen. En in plaats dat je 136 pagina’s door moet, ben je in drie minuten klaar.

 

Reducing CO2 from trucks: progress in practice – ACEA – april 2017

Het rapport is te vinden via deze link. – Het rapport bevat 11 pagina’s.

ACEA is de Europese vereniging voor voertuigproducenten. Zij hebben een aantal bureaus gevraagd te kijken naar de uitstoot van vrachtwagens van Daimler, DAF, MAN, Scania, Volvo en Iveco. Hierbij is een vergelijk gemaakt tussen de oude versie (de meeste uit begin jaren negentig van de vorige eeuw) en de nieuwe (één, twee jaar geleden).

Het rapport begint met hoeveel de NOx en PM10 emissies zijn afgenomen. Heel mooi, maar dit is een direct gevolg van wetgeving. Waar ACEA vaak tegen lobbyt… ACEA geeft aan dat het vaak lastig is deze emissies te verminderen en dan toch ook de CO2 uitstoot, oftewel het verbruik, te verminderen. Toch is dat blijkbaar gelukt want gemiddeld stoten vrachtwagens 8% minder CO2 uit. De geteste vrachtwagens stoten ongeveer 15-30% minder CO2 uit.

Wanneer moet je dit rapport lezen:

 • Als je wilt weten hoe de testen er precies uit hebben gezien.
 • Als je wilt weten welk merk de grootste progressie heeft gemaakt.
 • Als je wilt weten welke trucks precies getest zijn.

Kernwoorden: vrachtwagens, CO2 uitstoot, vergelijk.

 

Gebruikers en inzet van bestelauto’s in Nederland – Connect – april 2017

Het rapport is te vinden via deze link. – Het rapport bevat 86 pagina’s.

Bestelbusjes zijn een beetje een ondergeschoven kindje. Wie komt er voor een introductie van een nieuwe bestelbus zijn bed uit? Toch zijn bestelbussen extreem belangrijk in onze economie. Connect deed onderzoek naar de bestelbussen in Nederland.

Aardig is dat er in de samenvatting zes mythes naar voren worden gehaald en deze bevestigd of ontkracht worden. Bestelbussen worden steeds groter, vooral ingezet in de logistiek, maar vergeet ook bouw en handel niet en bestelbussen dragen veel meer bij aan de fijnstof uitstoot in de stad dan dat vrachtwagens dit doen, maar minder aan de NOx emissies. Overigens ‘wint’ de personenauto het van beiden, dat is de grootste vervuiler.

Het rapport geeft een compleet beeld van het bestelautopark in Nederland. Het geeft aan wat het jaarkilometrage is en bijvoorbeeld wat de gemiddelde leeftijd is. Onder andere interessant om te zien is wanneer de meeste bestelauto’s op de weg zitten: net voor de spits.

Op de sectoren bouw en handel wordt specifiek ingegaan in het rapport. Ook wordt er specifiek gekeken naar het afleveren van pakketjes die online besteld zijn. Hier worden vooral de grotere bestelbussen voor ingezet. In 2016 werd er ruim 20% meer online besteld dan in 2015. En die trend zet zich door.

Wanneer moet je dit rapport lezen:

 • Als je wilt weten hoe de bestelbussenmarkt er uit ziet in Nederland.
 • Als je wilt weten hoe het met het verbruik, de uitstoot, het jaarkilometrage, de inzet e.d. van de bestelbus zit.
 • Als je wilt weten hoeveel elektrische bestelbussen er rondrijden in Nederland.
 • Als je wilt weten hoe de bedrijfsgrootte zich verhoudt tot de ingezette en inzet van de bestelbus.

Kernwoorden: bestelbussen, CO2 uitstoot, markt, Nederland.

 

Klimaatbeleid voor mobiliteit op de kaart – CE Delft – februari 2017

Het rapport is te vinden via deze link. – Het rapport bevat 39 pagina’s.

CE Delft is een onderzoeksbureau voor onder andere transport en energie. Vòòr het energieakkoord van Parijs spraken wereldleiders af dat de opwarming van de aarde onder de 2°C moest blijven. Tijdens Parijs werd dit 1,5°C. In dit onderzoek keek CE Delft welk effect dit dan had op mobiliteit in Nederland. Ze berekenden de resterende CO2-uitstoot voor de sector mobiliteit.

