Moeten wij wat met elektrisch rijden, of is groengas een betere optie voor ons? Is de CO2 prestatieladder relevante certificering, of moeten we kijken naar Lean&Green? Moeten we inzetten op ons wagenpark, of kunnen we beter onze gebouwen isoleren? Het zijn zomaar een aantal vragen die regelmatig aan mij gesteld worden. En terecht, want je wilt zeker weten dat je geen tijd en geld verspilt aan de verkeerde dingen.

 

Goede keuzes maken

Om een goede keuze te maken, moet je op een aantal dimensies afwegen wat de keuze voor het één of het ander oplevert. Zo kun je een evenwichtige afweging maken. Om je daar mee te helpen, heb ik hieronder de zeven belangrijkste dimensies benoemd waarop je keuzes op het gebied van groener, schoner en slimmer rijden moet afwegen. Om te zien hoe dit in de praktijk werkt, laat ik zien hoe dit werkt als je wilt afwegen of de CO2 prestatieladder wat oplevert.

 

De zeven dimensies voor groener, schoner en slimmer rijden

logo_PSL2

  1. Bijdrage aan de overtuiging
  2. Bijdrage aan de doelstelling
  3. Bijdrage aan de CO2 reductie
  4. Bijdrage aan de inzet van hernieuwbare grondstoffen/brandstoffen
  5. Bijdrage aan schoner rijden
  6. Bijdrage aan slimmer rijden
  7. Bijdrage aan korte en lange termijn resultaten

 

Stel je voor: de CO2 prestatieladder is al een aantal keer als thema langs gekomen. Moeten jullie daar nou wel of niet wat mee? Als je het legt langs de lat van de 7 dimensies voor groener, schoner en slimmer rijden, moet je de volgende vragen stellen.

 

Op welke manier levert de CO2 prestatieladder een bijdrage aan onze overtuiging?

Zoals ik al wel vaker heb aangehaald, is het van wezenlijk belang dat je goed weet waarom je een project doet op het gebied van groener, schoner en slimmer rijden. Als je niet weet waarom je het doet, hoef je er niet aan te beginnen. Is het omdat klanten er om vragen? Omdat jullie als bedrijf voorop willen lopen in innovatie? Is het omdat jullie leiderschap willen tonen op het gebied van duurzaamheid? Is het omdat het bedrijf wil bijdragen aan een concrete CO2 reductie?

Als je weet waarom je het doet, kun je de afweging maken. Stel je hebt geen klant die vraagt om de CO2 prestatieladder. Maar wel klanten die willen dat je elektrisch rijdt. Dan levert het weinig op voor deze dimensie. Het kan ook zijn dat er maar een klein groepje klanten is dat hier om vraagt.

Je beantwoordt de vraag dan ook niet zwart/wit, maar in een korte zin waarin je de situatie schetst. Bijvoorbeeld: de CO2 prestatieladder draagt voor een groot deel bij aan onze overtuiging dat bedrijven die bezig zijn met CO2 reductie op langere termijn klanten aan zich weten te binden.

Vervolgens geef je hier ook een cijfer voor:

1          = het levert geen bijdrage
3          = het levert een kleine bijdrage
5          = het levert een redelijke bijdrage
7          = het levert een forse bijdrage
10        = het levert een essentiële bijdrage

In het bovenstaande voorbeeld (draagt voor een groot deel bij aan onze overtuiging) zou ik het dus 7 geven.

 

Op welke manier levert de CO2 prestatieladder een bijdrage aan onze doelstelling?

De CO2 prestatieladder geeft je de mogelijkheid om in aanbestedingen een gunningvoordeel te behalen, zodat de kans groter is dat je de opdracht krijgt.
Is één van je doelstellingen dus om meer klanten te krijgen door te werken aan groener, schoner en slimmer rijden, dan kan de CO2 prestatieladder daar behulpzaam mee zijn. Zoek dus ook uit wie van jouw klanten al bekend is met de CO2 prestatieladder, cq. het wil gaan gebruiken. En zoek uit welke potentiële klanten de CO2 prestatieladder al gebruiken. Denk hierbij vooral aan partijen als RWS, ProRail en andere overheden. Hier vind je een lijst [http://www.skao.nl/Opdrachtgevers] met opdrachtgevers die er van gebruik maken.

