Auteur: Elske van de Fliert

Zero-e heeft een mensenrechtenbeleid opgesteld. Je kunt je natuurlijk afvragen of dat zinnig is voor een klein bedrijf. Ik vind van wel. Ook zelfstandig ondernemers zijn verantwoordelijk voor hun doen en laten.

Ben je zelf een kleine ondernemer? Gebruik het onderstaande beleid gerust ter inspiratie. Verder kunnen de onderstaande websites je op weg helpen:
Mensenrechten.nl
Handleiding Europese Commissie Mensenrechtenbeleid

Mensenrechtenbeleid Zero-e

Zero-e onderschrijft de universele rechten van de mens. Dit houdt concreet in dat zij rekening houdt met het recht op:

 • een vakbeweging,
 • gelijk loon voor gelijke arbeid,
 • collectieve onderhandeling over het arbeidscontract,
 • gelijke kansen ongeacht geslacht, ras, gezindte en seksuele voorkeur,
 • minimumloon,
 • een veilige werkomgeving,
 • rust en eigen vrije tijd,
 • een redelijke beperking van de arbeidstijd en betaalde vakantie,
 • een (arbeids)overeenkomst waarbinnen het werk wordt verricht,
 • een privéleven,
 • leven, vrijheid en onschendbaarheid van de persoon,
 • vredelievende demonstraties,
 • een voldoende hoge levensstandaard,
 • vrijwaring van folteringen en wrede, onmenselijke, dan wel onterende behandeling, cq. bestraffing,
 • huwelijk en het stichten van een gezin,
 • fysieke en mentale gezondheid,
 • gelijke bescherming door de wet,
 • vrijheid van mening, meningsuiting en geloof,
 • onderwijs,
 • eerlijke rechtspraak,
 • participatie in culturele en wetenschappelijke projecten,
 • een goede afweging van de belangen,
 • zelfbeschikking,
 • deelname in de politiek,
 • deelname aan sociale zekerheid,
 • het vrij kunnen verplaatsen en vertoeven en
 • privacy.

Verder zal zij geen zaken doen met bedrijven waarvan zij weet dat die gebruik maken van:

 • kinderarbeid,
 • slavernij of
 • horigheid.

 

Wilt u naar aanleiding van dit artikel uw mening geven? Graag! Het kan in het veld hieronder.


Recente artikelen (het kunnen ook juist die van in dezelfde categorie zijn)

Wil je weten wat elektrisch rijden je kan opleveren? We hebben de Routekaart nulemmissie voor je!