duurzame mobiliteit, beleid, overheid

Zeven steden in Nederland zijn door de Europese Commissie uitgekozen om onderdeel te zijn van de honderd Climate-Neutral and Smart Cities, oftewel klimaat neutrale en slimme steden. En dat is een hele eer. Je bent dan ook vast benieuwd om welke steden het gaat. Het gaat om Groningen, Amsterdam, Eindhoven, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Helmond. De steden hebben een vooruitstrevende positie op het gebied van energietransitie, duurzame mobiliteit en groen beleid.

In dit blog leg ik daarbij de focus op duurzame mobiliteit, en leg ik aan de hand van voorbeelden van noord naar zuid uit hoe de steden hieraan bijdragen.

Groningen

 • Groningen heeft kortgeleden de Europese mobiliteitsprijs gewonnen en inspireert hiermee andere steden en regio’s in Europa!
 • Eind 2024 zal een deel van de Johan de Wittstraat volledig verkeersvrij zijn. Auto’s en fietsers kunnen er dan niet meer door. Steeds meer straten in Groningen worden omgevormd tot parkjes.
 • Er is een mobiliteitsvisie opgesteld waarbij gekozen is voor het omarmen van deelmobiliteit. Deelmobiliteit draagt bij aan het verminderen van vervoer, en tegelijkertijd kan het een oplossing zijn voor inwoners die niet een eigen vervoermiddel hebben. Het doel is dat deelmobiliteit bijdraagt aan de overgang naar duurzame mobiliteit in Groningen. Het programma heet ‘Groningen Deelt’ en is in november 2022 gestart.

Amsterdam

 • Amsterdam heeft een strategisch plan voor de periode 2020-2030 voor het realiseren van een laadinfrastructuur die een uitstootvrije stad mogelijk maakt. In het Actieplan Schone Lucht is de ambitie uitgesproken om Amsterdam uitstootvrij te maken. De eerste stap is uitstootvrij verkeer creëren binnen de ring A10  in 2025.
 • Een ander voorbeeld is het driejarig Europees project Mobility Urban Values, waarin wordt onderzocht hoe Amsterdamse burgers via ‘gamification’ worden gestimuleerd tot het maken van duurzame mobiliteitskeuzes in de stad. De eerste pilot vindt plaats in Buitenveldert.

Utrecht

 • In Utrecht gebeurt het verduurzamen van mobiliteit via de Green Deal Duurzame Mobiliteit Provincie Utrecht. Dit bestaat uit vier onderdelen: geleidelijk toe naar elektrisch vervoer, bedrijvenaanpak schone en zuinige mobiliteit, opwekking en gebruik biogas voor duurzame mobiliteit, en intensivering duurzame investeringen in combinatie met een expertteam energie.

Den Haag

 • In Den Haag bestaat de autodeelcoöperatie DEEL. Met DEEL wordt de parkeerdruk verlaagt en wordt efficiënter met de openbare ruimte omgegaan. Het concept van DEEL richt zich op een grote groep huishoudens die gezamenlijk een aantal elektrische deelauto’s deelt. Het resultaat hiervan is dat eigen auto’s en parkeervergunningen minder of niet meer nodig zijn.
 • Den Haag heeft ook acht mobiliteitsstijlen ontwikkeld en een gebiedsanalyse uitgevoerd om te bepalen hoe de verschillende mobiliteitsstijlen in de verschillende wijken vertegenwoordigd waren. Vervolgens werden voor elke groep concrete adviezen geformuleerd om duurzaam vervoer te stimuleren.

Rotterdam

 • In Rotterdam is op 25 oktober 2021 het project Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit gestart. De helft van het verkeer in de stad is afkomstig van de zakelijke en woon-werk mobiliteit. De grote corporate bedrijven (minimaal 100 werknemers) die zich hebben aangesloten bij de alliantie, zetten zich in om de CO2-uitstoot van de werkgebonden personenmobiliteit voor 2030 minimaal met 55% te halveren. Eind 2023 zijn er bijna 100 bedrijven aangesloten.
 • Midden in de stad bevindt zich momenteel een grote rotonde bedoeld als doorstroom voor het vele verkeer van de stad, genaamd het Hofplein. Vanaf 2024 gaat het Hofplein op de schop en verandert de drukke rotonde in een groen stadsplein bedoeld voor fietsers en wandelaars, waardoor er minder ruimte overblijft voor de auto’s. 

Helmond  

 • Gemeente Helmond is langzamerhand zelfrijdende shuttles aan het invoeren. Vanaf volgend jaar kun je ze op het bedrijventerrein Zuidoost Brabant voor het eerst zien. Dit zijn automatische shuttles zonder chauffeur! Het doel is om de zelfrijdende shuttles vanaf 2025 te laten rijden tussen Brainport Smart District en de Automotive Campus, en in 2027 zelfs in de binnenstad van Helmond. Ben ik naar een sciencefiction film aan het kijken of is dit de nieuwe realiteit?
 • Verder is Helmond bezig met het testen van apps die fietsers voorrang geven, digitale rateltikkers voor blinden en slechtzienden, en waarschuwingssystemen voor gevaarlijke situaties en snelheden.

Eindhoven

 • Een voorbeeld van hoe Eindhoven bijdraagt aan duurzame mobiliteit is het Innovatieprogramma Green & Smart Transport. Dit programma draagt bij aan drie doelen: nul emissie, nul verkeersdoden en nul files. Door voorloper te zijn in het ontwikkelen van duurzame en slimme mobiliteitssystemen, wil de Brainport-regio aan de wereldtop van de automotive sector blijven behoren. Binnen dit programma worden batterij- en waterstof elektrische aandrijflijnen voor zero-emissievervoer ontwikkeld. Ook worden technologieën ontwikkeld voor zelfrijdende voertuigen.

Geïnspireerd geraakt hierdoor?

Ben je door deze geweldige voorbeelden geïnspireerd geraakt om binnen je bedrijf of organisatie aan de slag te gaan met het verduurzamen van de mobiliteit van het personeel, of het wagenpark? Neem dan contact met ons op, en we plannen een brainstormsessie in waarin we het kunnen hebben over de mogelijkheden die er zijn voor jouw bedrijf of organisatie. Laten we van elkaar leren en elkaar blijven inspireren!

Dit blog is geschreven door Azra Muminović. Schrijvend laat ze haar gedachtes gaan en probeert ze door middel van woorden mensen te inspireren duurzamer te gaan reizen. 


Recente artikelen (het kunnen ook juist die van in dezelfde categorie zijn)

Wil je weten wat elektrisch rijden je kan opleveren? We hebben de Routekaart nulemmissie voor je!