Auteur: Elske van de Fliert
CO2 verminderen, auto, duurzaam ondernemen

In de afgelopen ruime week liet de Nederlandse overheid zich maar liefst twee keer horen als het gaat om groener, schoner en slimmer rijden. Stientje van Veldhoven maakte bekend dat er € 25 mln geïnvesteerd wordt in verduurzaming van de mobiliteitssector (oftewel CO2 verminderen – groener rijden) en nog eens € 23 mln in slimme en schone logistiek (oftewel minder fijnstof, NOx uitstoot en files). Nou is het heel mooi dat er zoveel geld vrij komt, maar het is ook wel fijn dat wij iets te zeggen hebben over waaraan het wordt uitgegeven. Goed nieuws in dat opzicht, want we kunnen een zienswijze indienen over het concept-kabinetsbesluit “Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018”. Dit gaat dus ook over het verminderen van fijnstof en NOx uitstoot.

 

Luchtkwaliteit

Het NSL bestaat al een tijdje, sinds 2009. En vooralsnog daalt de uitstoot. Sinds 2010 is de concentratie fijnstof met ongeveer 30% gedaald en de concentratie NOx met ongeveer een kwart (aldus figuur 1 in het besluit). Fijnstof en NOx zijn slecht voor je. Je wordt er ziek van en als je al niet te gezond bent, ga je er dood aan. Dit probeert de overheid zoveel mogelijk te voorkomen.

Overigens was een dalende lijn al ingezet sinds 1992, niet geheel toevallig de start van de Euronorm – de norm waarmee bepaald wordt hoeveel van deze stoffen voertuigen mogen uitstoten.

 

Concrete maatregelen

Het NSL is een mix van aan de ene kant algemene beleidslijnen en aan de andere kant concrete maatregelen die genomen worden. Dat maakt het eigenlijk een heel erg praktisch iets. Alhoewel we voor de zienswijze worden gevraagd te reageren op de grote lijnen. De maatregelen worden elk apart besloten en daarvoor gelden specifieke inspraakmogelijkheden. Dit heeft ook te maken met het feit dat het niet alleen maatregelen zijn die de nationale overheid neemt, maar ook de verschillende gemeenten die nog te maken hebben met een overschrijding van de concentraties van fijnstof en NOx.

 

Verkeersmaatregelen

Kort samengevat dient het NSL maar één doel en dat is de luchtkwaliteit laten voldoen aan de eisen. Aan de ene kant mooi: want dat betekent schonere lucht. Het betekent aan de andere kant ook: niet per se schonere lucht dan strikt noodzakelijk. En als het gaat om verkeersmaatregelen dan gaat het eigenlijk vooral om maatregelen die de NOx concentratie verbeteren. Fijnstof wordt meer aan gedaan in het kader van de veehouderij en de industrie. Desalniettemin: veel maatregelen die minder NOx in het verkeer opleveren, leveren ook een verbetering op van de fijnstof uitstoot.

 

CO2 prestatieladder

Allemaal heel erg mooi, maar welke conclusies moet je daar nou als bedrijf aan verbinden? Jij hebt misschien te maken met de CO2 prestatieladder of Lean & Green award en die gaan eigenlijk alleen maar over CO2 uitstoot. Hooguit merk je wat van het NSL omdat er milieuzones worden geïntroduceerd in het gebied waar je werkzaam bent. Begrijpelijk in het kader van een schone lucht, maar gewoon ook heel onhandig af en toe als je nog oude voertuigen in je vloot hebt. En je kunt er slecht je voordeel mee doen (in tegenstelling tot de CO2 prestatieladder waar je nog een aanbesteding door kunt winnen bijvoorbeeld). En is het als bedrijf dan zinnig om een zienswijze in te dienen?

 

Duurzaam ondernemen, strategisch ondernemen

Het NSL geeft je de mogelijkheid strategisch te ondernemen. Door te weten waar de overheid, nationaal en lokaal op in zet, kan jij betere afwegingen maken bij het samenstellen van je wagenpark en de mobiliteit. En je weet welke specifieke dingen de gemeente gaat doen, zodat je daarvan kunt profiteren. Om dit tastbaar te maken, heb ik hieronder een aantal maatregelen uit het NSL gehaald en toegelicht.

 

1.      Subsidie: Compensatieregeling milieuzone gemeenten en aangrenzende gemeenten.

“Subsidie mogelijk voor de aanschaf van elektrische bestelauto’s in gemeenten met een milieuzone of aangrenzende gemeenten. Hiermee wordt de verschoning van het wagenpark gestimuleerd.”

Dit is een landelijke maatregel. Let wel: hij is er nog niet doorheen. Maar als jij bestelbussen in (de buurt van) een milieuzone hebt rijden, maar ook ver daarbuiten en de bestelbus moet worden vervangen, dan wil je misschien schuiven in de vloot. Stel je rijdt met een bestelbus in Arnhem en in Assen. Die in Arnhem moet vervangen worden, die in Assen gaat nog wel anderhalf jaar mee, maar voldoet wel aan de eisen die gesteld worden in Arnhem. Zet de bestelbus uit Assen in Arnhem in, koop voor Assen een nieuwe en profiteer van de subsidieregeling bij de tijd dat de bestelbus die nu in Arnhem rijdt, aan vervanging toe is.

Overigens is ook het uniform maken van de milieuzones een maatregel in het NSL (dat werd wel eens tijd!).

 

2.      Fiscaal: MRB-toeslag voor oude vervuilende diesel personen- en bestelauto’s (zonder affabriek roetfilter)

“Deze maatregel draagt bij aan een verschoning van het wagenpark in Nederland. Door de toeslag wordt het onaantrekkelijker om in een ouder dieselvoertuig te blijven rijden.”

Ook dit is een landelijke maatregel. Kort samengevat: zo snel mogelijk de oude diesels de vloot uit, dat is duidelijk, zeker als ze geen roetfilter hebben.

 

3.      Fietsen

Vier van de zeven gemeenten hebben een regeling die fietsen aantrekkelijker maakt. Het gaat van sloopregelingen voor benzinescooters, tot het aanleggen van fietssnelwegen. Fietsen helpt ook bij de duurzame inzetbaarheid van medewerkers: het is een stuk gezonder dan met de auto verplaatsen. Denk dus vast na over hoe fietsen in jullie bedrijf een plek kan krijgen.

 

Zienswijze

En heeft het dan zin om een zienswijze in te dienen? De overheid wil vooral weten: “Acht u het totale maatregelenpakket voldoende om op kortst mogelijke termijn de grenswaarden te bereiken?” Dus als je vindt dat er onvoldoende maatregelen worden genomen zou ik het zeker doen.

 

Houden jullie rekening met het NSL? Wil je eens sparren over hoe dat slim aan te pakken? Neem dan even contact op!

 

“Transport is prachtig, duurzaam transport is krachtig!”

 

Deel het artikel via de onderstaande buttons!


Recente artikelen (het kunnen ook juist die van in dezelfde categorie zijn)

Wil je weten wat elektrisch rijden je kan opleveren? We hebben de Routekaart nulemmissie voor je!