Lucht- en zeevaart wordt meestal niet meegenomen in de berekeningen, omdat ze niet aan Nederland worden toegerekend. Maar de uitstoot is er wel en CE Delft heeft deze uitstoot wel meegenomen. Consequentie: de CO2 uitstoot van de mobiliteit verdubbeld.

Een vermindering van twee naar anderhalve graad klinkt niet zo drastisch, maar het houdt wel in dat er maar liefst twee keer zo veel CO2 uitstoot gereduceerd moet worden. Anders wordt die opgave niet gehaald.

Als we blijven doen wat we nu doen en we willen die anderhalve graad halen, dan kunnen we nog CO2 uitstoten tot 2024. En daarna helemaal niks meer. Maken we wel nieuw beleid dan moeten auto’s en bestelauto’s vanaf 2025 geen CO2 meer uitstoten en vrachtwagens vanaf 2035, willen we onze doelstelling halen.

Wanneer moet je dit rapport lezen:

 • Als je wilt weten hoe het zit met het beleid in Nederland en welk effect dat heeft.
 • Als je wilt weten welke mogelijke beleidsveranderingen er zijn.
 • Als je wilt zien hoe de CO2 uitstoot van mobiliteit zich ontwikkeld.
 • Als je wilt weten hoe mobiliteit zich verhoudt tot andere sectoren.

Kernwoorden: CO2 uitstoot, mobiliteit, beleid.

 

Rapport Menu Serie – 0.2

Op welk vlak is de Europese Commissie bezig als het gaat om brandstofverbruik en CO2 uitstoot? En wat wordt er door hen verwacht van Nederland? Zijn er al standaarden in de industrie als het gaat om het laden van voertuigen en wat doet de brancheorganisatie op dat gebied? Wat is eigenlijk de staat van de mobiliteit in Nederland en krijgen we nu meer of minder voertuigen op de weg? Leidt dat tot meer of minder brandstofverbruik? In dit rapport menu komt antwoord op deze vragen. En in plaats dat je 312 pagina’s door moet, ben je in tweeënhalve minuut klaar.

 

Monitoring heavy-duty vehicles’ CO2 emissions and their costs – CE Delft – maart 2016

Het rapport is te vinden via deze link. – Het rapport bevat 55 pagina’s.

De Europese Commissie heeft afgesproken om actie te ondernemen als het gaat om het verminderen van brandstofverbruik en CO2 uitstoot van vrachtwagens in Europa. Onderdeel hiervan is het certificeren, monitoren en rapporteren van dit brandstofverbruik en de CO2 uitstoot.

Het certificeren van het verbruik en de uitstoot gebeurd met de VECTO applicatie. Het monitoren is het onderwerp van het rapport. Er zijn drie opties voor het monitoren:

 1. De lidstaten houden bij hoeveel vrachtwagens er rijden en wat die verbruiken en uitstoten. Digitaal of op papier.
 2. De fabrikanten houden bij hoeveel vrachtwagens er per land verkocht worden en wat zij verbruiken en uitstoten.
 3. Organisaties als de RDW rapporteren jaarlijks over de voertuigen en dit wordt gecombineerd met data van de fabrikanten over het verbruik en de uitstoot.

De meeste lidstaten vinden optie 3 de beste optie. Ook de meeste fabrikanten gaan hiervoor. Optie 1 is verreweg de duurste optie voor iedereen. Optie 2 is het goedkoopst. Optie 3 is duurder dan optie 2, maar nog niet een kwart van de kosten van optie 1.

Wanneer moet je dit rapport lezen:

 • Als je beleid maakt op het gebied van brandstofverbruik en CO2 uitstoot, zeker gerelateerd aan vrachtwagens.
 • Als je meer wilt weten over VECTO.
 • Als je inzicht wilt krijgen in voertuigregistratie in Europa.
 • Als je wilt weten hoeveel vrachtwagens er geregistreerd worden per lidstaat en welke kosten hier mee gemoeid zijn.

Kernwoorden: vrachtwagens, monitoring, CO2 uitstoot

 

Charging of Electric Buses – ACEA – mei 2017

Het rapport is te vinden via deze link. – Het rapport bevat 4 pagina’s.

ACEA is de Europese brancheorganisatie van voertuigfabrikanten. Geregeld doen zij aanbevelingen voor standaardisatie. Dit document gaat in op het laden van elektrische bussen. ACEA wil graag dat daar een standaard voor komt.

