CO2 reductie, thuiswerken, mobiliteit

Zoals je misschien wel weet, maakte ik zes artikelen over de Think Small methode. Dè manier om met slimme, kleine, stappen, grote doelen te bereiken. Ook op het gebied van groener, schoner en slimmer rijden. Of wanneer je denkt: goh, we zijn nu zo effectief met dat thuiswerken en we horen veel mensen die toch een dag of twee dagen in de week willen blijven thuiswerken, hoe gaan we er nu voor zorgen dat dit ook goed blijft werken?

 

Het onderstaande plaatje laat in één oogopslag zien welke onderdelen je over na moet denken bij de Think Small methode. In de lijst daaronder zie je waar je welk onderdeel kunt terugvinden.

 

 

1.      Committeren: Committeren – lastig of leuk?

2.      Belonen: De beloning

3.      Delen: Delen

4.      Monitoren: Meten is weten en monitoren is motiveren

5.      Volhouden: Hou vol!

 

In Op dieet met de hele organisatie – maar dan leuk legde ik de methode in grote lijnen uit.

 

CO2 afslankprogramma®

Maar zoals je ziet is het onderliggende fundament voor deze methode het bepalen van het doel en het maken van een plan. En dat op zich is al een hele kunst. Maar niet als je weet hoe je met het CO2 afslankprogramma ® voor het wagenpark en de mobiliteit aan de slag moet. Ik schreef daar een heel boek over (klik op de voorgaande link om er meer over te lezen), maar licht het hieronder graag even kort toe.

 

Reiskosten

Allereerst is het belangrijk dat je weet waarom je graag aan de slag wilt met groener, schoner en slimmer rijden. Of, zoals ik in het voorbeeld hierboven gaf: waarom je graag wilt dat mensen blijven thuiswerken. Bijvoorbeeld omdat je hierdoor ontzettend veel reiskosten kunt besparen, maar bijv. ook omdat je hiermee je duurzaamheidsdoelstelling op het gebied van mobiliteit kunt halen. Er komt nog meer bij kijken, maar kort samengevat start je met het vaststellen van je overtuiging.

Vanuit hier kan je namelijk goed je doel stellen: je lange termijn visie en je korte termijn SMART operationele doel. Zo hebben we het kopje ‘Doel’ van Think Small ook op orde.

 

Thuiswerken

Vervolgens ga je nadenken over alle tactieken die je wilt toepassen. Als je breed kijkt dan denk je na over tactieken voor het wagenpark, de mobiliteit, het beleid, het gedrag en de keten. Maar als we even denken aan het thuiswerken, dan denk je dus na over welke tactieken je allemaal inzet om het thuiswerken tot een succes te maken. Mensen moeten de goede spullen hebben, mensen moeten makkelijk met elkaar kunnen verbinden, mensen moeten ook verbonden blijven aan de missie en visie van het bedrijf etc.

Met al die tactieken kan je een praktisch plan maken: wie heb je er voor nodig en wanneer doe je wat.

Maar dan komt het: juist in dit plan ga je vervolgens de onderdelen van Think Small: committeren, belonen, delen, monitoren en volhouden verwerken. Daarmee til je je plan naar een hoger niveau en weet je zeker dat deze gedragsverandering stand houdt in de organisatie.

 

Management

Dus nadenken over hoe het management zich committeert aan succesvol thuiswerken, maar ook hoe de mensen die thuiswerken zich er aan committeren dat het succesvol is. Welke beloning pas je toe voor mensen die succesvol thuiswerken? En hoe ga je zorgen dat mensen delen in het thuiswerken, zodat ze elkaar kunnen helpen om het vol te houden? Hoe ga je het thuiswerken monitoren (want je wilt het kunnen belonen) en hoe ga je er voor zorgen dat als je dingen test en leert, je dit implementeert zodat je kunt volhouden? Al die onderdelen zijn onderdeel van een succesvol plan.

 

En als je dit hebt, dan kan je ook gaan implementeren (de laatste stap uit het CO2 afslankprogramma®) en kan je er echt een succes van maken.

 

Ik ben wel benieuwd: hoe kan jij dit inzetten om beter uit de coronacrisis te komen? Met minder mobiliteit?

 

Mocht je hier overigens concreet mee aan de slag willen, maar het liever niet allemaal zelf hoeven te doen. Kijk dan even bij de mogelijkheden die wij hebben om jullie hier (volledig online) mee te helpen! Klik hier] .

 

“Transport is prachtig, duurzaam transport is krachtig!”

 

Deel het artikel via de onderstaande buttons!


Recente artikelen (het kunnen ook juist die van in dezelfde categorie zijn)

Wil je weten wat elektrisch rijden je kan opleveren? We hebben de Routekaart nulemmissie voor je!