File, duurzame mobiliteit, reisgedrag

De volgende uitspraak komt je vast bekend in de oren: ‘Excuus dat ik wat later ben, ik stond vast in de file.’ En dat dan minimaal een paar keer per week, van meerdere collega’s. Want ja, als je met de auto naar werk reist tijdens de spits, is er geen ontkomen aan. Je zult onderdeel zijn van een enorm lange autoketen. Dat levert onnodige frustratie op, en zeker geen positief begin van je werkdag. Dit blog staat in teken van de file en manieren die er zijn om de file te vermijden.   

 

De vicieuze van filebestrijding 

Doet de overheid veel om files te bestrijden, en heeft het überhaupt een positieve impact? Momenteel ben ik het boek Het recht van de snelste van Thalia Verkade en Marco te Brömmelstroet aan het lezen. Het boek heeft mijn hele kijk op het fileprobleem, auto’s en het verkeer veranderd. Want hoe probeert de overheid het fileprobleem op te lossen? Door nieuwe snelwegen te creëren. Maar die nieuwe snelweg trekt vervolgens weer meer automobilisten aan. De automobilisten kunnen door het extra asfalt sneller rijden en daardoor komen er nieuwe gebruikers bij. ‘Zo blijft de asfaltmachine draaien’ zoals Thalia dat mooi verwoordt. In het boek wordt er over een flessenhalseffect gesproken, namelijk steeds meer auto in de fles, die door de opening eruit moeten (de opening staat symbool voor de stad), en waarvan de bestuurders de gewonnen reistijd op de verbrede snelweg meteen weer moeten inleveren als ze van de snelweg af zijn.  

Dus kort samengevat: files op de snelweg à roep om meer wegcapaciteit à wegverbredingen à makkelijker doorrijden à aantrekkelijker om je verder te vestigen à gemiddelde afstand naar bestemmingen neemt toe à auto wordt vaker gekozen à extra files. En zo kunnen we weer opnieuw beginnen, en blijven we eindeloos in de vicieuze cirkel.  

 

Wat is dan wél de oplossing?   

De auto pakken en naar werk reizen tijdens de spits is écht niet de enige manier om ervoor te zorgen dat je je dagelijkse werkzaamheden kunt uitvoeren.  

  1. Er kan met het personeel dat met de auto komt, de afspraak worden gemaakt om buiten de spits te reizen. Tijdens de ochtendspits ligt de piek tussen 07.00 en 09.00 uur en 's middags tussen 16.00 en 19.00 uur. Misschien kunnen werktijden worden opgeschoven, of kan thuis al een begin worden gemaakt aan het werk, en op kantoor voortgezet. Daarover gesproken…   

  1. Dinsdag en donderdag zijn de drukste dagen op de snelweg. Er kan een thuiswerkbeleid worden ingevoerd waarin geldt dat op deze dagen medewerkers (die dat kunnen) thuiswerken.  

  1. Naast een thuiswerkbeleid is een fietsbeleid ook impactvol. Autoritjes tot 15 kilometer zijn ritjes die met de fiets gedaan kunnen worden. Medewerkers die binnen een straal van 15 kilometer wonen kunnen met de fiets naar kantoor reizen. Maar hoe krijg je ze zover om dit te doen? Door bijvoorbeeld de autorit tot 15 kilometer niet meer te vergoeden, en de fietsreis wel.  

  1. Is het kantoor goed met het openbaar vervoer te bereiken? En de woonlocatie van de medewerkers ook? Schaf voor deze groep een mobiliteitskaart aan. En daarbij helpt het ook om de reistijd als werktijd in te voeren, als er in de trein wordt gewerkt.  

  1. Een ander belangrijk punt is om een beleid in te voeren waarbij alleen nieuwe medewerkers worden aangenomen die relatief dichtbij het kantoor wonen. Dit stimuleert duurzaam reisgedrag, en de prikkel om eerder de fiets te pakken of met het openbaar vervoer te reizen.  

  1. Wat ook helpt is om een verhuiskostenregeling in te voeren waarbij medewerkers worden aangemoedigd om te verhuizen naar een locatie dichtbij kantoor. Verhuisdagen kunnen in zo’n geval worden doorbetaald, en de medewerkers kunnen een belastingvrije verhuiskostenvergoeding ontvangen van maximaal €7.750, als ze voor werk moeten verhuizen.  


Een hoop manieren om geen onderdeel te zijn van het fileprobleem. Ben je hierdoor geïnspireerd geraakt, maar twijfel je nog over welke aanpak past bij jouw organisatie? Of hoe je de medewerkers intrinsiek gemotiveerd kan krijgen om niet telkens de auto te pakken? Neem dan contact met ons op, en wij zorgen ervoor dat de auto verleden tijd wordt.  


Dit blog is geschreven door Azra Muminović. Schrijvend laat ze haar gedachtes gaan en probeert ze door middel van woorden mensen te inspireren duurzamer te gaan reizen.   


Recente artikelen (het kunnen ook juist die van in dezelfde categorie zijn)

Wil je weten wat elektrisch rijden je kan opleveren? We hebben de Routekaart nulemmissie voor je!