De Europese Commissie heeft CEN/CENELEC gevraagd een dergelijke standaard op te stellen. Maar de deadline hiervoor ligt zo ver in de toekomst, dat het niet praktisch is voor de huidige marktontwikkelingen. ACEA geeft in dit document haar voorkeuren aan.

Wanneer moet je dit rapport lezen:

 • Als je bezig bent met de ontwikkeling van een stalling voor bussen.
 • Als je bezig bent met de ontwikkeling van laadinfrastructuur.
 • Als je wilt weten welke technologieën door de fabrikanten als meest kansrijk worden gezien.

Kernwoorden: laadinfrastructuur, elektrisch rijden, bussen

 

Mobiliteitsbeeld 2017 – Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid – oktober 2017

Het rapport is te vinden via deze link. – Het rapport bevast 253 pagina’s.

Elk jaar brengt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Mobiliteitsbeeld uit. Dit vertelt over de stand van zaken als het gaat om de mobiliteit in Nederland. Het kent de volgende onderwerpen:

 • Personenvervoer
 • Goederenvervoer
 • Bereikbaarheid
 • Verkeersveiligheid en milieu
 • Maatschappelijk belang
 • Toekomstbeeld
 • Data en methodieken.

Terwijl het aantal auto’s stijgt (van 7 miljoen in 2005 naar 8,3 miljoen in 2016), dalen de emissies. In 2005 was de CO2 emissie door wegverkeer nog 33,8 miljoen ton. In 2016 was deze 29,7. Overigens wel iets hoger dan in 2014 en 2015. Stikstof(di)oxide-emissies zijn van 130,6 duizend ton naar 68,9 gegaan. En de fijnstofemissies van 8,6 duizend ton naar 4,6. Auto’s zijn in het algemeen dus zowel zuiniger als schoner geworden. Ook wordt er steeds meer met de fiets gereisd.

Ook voor het goederenvervoer is zo’n zelfde trend te zien: alhoewel er meer vervoerd wordt over meer kilometers, daalt de CO2 uitstoot.

Wanneer moet je dit rapport lezen:

 • Als je een goed besef wilt hebben van mobiliteit en transport in Nederland.
 • Als je wilt zien hoe zich dit in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.
 • Als je wilt weten hoeveel reistijdverlies er is door files.
 • Als je plaatjes nodig hebt over dit onderwerp, het rapport is doorspekt van goed grafiekmateriaal.
 • Als je wilt snappen waarom we ongeveer 3 miljard euro aan maatschappelijke kosten hebben door files en vertragingen.

Kernwoorden: mobiliteit, Nederland, overzicht

 

Rapport Menu Serie – 0.1

Moeten we elektrisch rijden? Of moeten we hopen dat auto’s met een interne verbrandingsmotor zuiniger worden? Het zou maar zo eens kunnen zijn dat binnen een decennium, in 2024, het goedkoper is elektrisch te rijden dan met een benzine- of dieselauto. In dit rapport menu komen elektrische auto’s, verbruik en vlootgegevens aan bod. In plaats van dat je 60 pagina’s door moet, ben je nu in ongeveer twee minuten klaar.

 

Breakthrough of electric vehicle threatens European car industry – ING – juli 2017

Het rapport is te vinden via deze link. – Het rapport bevat 21 pagina’s.

Aan het begin van de 20ste eeuw was bijna 40% van de auto’s een elektrische auto. En nu is de elektrische auto terug en gaat niet meer weg. Dat is in het kort de boodschap van het rapport van ING. Ondanks dat de laadinfrastructuur, de actieradius en de kosten door veel consumenten nog als barrières worden gezien. Wel geeft 37% aan dat men bereid is een kwartier te wachten voor het opladen van een elektrische auto. En 35% van de mensen neemt genoegen met maximaal 400 km actieradius, iets dat de meeste nieuwe elektrische auto’s (bijna) halen. Er wordt verwacht dat de elektrische auto in 2024 competitief is met een auto met interne verbrandingsmotor.

Wanneer moet je dit rapport lezen:

 • Als je wilt weten wat de marktverwachting is voor elektrische auto’s.
 • Als je wilt weten welke invloed dit heeft op de Europese auto-industrie.
 • Als je wilt weten wat het marktaandeel interne verbrandingsmotor versus li-ion batterijen is, in Amerika, Europa, China en Japan/Korea.
 • En hoe ver Europa dan achter loopt.
 • Welke invloed elektrisch rijden op het uitbesteden van productie van auto’s heeft.