De CO2 prestatieladder kan daarom wel eens essentieel zijn voor het bereiken van je doelstelling en deze levert dan dus een essentiële bijdrage.

In dat geval zou ik het dus een 10 geven.

 

Op welke manier levert de CO2 prestatieladder een bijdrage aan de CO2 reductie?

Ik geloof dat CO2 reductie een wezenlijk onderdeel is van ‘groener rijden’. Op zichzelf ben ik niet zo bang voor CO2. Ik twijfel er echter niet aan dat wij in de afgelopen jaren heel veel CO2 uit hebben gestoten en zo in het milieu hebben gebracht. Het is een broeikasgas. Ook dat hoeft niet direct erg te zijn, misschien is klimaatverandering zelfs wel een oplossing voor een probleem dat we nog helemaal niet zien. Maar het reduceren van de CO2 uitstoot is een heel erg handig instrument om het verbruik (en daarmee kosten) te reduceren en te kwantificeren. CO2 uitstoot kun je direct relateren aan de hoeveelheid, gas, diesel of benzine die je verbruikt. Oftewel het maakt het mogelijk om kwantitatief de zaak te benaderen en één kengetal te gebruiken.

Daarom zou één van je doelstellingen moeten zijn om CO2 te reduceren.

De CO2 prestatieladder helpt bij het reduceren van de CO2 uitstoot van een bedrijf, het maakt inzichtelijk hoeveel het bedrijf aan CO2 uitstoot, en door welke bedrijfsonderdelen deze CO2 wordt uitgestoten.

Heb je dus een heel specifieke doelstelling op het gebied van CO2 uitstoot, dan is de CO2 prestatieladder niet alleen een middel, een leidraad, om deze CO2 te registreren en te verminderen, maar het geeft ook nog de mogelijkheid om dit kenbaar te maken aan de buitenwereld en er een voordeel mee te behalen.

Je moet het nog wel zelf doen: de CO2 prestatieladder is geen tovermiddel. Je zult zelf maatregelen moeten verzinnen en nemen die de CO2 uitstoot reduceren.

Is dit het geval, dan kun je de vraag als volgt beantwoorden. De CO2 prestatieladder levert een forse bijdrage aan onze CO2 reductiedoelstelling.

Ik zou het dus een 7 geven.

 

Op welke manier levert de CO2 prestatieladder een bijdrage aan de inzet van hernieuwbare grondstoffen/brandstoffen?

Een ander aspect van groener rijden is, in mijn optiek, het inzetten van hernieuwbare grondstoffen en/of brandstoffen. Hierdoor draag je er aan bij dat de uitputting van grondstoffen beperkt wordt en kunnen fossiele brandstoffen voor nuttigere toepassingen (zoals medicijnen en kunststoffen) worden ingezet.

Ook hier is de CO2 uitstoot een factor. Hernieuwbare brandstoffen kunnen zorgen voor een CO2 reductie, maar dit is er slechts een onderdeel van. Als je helemaal cradle-to-cradle wilt gaan werken bijvoorbeeld, dan is de CO2 prestatieladder daar niet het instrument voor.

De CO2 prestatieladder levert een bijdrage aan de inzet van hernieuwbare grondstoffen en/of brandstoffen, mits daar specifiek aandacht aan wordt besteed bij de ontwikkeling van maatregelen.

In dit geval zou ik het dus een 5 geven.

 

Op welke manier levert de CO2 prestatieladder een bijdrage schoner rijden?

Schoner rijden heeft te maken met hoeveel NOx, PM10 en andere schadelijke stoffen worden uitgestoten. Essentieel als je wilt bijdragen aan dat we nog lang kunnen blijven genieten van auto’s, vrachtwagens, bussen en motorfietsen. Want deze uitstoot heeft luchtwegklachten, hartfalen en bijvoorbeeld zure regen tot gevolg.

