Gebruikte tags: auto, emissies, LCA

Stel: je hebt een oude auto. Hij doet het nog prima. Maar het begint aan je te knagen. Je hoort steeds vaker over nieuwe auto’s die veel zuiniger zijn, dat scheelt dus een hoop geld. Maar je hoort ook dat oude auto’s misschien wel uit de stad geweerd worden, omdat ze zo vuil zijn. En toch: een auto maken kost veel energie, is het dan wel zo verstandig die nu al de deur uit te doen? Het antwoord is: ja. Kijkend naar het milieu, kun je beter in een nieuwe auto rijden. En dit is waarom.

Allereerst zit er een groot verschil in hoe oude en nieuwe auto’s in hoe schoon ze zijn. Schoon heeft alles te maken met de luchtkwaliteit. Een schone auto stoot weinig roet en fijn stof uit, dat is prettig voor longen en hart. Er sterven ongeveer 2.000 mensen per jaar aan de gevolgen een kortdurende blootstelling aan fijn stof. Een schone auto stoot ook weinig NOx uit, dus geeft minder problemen met smog. NOx kan zelfs in extreem kleine hoeveelheden al schade toebrengen aan de luchtwegen.
Als je een benzineauto rijdt, dan rijd je over het algemeen een schonere auto dan wanneer je een dieselauto rijdt. Toch, een benzineauto uit 2002 stoot ongeveer tweeënhalf keer meer NOx uit dan een auto van nu.
Een dieselauto van toen stoot ongeveer 10 keer meer fijn stof uit. Hij stoot ook nog eens ruim tweeënhalf keer zoveel NOx uit.
Voor jouw gezondheid en die van anderen is een nieuwe auto dus een goede keuze.

Nieuwe auto’s hoeven helemaal niet zuiniger te zijn dan oude auto’s. Wil je hier een goede keuze in maken, dan moet je kijken naar de gebruikscijfers die worden opgegeven bij de auto. Meer informatie hierover vind je op: http://www.energielabel.nl/autos. En let er daarbij op dat er vaak verschil wordt gemaakt tussen snelwegkilometers en stadskilometers. Bedenk dus hoe je de auto gaat gebruiken.

Dan is het natuurlijk zo dat een auto maken energie kost. En ook het afdanken van een auto gaat niet zo maar. Maar hoe liggen die verhoudingen? Dat kan berekend worden door het doen van een levenscyclusanalyse (LCA). Hierin wordt gekeken naar de volledig cyclus van het product, van productie tot en met afdanking. Alle energie die daar voor nodig is, en emissies die daar bij uitgestoten worden, worden dan in kaart gebracht. En wat blijkt? Auto’s produceren levert ongeveer 10-15% van de milieubelasting, het gebruik ongeveer 75-85% en de afdanking ongeveer 5-10% bij de afdanking. Informatie hierover kun je o.a. vinden bij Ford, Mercedes en een onderzoek naar de verschillen voor hybride, LPG, elektrische en benzineauto’s in België.

Tel daar nog het effect bij op dat hoe sneller wij onze auto’s afdanken, hoe sneller ze in landen terecht komen waar ze eeuwig met oude auto’s blijven doorrijden, dus hoe sneller ze daar ook naar minder vuile en onzuinige auto’s gaan.

Kortom: twijfel je of je een nieuwe auto moet kopen? Voor het milieu hoef je het niet te laten!

 

Wil je naar aanleiding van dit artikel jouw mening geven? Graag! Het kan in het veld hieronder.


Recente artikelen (het kunnen ook juist die van in dezelfde categorie zijn)

Wil je weten wat elektrisch rijden je kan opleveren? We hebben de Routekaart nulemmissie voor je!