Kernwoorden: marktontwikkeling, elektrische auto, auto-industrie.

 

Cleaner Car Contracts benchmark 2017 – icct – april 2017

Het rapport is te vinden via deze link. Het rapport bevat 9 pagina’s.

Als we schonere en zuinigere auto’s willen, dan moeten we dat niet alleen met de mond belijden en hopen dat de overheid wetgeving op dat vlak opstelt, dan moeten we ook zelf schonere en zuinigere auto’s inkopen. Dat is de gedachte achter het Cleaner Car Contracts initiatief. In de benchmark van 2017 wordt duidelijk dat het aandeel middenklassers in de vloot wederom aan het stijgen is. Even als plug-in hybride voertuigen. Het aandeel diesel (nog steeds 60%) is gedaald in 2016 t.o.v. 2015, maar daarna gelijk gebleven. Het gaat hierbij om de Europese vloot van vlooteigenaren die aan het onderzoek meedoen (grote bedrijven en leasemaatschappijen).

Wanneer moet je dit rapport lezen:

 • Als je wilt weten wat het verschil is tussen de fabriekscijfers en de werkelijke cijfers als het gaat om verbruik, in de verschillende categorieën (benzine, diesel, hybride, kleine, middel, grote auto’s, kleine en grote bestelbussen).
 • Gek genoeg niet wanneer je iets wilt weten over de uitstoot van NOx/PM10 van deze voertuigen.
 • Als je wilt weten wat het marktaandeel is van de verschillende segmenten auto’s en bestelbussen.
 • Als je een benchmark wilt voor CO2 uitstoot van je vloot.

Kernwoorden: CO2 uitstoot vloot, werkelijk verbruik, marktaandeel.

 

Real-world fuel consumption of passenger car based on monitoring of Dutch fuel-pass data – TNO – oktober 2016

Het rapport is te vinden via deze link. Het rapport bevat 30 pagina’s.

TNO monitort sinds 2008 het werkelijke verbruik van auto’s. Dit doen ze op basis van tankpasdata. Dat is natuurlijk niet 100% waterdicht, omdat het afhankelijk is van hoe netjes mensen data invoeren in het tankstation. Maar omdat het zoveel data is (van meer dan 400.000 voertuigen) en afwijkingen uitgefilterd kunnen worden, geeft het toch een goed beeld. Het verschil tussen werkelijke en door de fabriek opgegeven verbruiken is 35% voor de hele vloot en in 2015 was het 45% voor nieuwe voertuigen.

Wanneer moet je dit rapport lezen:

 • Als je meer wilt weten over het verschil tussen werkelijke en door de fabriek opgegeven emissies.
 • Als je wilt weten wilt aantonen dat er wel degelijk zuiniger gereden wordt.
 • Als je wilt weten in hoeverre rijstijl invloed heeft op het verbruik.
 • Als je wilt begrijpen waarom je medewerkers niet zo zuinig rijden als in de folder belooft is.

Kernwoorden: werkelijk verbruik, Nederland, CO2 uitstoot.

 

Rapport Menu Serie – 0.0

In de 10 jaar dat ik nu bezig ben heb ik meer dan 1500 artikelen verzameld. Van deze artikelen heb ik een korte beschrijving en kernwoorden, zodat ik ze makkelijk terug kan vinden. Hartstikke mooi natuurlijk, maar een beetje zonde als dat alleen maar op mijn computer te vinden is. Daarom bespreek ik in het artikel van deze keer drie van deze rapporten. En heb ik er een vraag over. In plaats van dat je dus 249 pagina’s door moet, is het nog geen 800 woorden. Te lezen in ongeveer drie minuten dus.

 

Global Fuel Economy – An update for COP22

Het rapport is te vinden via deze link. Het rapport bevat 13 pagina’s.

Het Global Fuel Economy Initiative (GFEI) werkt aan minder brandstof verbruiken. Zij hebben het ´100 for 50by50´ initiatief waarin ze proberen 50% brandstof verbruik te verminderen voor 2050. Dit rapport gaat over het GFEI, wat ze doen, wat hun ideeën zijn en wat ze tot nu toe gerealiseerd hebben. Het gaat ook in op een aantal rapporten die ze hebben geschreven en welke voorbereidingen ze treffen voor COP22 – oftewel de volgende klimaatconferentie die in Marrakesh zal plaatsvinden. Dat laatste is maar een klein onderdeel, ondanks dat de titel anders doet vermoeden.