Dit is niet iets dat veel bedrijven meenemen in hun doelstelling. Het kan zijn dat ook jullie dit niet hebben gedaan. In de overweging voor de CO2 prestatieladder, is het dan niet direct voor jullie relevant.

Als je wel kijkt naar dit aspect, en ik zou het dus ook zeker aanraden om te doen, is de CO2 prestatieladder hier niet het instrument voor. Je zou het er voor kunnen toepassen, door zelf hierover een aantal maatregelen op te nemen. Maar, zoals je wel begrijpt, kijkt de CO2 prestatieladder naar CO2 uitstoot. En helaas niet naar bijvoorbeeld NOx en PM10.

De CO2 prestatieladder levert geen directe bijdrage aan schoner rijden.

Ik zou het dan ook een 1 geven.

 

Op welke manier levert de CO2 prestatieladder een bijdrage slimmer rijden?

Slimmer rijden houdt in dat je kijkt naar hoe het ook anders kan, met minder bijvoorbeeld, terwijl je hetzelfde bereikt. Voor slimmer kun je dus bijvoorbeeld gebruik maken van een lean manier van werken. Het tegengaan van verspilling is heel erg belangrijk. Dit zijn ook vaak maatregelen die direct geld opleveren. Ik ben er van overtuigd dat je met de ‘slimmer rijden’ aanpak heel erg veel kunt besparen, immers zuinig zijn = geld besparen = duurzaam bezig zijn.

Slimmer rijden heeft daarmee vaak ook een directe CO2 reductie tot gevolg en past daarom goed in de CO2 prestatieladder. De ladder en de verzamelende gegevens zelf, zullen niet direct tot manieren leiden om slimmer te rijden, maar geven wel een hele duidelijke indicatie van waar je je op zou moeten richten. Vervolgens moet je dus kijken op welke manier het slimmer kan.

Is dit het geval, dan kun je de vraag als volgt beantwoorden. De CO2 prestatieladder geeft ons de mogelijkheid om in te zetten op slimmer rijden.

Ik zou het een 7 geven.

 

Op welke manier levert de CO2 prestatieladder een bijdrage op korte en op lange termijn?

Deze vraag slaat terug op de andere vragen: je wilt namelijk weten of het je resultaat gaat opleveren op de korte termijn en of dit nog steeds het geval is op de lange termijn. Om dit makkelijk inzichtelijk te maken, kun je een matrix maken. Je zet hierin de vragen, de cijfers en geeft aan of dit op lange en/of korte termijn speelt. Ik heb hieronder een voorbeeld weergegeven.

Zo heb je in één oogopslag duidelijk: zou ik hier mee door moeten gaan of niet? Ik zou in dit geval zeggen van wel: immers, het is essentieel om je doelstelling te behalen. Zie je alleen maar cijfers van een 5 of lager, dan is het niet de moeite. Verder kun je dus je onderbouwing op deze afweging baseren.

Ik hoop dat ik hiermee heb laten zien, welke dimensies er nodig zijn bij het maken van een afweging op het gebied van groener, schoner en slimmer rijden. Met als concrete invulling: wat levert de CO2 prestatieladder op?

Ik ben wel benieuwd: gebruiken jullie de CO2 prestatieladder? En zo ja, op welke manier? Zo niet, en je hebt wel een CO2 reductiedoelstelling, waarom niet?

 

NB: Ik zou het ontzettend waarderen als je reageert op dit artikel. Want: door jouw reactie, worden ook anderen weer geholpen. Als jij een vraag stelt, kan een ander daar wat van leren. Als jij een antwoord geeft, weten we met zijn allen een beetje meer. Om mijn waardering te laten blijken, wil ik je wat geven als je een aantal keer een bijdrage hebt geleverd. Wat dat is, lees je hier.

 

En deel het artikel via de onderstaande buttons!


Recente artikelen (het kunnen ook juist die van in dezelfde categorie zijn)

Wil je weten wat elektrisch rijden je kan opleveren? We hebben de Routekaart nulemmissie voor je!