Gebruikte tags: beleid, duurzaam, mobiliteit

Het was blijkbaar niet makkelijk om een regering te vormen met dezelfde partijen als die er al zaten. Maar het is gelukt, want eind vorig jaar was er dan toch een coalitieakkoord. En gelukkig stonden daar ook dingen in die gaan helpen om Nederland naar nulemissie wagenparken en mobiliteit te krijgen. Dat biedt kansen en mogelijkheden. Zorg dat je ze niet mist. In dit artikel daarom de vijf belangrijkste aandachtspunten als het gaat om groener, schoner en slimmer rijden en reizen.

 

Van het vliegtuig naar de trein

Minder (schadelijke gevolgen van) vliegen is één van de duidelijke aandachtspunten in dit akkoord. Het verduurzamen van de vliegtuigbrandstoffen, het heffen van een belasting op kerosine en het verhogen van de vliegticketbelasting krijgen allemaal een plekje. Met het extra geld van die belasting wordt deels de luchtvaart verduurzaamt en worden de effecten op de leefomgeving verminderd. Maar er is gelukkig ook een alternatief voor dat vliegen en dat is de trein. En zeker op internationale afstanden gaat die steeds belangrijker worden. Er wordt ingezet op betere internationale (nacht) treinverbindingen die aansluiten op hoge snelheidslijn-knooppunten. Europese fondsen worden ingezet om betere verbindingen naar het buitenland te creëren. En er komen meer hubs waarbij je van ov naar deelvervoer kunt overstappen. Zorg er dus voor dat je je beleid goed op orde hebt en voor internationale reizen, zeker tot 700 kilometer, ervoor zorgt dat de trein gepakt kan worden.

 

Zonder fiets is het niets

Ook al is Nederland een echt fietsland en woont 60% van de mensen op maximaal 15 kilometer van het werk, een afstand die goed te doen is op de elektrische fiets, toch pakken nog heel veel mensen voor heel veel ritjes de auto. Gelukkig wordt de doelstelling voor 2030 in het kader van de CO2 reductie aangescherpt naar 55% en is de fiets daarvoor een heel geschikt instrument. Het is dan ook niet gek dat er geïnvesteerd wordt in de uitbreiding en verbetering van de fietsinfrastructuur. Juist ook voor de nieuwe woningen die er komen in veertien gebieden waar flink gebouwd zal gaan worden. Heb goed inzichtelijk wie er nou echt wel eens (een paar dagen in de week) op de fiets naar het werk zou kunnen komen en denk na over hoe je deze mensen verder kunt ondersteunen.

 

Betalen naar gebruik

We hoeven nog niet meteen de vlag uit te hangen, maar er komt een systeem voor betalen naar gebruik. Tegelijk met dat alle nieuwe auto’s nulemissie moeten zijn. En dat is wel interessant. Op dit moment staat in het akkoord dat elektrisch vervoer wordt gestimuleerd, ook de tweedehandsmarkt, dus subsidies op auto’s zal nog wel even blijven. En nu is dan ook het moment om daar gebruik van te maken. Want in 2030 kan dit maar zo eens over zijn en kan het ook maar zo eens duur worden om met je auto van de weg gebruik te maken. Een voorspelling: mensen die maximaal twee dagen in de week naar het werk zullen gaan, zullen goedkoper uit zijn dan nu, mensen die minimaal drie dagen in de week naar het werk zullen gaan, zullen duurder uit zijn dan nu. En hoe ga je dan om met de collega’s die wel naar het werk moeten komen? Je hebt nog acht jaar om er over na te denken.

 

Thuiswerken

Het is maar een klein zinnetje: We maken afspraken met het bedrijfsleven en overheden over het stimuleren van thuiswerken. Maar oh, zo belangrijk. Want thuiswerken is ontzettend effectief in het tegengaan van CO2 emissies door vervoer. Maar blijkbaar zal hier van ons als werkgever en werknemer zelf wat verwacht worden. Dit is namelijk de enige keer dat het woord in het akkoord voor komt. Dus niet: en daar stellen we X miljoen voor beschikbaar. Hier zullen we het, naast dat er natuurlijk ruimte is gekomen voor een belastingvrije vergoeding, vooralsnog mee moeten doen. Maar zorg wel dat je in ieder geval van de belastingvrije ruimte gebruik maakt.

 

Transport

En dan krijgen duurzame stadslogistiek en vrachtverkeer ondersteuning. Ook dat is natuurlijk een zeer goede ontwikkeling. Zeker omdat de subsidie voor elektrische bestelbussen is verbeterd en omdat het ook voor vrachtwagens aantrekkelijker is geworden.
Verder wordt er in dit kader onder andere ingezet op goede verbindingen voor de binnenvaart. Dit is belangrijk omdat het dan aantrekkelijker wordt om meer via het water te vervoeren.
Hoe de verdere ondersteuning er uit ziet, is nog niet uitgewerkt, dus houdt de ontwikkelingen in de gaten!

 

Wat is wat jou betreft het belangrijkste uit het coalitieakkoord? Laat het hieronder weten!

 

 

 

 

 


Recente artikelen (het kunnen ook juist die van in dezelfde categorie zijn)

Wil je weten wat elektrisch rijden je kan opleveren? We hebben de Routekaart nulemmissie voor je!