Wanneer moet je dit rapport lezen?

 • Als je de achtergrond wilt weten van het GFEI
 • Als je wilt weten waar het GFEI heeft gesproken om dit onderwerp onder de aandacht te brengen
 • Als je wilt weten welke resultaten GFEI in Kenia, Zuid-Afrika, Botswana en nog negen andere Afrikaanse landen heeft behaald. Zo is het verbruik in Mauritius met 20% gedaald ten opzichte van 2005.
 • Als je wilt weten wat China, de VS en Europa doen als het gaat om het verbruik van zware voertuigen. China is hier duidelijk verder in dan Europa.

Kernwoorden: brandstofbesparing, internationaal, regelgeving.

 

Global Automotive Executive Survey 2017

Het rapport is te vinden via deze link. Het rapport bevat 56 pagina’s.

Al voor het 18de jaar op rij publiceert KPMG dit onderzoek. Bijna 1.000 senior executives zijn bevraagd. Deze directeuren en managers werken onder andere bij autofabrikanten, leveranciers van de automobiel branche, financiële dienstverleners, verhuurbedrijven en ICT bedrijven. Daarnaast zijn nog eens meer dan 2.400 consumenten bevraagd.

Het onderzoek brengt interessante statistieken naar voren. Zo verwacht driekwart van de executives dat de gewone (interne verbrandings)motor nog heel lang de standaard blijft. Maar meer dan de helft ziet geen heil meer in diesel, behalve dan voor zware voertuigen.

Elektrische voertuigen krijgen het veel te zwaar door het ontbreken van infrastructuur en het worden juist de brandstofcelauto’s die het in de toekomst gaan maken – aldus meer dan de helft van de executives.

Ruim een derde van de consumenten denkt dat in 2025 de helft van de mensen die nu een auto heeft, die niet meer zelf wil bezitten.

Wanneer moet je dit rapport lezen?

 • Als je wilt weten wat directie en management denkt dat er staat te gebeuren in autoland.
 • Als je wilt weten wat de consument van de ontwikkelingen van zelfrijdende en elektrische auto´s vindt.
 • Als je wilt weten hoe men denkt over OEMs (de autofabrikanten) versus ICT bedrijven.
 • Als je wilt weten wie men het meest vertrouwd om een veilige zelfrijdende auto te bouwen.

Kernwoorden: toekomstperspectief, automobielbranche, marktontwikkeling.

 

Greenhouse Gas Intensity of Natural Gas

Het rapport is te vinden via deze link. Het rapport bevat 180 pagina’s.

De Natural & Bio Gas Vehicle Association Europe (NGVA) heeft onderzoek laten doen naar de broeikasgasintensiteit van aardgas. Belangrijk natuurlijk want methaan (belangrijkste component van aardgas) is als broeikasgas 20 maal zo sterk als CO2, maar wordt wel gezien als belangrijke transitiebrandstof naar een duurzame oplossing. Als dit inhoudt dat er in de tussentijd veel meer methaan de lucht in gaat, zouden we wel eens het paard achter de wagen kunnen spannen.

Wat blijkt: van bron tot en met wiel is de broeikasgas uitstoot voor auto’s 23% lager dan benzineauto’s en 7% lager dan diesels. Voor zware voertuigen is dit 16% voor CNG (ten opzicht van diesel) en 6-15% voor LNG (afhankelijk van de configuratie). In schepen ligt dit tussen de 11 en 21%. Gaan we echter naar biogas/groengas, dan is er meer dan 80% reductie mogelijk.

Wanneer moet je dit rapport lezen?

 • Als je wilt weten precies hoe de broeikasgasreductie is berekend.
 • Als je wilt weten welke onderdelen er allemaal in het proces zijn en hoeveel broeikasgasemissies daarmee gemoeid zijn.
 • Hoeveel methaan er vrij komt bij de verschillende onderdelen in het proces.
 • Als je meer wilt weten over waar CNG en LNG vandaan komen en wie belangrijke spelers zijn.

Kernwoorden: broeikasgasemissies, CNG, LNG, levenscyclusanalyse

 

Wil je weten wat elektrisch rijden je kan opleveren? We hebben de Routekaart nulemmissie voor je!