De tactieken geven een percentage aan. Dit percentage vertelt jou hoeveel procent je op elk onderwerp scoort. Hoe hoger de score, des te meer potentie heeft het onderwerp om ermee aan de slag te gaan. Mocht de score een andere betekenis hebben dan wordt dit aangegeven in het antwoord.
** *Voor optimaal gebruik van de tool is het noodzakelijk om de cookies te accepteren. Wil je de resultaten per mail ontvangen zodat je ze later terug kan kijken?  Geen probleem, vul je emailadres in waar dit kan. 

 

Het wagenpark


Als je groener, schoner en slimmer wilt rijden, dan beginnen we natuurlijk bij het wagenpark.
Kiezen we voor elektrische auto’s? Zetten we vrachtwagens in op LNG? Er zijn een heleboel technische oplossingen om het wagenpark te vergroenen.
Om te zien welke tactieken er voor jou mogelijk zijn ten aanzien van het wagenpark, vul je de onderstaande quiz in.

Wagenpark

Vul het formulier in om je resultaten te bekijken.

Jullie weten nu de potentie van elk voertuig om te verduurzamen.
Ga door naar de volgende quiz en geef aan van welke brandstoffen jullie gebruik maken.

Brandstoffen in het wagenpark

Vul het formulier in om je resultaten te bekijken.

 

 

 

Mobiliteit

mobiliteitMobiliteit gaat over de voertuigkeuze die jullie als organisatie maken.

Ga je met de auto, of kan je met de trein? Kies je ervoor om thuis te werken of zijn er mogelijkheden om te carpoolen? Maak je meerdere afspraken in de buurt of vergader je online via Teams of Zoom of bieden jullie een OV-chipkaart aan? We gaan eerst kijken of je voldoende inzicht hebt op de mobiliteit, vervolgens zullen we verder inzoomen op de specifieke onderdelen van mobiliteit.

 

Doe de quiz en kom erachter welke kansen er voor jullie zijn!

Mobiliteit inzicht

Vul het formulier in om je resultaten te bekijken.

Mobiliteit fiets

Vul het formulier in om je resultaten te bekijken.

Mobiliteit openbaar vervoer

Vul het formulier in om je resultaten te bekijken.

Mobiliteit externe werkplekken

Vul het formulier in om je resultaten te bekijken.

Mobiliteit carpoolen

Vul het formulier in om je resultaten te bekijken.

 

 

 

BeleidAllemaal mooi en aardig die ideeën, maar ideeën moeten gestalte krijgen. Dit moet gestalte krijgen in het beleid. Zorg dat je beleid goed op de praktijk is uitgelegd, anders vindt het geen toepassing binnen de organisatie.
Hier ga je achterhalen waar kansen liggen. Als eerst moeten we weten wat jullie aan beleid hebben, vervolgens gaan we hier verder op in zodat we de nieuwe tactieken kunnen achterhalen.

Kom erachter op welke wijze jullie aan het beleid kunnen sleutelen om draagvlak te creëren voor duurzaam rij- en reisgedrag

Beleid overkoepelend

Vul het formulier in om je resultaten te bekijken.

Beleid openbaar vervoer

Vul het formulier in om je resultaten te bekijken.

Beleid de fiets

Vul het formulier in om je resultaten te bekijken.

Beleid thuiswerken

Vul het formulier in om je resultaten te bekijken.

Beleid auto

Vul het formulier in om je resultaten te bekijken.

 

 

Gedrag

gedragAl schrijf je CO2-reductiedoelstelling nog zo mooi op het succes valt of staat met gedrag van je medewerkers.
Hou je niet alleen bezig met de registreren van het verbruik, maar kijk ook naar een zuinig rijden training. Zet campagnes op voor de training zodat er ook daadwerkelijk effect te zien is v00r het zuinig rijden. Maak afspraken wanneer medewerkers gebruik moeten maken van het openbaar vervoer. Stel ambassadeurs aan binnen je organisatie zodat meetbare doelen worden gemaakt voor de organisatie.

We onderscheiden rij- en reisgedrag.
Hoeveel benzine wordt er verbruikt?  Rijgedrag! 
Hoe komen de medewerkers naar het werk? Reisgedrag!

 

Kom erachter welke tactieken nodig zijn om jouw organisatie te optimaliseren:

Gedrag

Vul het formulier in om je resultaten te bekijken.

 

 

 

 

Keten

Binnen bedrijven zorgen hele teams of groepen voor succes. Maar als je naar nog een grotere schaal kijkt, dan zie je dat het bedrijf niet alleen staat. Als bedrijf ben je onderdeel van een keten.
Ben jij al actief met het verduurzamen van de keten? doe de quiz en kom erachter. Is er geen sprake van één keten binnen jullie organisatie dan kun je deze quiz overslaan.

Keten

Vul het formulier in om je resultaten te bekijken.

 

 

 

Bedrijven bevinden zich in verschillende stadia op weg naar nulemissie wagenparken en mobiliteit, wil jij weten in welk stadium van een duurzaam bedrijf jij je bevindt? Klik dan hier!

Stadium  duurzaam bedrijf

 

Wil je weten wat elektrisch rijden je kan opleveren? We hebben de Routekaart nulemmissie voor je!