Gebruikte tags: Amerika, CO2, eisen, transport, vrachtwagens

Vanaf 2014 zullen vrachtwagens die geleverd worden aan de Amerikaanse markt aan CO2 eisen moeten voldoen. Dit houdt in dat er per ton-mijl een maximum uitstoot en verbruik toegelaten wordt. En wij maar denken dat Amerikanen niet begaan zijn met het klimaat. Zij hebben immers nooit willen weten van “Kyoto”. Maar president Obama heeft wel in mei 2010 gevraagd om schonere en zuinigere voertuigen.

Rustig aan beginnen

Dit heeft er toe geleid dat de EPA (overheidsagentschap met de missie de gezondheid en het milieu te beschermen) en het NHTSA (nationaal bestuur dat waakt over snelwegveiligheid t.a.v. verkeer) standaard hebben ontwikkeld voor zware voertuigen (vrachtwagens, bussen en grote bestelbussen) die dus wat zegt over CO2 uitstoot en dieselverbruik. Alle nieuw te verkopen zware voertuigen moeten hier aan voldoen. Overigens gaan de eisen voor CO2 uitstoot in 2014 in en die voor verbruik vanaf modeljaar 2016. Er is sprake van een geleidelijke invoering, vanaf 2017 zijn de waarden definitief.

Fabrikanten doen mee, Europa blijft achter

Alle grote fabrikanten hebben in intentieverklaringen aangegeven mee te werken en mee te denken. Niet zo gek, want zo houden ze grip op de zaak en zorgen ze dat ze ook aan de standaarden kunnen voldoen. Je kunt je wel afvragen waarom dit niet gelijk in Europa wordt overgenomen. De Europese Unie steggelt al jaren over de CO2 uitstoot van voertuigen, maar komt nog niet verder dan eisen aan personen- en lichte bedrijfsvoertuigen. Voor zware voertuigen kent zij enkel de Euronormering die o.a. de NOx en PM10 (stikstofoxiden en fijn stof) uitstoot regelt.

Moeten we er blij mee zijn?

Wordt de wereld er eigenlijk wel beter van? Hoe streng zijn deze eisen? Laten we even uitgaan van een “Day cab, class 7, low roof”. Wat gelijk al opvalt is dat het dus erg afhangt van het type voertuig. Onzuinigere voertuigen (groter, hoger dak), mogen nog steeds onzuiniger zijn. De class 7 voertuigen mogen straks 104 gram CO2 per ton-mijl uitstoten en 10,2 gallon per 1.000 ton-mijl. Dat is omgerekend 65 gram per ton-km en 24 liter per 1000 ton-km.

Dat klinkt heel mooi als je het vergelijkt met de uitstoot van een Volkswagen Polo diesel: 87 g/km. Maar ton-km houdt wel in 1 ton goederen vervoerd over 1 kilometer. Een volle day cab, class 7 weegt zomaar 30 ton. Per kilometer mag hij bijna 2 kilogram uitstoten, toch 22 keer zoveel als de Polo dus. En dat is natuurlijk maar goed ook, ik ben het er mee eens: zonder transport staat alles stil. Voor wat betreft het verbruik ligt dat voor een volle vrachtwagen dus zo rond de liter per anderhalve kilometer.

Twijfelachtig

Heel erg streng lijkt het dus allemaal niet, want een liter per anderhalve kilometer zal voor de gemiddelde vrachtwagen in die klasse in Nederland geen spannend verbruik zijn. En ook voor vrachtwagens die afgeleverd worden in Amerika zal dit doorgaans geen problemen opleveren.

Heeft het dan wel zin om dit soort eisen te stellen? Mijns inziens wel, want 1) er wordt een signaal mee afgegeven en 2) ze kunnen alleen maar strenger worden. De eerste Euronormering stelde ook, zeker in het licht van de huidige bekeken, weinig voor. Maar kijk eens waar we nu zijn. Nog maar een fractie van de uitstoot wordt toegestaan. En ook daarbij werd de dialoog met de markt gevoerd.

Die normering heeft ook geleid tot een verdere ontwikkeling van groen gas voertuigen. Zo zal ook deze eis een signaal afgeven en uiteindelijk tot resultaat leiden.

Goed voorbeeld doet goed volgen

En dus hoop ik dat Europa en de Aziatische landen op korte termijn dit voorbeeld gaan volgen. Daarbij doen ze er goed aan niet het wiel opnieuw uit te vinden. Alhoewel concurrentie een aanjager is voor innovatie. Klimaat en milieu kunnen er dus bij gebaat zijn als er een race ontstaat wie de strengste eisen kan voorstellen, zonder zijn markt de nek om te draaien. In dat kader werkt het geven van privileges aan fabrikanten die een stapje harder lopen natuurlijk ook goed. Lagere invoerrechten of voorrang bij typegoedkeuring kunnen wellicht technologieën als dual-fuel LNG of hybride voertuigen een steuntje in de rug geven. Dan kan een echte stap in zuinig rijden worden gemaakt.

 

Wil je naar aanleiding van dit artikel jouw mening geven? Graag! Het kan in het veld hieronder.


Recente artikelen (het kunnen ook juist die van in dezelfde categorie zijn)

Wil je weten wat elektrisch rijden je kan opleveren? We hebben de Routekaart nulemmissie voor je!