Auteur: Elske van de Fliert
CO2 uitstoot, zuinig rijden, monitoring
Gebruikte tags: AVG, privacy, ritregistratie

“Meten is weten.” Als je in Delft hebt gestudeerd, zoals ik, dan is er geen discussie over deze stelling*. Als je probeert de CO2 uitstoot naar beneden te krijgen, dan moet je eerst weten wat die CO2 uitstoot eigenlijk is. En nu kan je natuurlijk met inschattingen werken, maar hoe preciezer je het wilt weten, hoe preciezer je moet meten. De laatste jaren willen steeds meer bedrijven hun CO2 uitstoot van het wagenpark naar beneden krijgen en dus zijn er ook steeds meer partijen die systemen aanbieden om dit te meten. Vaak aangesloten op de boardcomputer van de auto, zodat er precies bekend wordt waar, wanneer, hoe hard er gereden wordt. Hoe hard er opgetrokken wordt. En hoe hard er geremd wordt. Er zijn systemen die meten hoe hard je door een bocht rijdt. Allemaal heel erg mooi. Maar vroeg of laat wordt de volgende vraag gesteld: “Hoe zit het eigenlijk met de privacy?”. En nu de nieuwe AVG van kracht wordt, is die vraag niet minder belangrijk geworden.

 

Doelmatig

Laten we eerst vaststellen dat er in duizenden voertuigen ritregistratiesystemen zijn ingebouwd. Dus dat kan en dat mag. Maar er zit natuurlijk wel een verschil tussen vrachtwagens die met track-and-trace software rijden zodat de planning optimaal kan functioneren en een manager die wil weten wat zijn medewerkster op haar vrije zondag uitspookt. En daar zit hem dan ook de crux. Een dergelijk systeem moet doelmatig worden ingezet en er moeten heldere afspraken over worden gemaakt.

 

Keurmerk

Natuurlijk hebben we hier in Nederland dingen geregeld. Zo is er een Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen. Deze is voornamelijk gericht op een sluitende ritregistratie in het kader van belastingen. Ritregistratiesystemen met een dergelijk keurmerk richten zich dan ook vaak puur op kilometerregistratie en niet zozeer op verbruik en CO2 uitstoot.

Zuinig rijden

Belangrijk is dat er heldere afspraken op papier komen. Waarvoor en waarom wordt het systeem gebruikt? Bij wie komen de gegevens allemaal terecht? Kan ik als medewerker mijn eigen gegevens inzien, aanpassen en gebruiken? Komen mijn persoonsgegevens niet zomaar bij derden terecht?

Als jullie een OR hebben, dan kunnen de afspraken daarmee gemaakt worden voor het hele bedrijf. Anders kan je besluiten om dit met medewerkers persoonlijk te doen. Maak daarbij goed inzichtelijk waarom de gegevens worden verzamelt en wat er precies mee gebeurd. Het is niet gek dat je als bedrijf van je medewerkers verwacht dat ze zuinig rijden. Het is immers een auto of bestelbus van de zaak, niet van de medewerker zelf.

 

AVG

Maak ook goede afspraken met de leverancier van het systeem. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat persoonsgegevens per ongeluk op straat komen te liggen, of erger nog: door worden verkocht aan andere partijen. Ondanks dat ik dergelijke bedrijven nog niet ben tegengekomen, wil het niet zeggen dat je dit niet expliciet mag maken. Zeker met de nieuwe AVG is het extra belangrijk alles goed geregeld te hebben.  Niet omdat de AVG nou zo’n moeilijke of vervelende wet is. Maar wel omdat er meer verantwoordelijkheid wordt gelegd bij bedrijven.

 

CO2 reductie

Is het een goed idee om het rijgedrag van je medewerkers te monitoren? Het is essentieel op het moment dat je er op wilt sturen. En dat is essentieel op het moment dat je echt met CO2 reductie bezig wilt zijn. Dus ik zou het zeker wel doen. Dat daar een aantal zaken voor geregeld moet worden en afgestemd moet worden binnen het bedrijf is evident. Maar dat is gewoon onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

Hebben jullie ritregistratie? En hoe is bij jullie de privacy gewaarborgd?

 

*) Dat wil zeggen, zolang je niet kwantummechanisch gaat kijken, want je beïnvloedt de meting door hem te doen natuurlijk… Maar daar hebben we het nu niet over.

 

“Transport is prachtig, duurzaam transport is krachtig!”

 

Deel het artikel via de onderstaande buttons!


Recente artikelen (het kunnen ook juist die van in dezelfde categorie zijn)

Wil je weten wat elektrisch rijden je kan opleveren? We hebben de Routekaart nulemmissie voor je!