Auteur: Elske van de Fliert

Shell won deze week een gevecht over een advertentie waarin zij claimen een duurzaam product te leveren van een partij die strijd tegen armoede, honger en ongelijkheid. Er zijn meerdere dingen mis in deze zin. Alleen is hij wel feitelijk juist…

In het Verenigd Koningkrijg heeft Shell een zaak gewonnen die het altijd strijdbare Action Aid had aangespannen. Action Aid bestreed dat biobrandstoffen een CO2 reductie opleveren. Shell wist dit (relatief eenvoudig uiteraard) te weerleggen. Er zijn biobrandstoffen die er voor zorgen dat de CO2 concentraties dalen. dat is al meerdere malen aangetoond.

Perceptie

Het grote gevaar in deze schuilt in twee dingen. Enerzijds kunnen grote oliemaatschappijen die, ondanks dat ze voor het overgrote merendeel verschrikkelijk onduurzaam bezig zijn, zich vrij makkelijk profileren als “goed bedrijf”. Eneco, Essent en Nuon worden na Max Havelaar door de meeste consumenten “duurzaam” genoemd (In het onderzoek dat Schuttelaar en Partners i.s.m. MarketResponse publiceerde in december 2011). Shell vaker dan groene stroom!

Anderzijds schieten de strijders voor het goede een beetje door. En als ze daarbij verliezen pakt dat extra positief uit voor de winnaar.

Action Aid maakt zich bijvoorbeeld erg druk over invloed van biobrandstoffen op de voedselvoorziening. Een, zeker in eerste instantie, logisch punt. In landen waar die voedselvoorziening slecht op orde is, komen (grote, Westerse) partijen land inpikken en hier alles behalve voedsel voor de lokale bevolking, voor een redelijke prijs, op verbouwen. Als er dan biobrandstoffen op verbouwd worden, is dat de gebeten hond.

Realiteit

Maar hierbij wordt wel voorbij gegaan aan het feit dat er ook andere zaken op verbouwd worden. Dat er met voedsel gespeculeerd wordt. Dat er ruim voldoende eten in de wereld is om iedereen te voeden, maar de verdeling erg slecht is. Dat er technieken zijn voor opbrengstverbetering, maar dit niet voor iedereen toegankelijk gemaakt wordt. Dat eten, deels, zo duur is omdat ze zo afhankelijk is van fossiele olie (voor productie, bewerking en distributie). Mijns inziens zouden dit soort partijen zich daar op moeten richten.

Dan komt er meer aandacht voor de inherent onduurzame dingen die worden gedaan. Goed dat er duurzaamheidseisen gesteld worden aan biobrandstoffen. Maar eigenlijk zouden ze ook moeten gelden voor de fossiele brandstoffen…

Biobrandstoffen zijn een stap in de goede richting, maar nog lang niet optimaal. Fossiele brandstoffen zijn een stap in de verkeerde richting. De aandacht zou dus uit moeten gaan naar het verbeteren van de stappen in de goede richting en ophouden met het zetten van stappen in de verkeerde richting.

Want uiteindelijk zal de financiële crisis verbleken bij de energie- en voedselcrisis die ons op deze manier staat te wachten.

 

Wil je naar aanleiding van dit artikel jouw mening geven? Graag! Het kan in het veld hieronder.


Recente artikelen (het kunnen ook juist die van in dezelfde categorie zijn)

Wil je weten wat elektrisch rijden je kan opleveren? We hebben de Routekaart nulemmissie voor je!