Auteur: Elske van de Fliert
CO2 prestatieladder, CO2 verminderen

In het vorige artikel, schreef ik over hoe je effectief nieuw wagenparkbeleid vormgeeft. Daarin gaf ik aan dat het belangrijk te bespreken is waarom jullie nieuw en/of duurzamer wagenparkbeleid willen. Als je een beetje bekend bent met onze aanpak (het CO2 afslankprogramma® voor het wagenpark en de mobiliteit), dan weet je dat we altijd beginnen met de overtuiging. We stellen dus eerst de vraag: waarom? Waarom doen we dit?

 

CO2 prestatieladder, CO2 verminderenGoede vraag

Die waarom vraag dient op meerdere niveaus beantwoord te worden. Je wilt weten waarom je iets doet in het kader van het algemene belang, je wilt weten waarom je iets doet in het kader van het bedrijfsbelang en je wilt weten waarom je iets doet in het kader van je eigenbelang. Oja, waarom wil je dat? Goede vraag :).

Dat heeft te maken met de waarden waarop mensen een afweging maken om iets te doen in het kader van verduurzaming. En de triggers die je daar dan voor kunt gebruiken. Daar schreef ik eerder al eens een artikel over, maar ik zal het even toelichten in het kader van het belang.

 

Waarden

Voor de mensen die vooral op hedonistische en egoïstische waarden een afweging maken, is het eigenbelang essentieel.

Maar voor mensen die op basis van egoïstische en altruïstische waarden een afweging maken, is het bedrijfsbelang (ook) relevant.

En voor mensen die op basis van altruïstische en milieu waarden een afweging maken, is het algemene belang goed om helder te hebben.

Zo zorg je er dus voor dat voor iedereen een passende reden is om iets te gaan doen.

 

Wat zijn hier voorbeelden van?

In dit artikel wil ik het hebben over voorbeelden van het algemene belang. In de volgende artikelen zal ik het hebben over het bedrijfsbelang en het eigenbelang. Als ik dit in een workshop behandel, houd ik ook altijd deze volgorde aan, want het is fijn voor mensen als ze naar een steeds persoonlijker niveau toe bewegen, in plaats van dat ze meteen als eerste hun ziel bloot moeten leggen.

  • De negatieve gevolgen van de slechte luchtkwaliteit
  • De geopolitieke problemen door het opraken van de olie
  • Klimaatvluchtelingen
  • Files
  • Alsmaar stijgende kosten van energie
  • Klimaatverandering en ons beperkte aanpassingsvermogen
  • De invloed van verkeer en vervoer
  • Milieuzonering
  • Ontwikkelingen in wetgeving
  • Schaarser worden bruikbaar oppervlakte.

 

Hoe maak je dit voor mensen tastbaar?

Wat ik vaak doe om dit tastbaar te maken in een workshop is een quizje doen over hoeveel mensen er bijvoorbeeld overlijden aan de gevolgen van fijnstof of hoeveel economische schade we als Nederland oplopen door de files. Maar je kunt natuurlijk ook heel goed een documentaire laten zien over de gevolgen van klimaatverandering (ik vind Before the Flood heel goed).  of een spreker uitnodigen die hier een keer een verhaal over komt vertellen. Zeker als je een grotere groep wilt bereiken is dat wel zo handig.

Het gaat er in ieder geval om dat mensen het belang kennen. Sommige mensen zullen dan ook het belang er van inzien. Voor de rest zal het dus nodig zijn om ook het bedrijfs- en eigenbelang helder te krijgen.

 

Wat is voor jou een mooi voorbeeld van een algemeen belang? Wil je hiermee aan de slag voor jullie organisatie? Doe dan Ambassadeursworkshops!

 

“Transport is prachtig, duurzaam transport is krachtig!”

 

Deel het artikel via de onderstaande buttons!

 


Recente artikelen (het kunnen ook juist die van in dezelfde categorie zijn)

Wil je weten wat elektrisch rijden je kan opleveren? We hebben de Routekaart nulemmissie voor je!