Auteur: Dini Wagner
Duurzame mobiliteit, elektrisch, energietransitie

Onlangs kregen we een erg interessant en relevante notitie toegestuurd over zes duurzaamheid aspecten waarop de auto-industrie nog veel kan winnen. Het onderzoek werd gedaan door Felix Marseille, Igor Koster en Tycho Smokers bij Laboratorium Verantwoorde Mobiliteit en ging kritisch in op de duurzaamheid van huidige auto’s. Voor iemand die niet perse bekend is met de nieuwste technische onderzoeken of uitvindingen was het een echte en boeiende eye-opener om te lezen en deel ik graag een aantal inzichten! En alhoewel we bij Zero-e graag het openbaar vervoer en actieve vervoer stimuleren, snappen we ook dat de auto haar prominente rol in de maatschappij zal blijven houden. En als iemand die in een dorp woont waar letterlijk 2 bussen doorheen rijden kan ik dit alleen maar beamen.  

Nog even als korte introductie over het onderzoek: het Laboratorium Verantwoorde Mobiliteit vormt een samenwerkingsverband van masterstudenten en recent afgestudeerden van diverse universiteiten die een passie delen voor duurzame mobiliteit. Ze schrijven over zes hoofdthema’s: auto afhankelijkheid, toegankelijkheid, klimaatopgave, mobiliteit algemeen en smart mobility, mobiliteit in stedelijke ruimte en aanvoerketens/goederenvervoer. Het is zeker een aanrader om een keer op de website te kijken.  

Ik hoop je door dit artikel te inspireren om anders te denken over de verantwoordelijke en duurzame auto en vooral om informatie te verschaffen die ik zelf erg origineel en verrassend vond om te lezen.   

 

Wat is een verantwoorde auto? 

Bij de aanschaf van een nieuwe auto let iedereen op andere aspecten. Vaak worden aspecten zoals beenruimte, brandstofverbruik, kofferbakinhoud geëvalueerd en vergeleken. Echter, voor de schrijvers van het artikel en voor het schrijven van dit blog staat duurzaamheid centraal. Maar wat is een duurzame en verantwoorde auto eigenlijk? Ik denk dan al snel aan elektrisch of hybride, maar de schrijvers van het artikel gaan nog een paar stapjes verder. Ze geven aan dat een echte verantwoorde auto moet in zijn constructie, gebruik en uiteindelijke afdanking zo min mogelijk impact op het milieu hebben, gunstig zijn voor zowel de eindgebruiker als de mensen die betrokken zijn bij de productie van de auto en zijn onderdelen, en worden ontwikkeld binnen een duurzaam zakelijk model.  

Volgens de schrijvers van het onderzoek is een auto die compact, licht, aerodynamisch, praktisch en verantwoordelijk gebouwd is, gemakkelijk te repareren en recyclen, en zo min mogelijk problematische materialen zoals kobalt en neodymium bevat. Zo’n auto zou pas echt verantwoordelijk, duurzaam en in aanmerking voor de titel A-label zijn.   

Dit klinkt als een echte Fairtrade auto die zowel goed is voor de mens en het milieu tijdens het gehele proces. Maar zijn deze auto’s beschikbaar in een tijd waarin de mens zo afhankelijk is geworden van de trouwe vierwieler?  

 

Zijn er al ‘Fairtrade’ auto’s?  

Na het uittypen van het vorige kopje zullen jullie vast ook benieuwd zijn of deze verantwoorde personenauto beschikbaar is op de huidige automarkt. In het kort, het onderzoek geeft aan dat deze sector nog erg tekortschiet als het gaat om duurzaamheid, ook bij de bestaande elektrische auto’s. Hoewel elektrische auto’s al een hele vooruitgang zijn ten opzichte van de fossiele voirture (zie figuur 1), kan er nog veel progressie worden geboekt.  

Op pagina 3 staat: “We moeten ons realiseren dat elektrische auto’s niet één pot nat zijn. Er zijn, net als bij fossiel aangedreven auto’s, grote verschillen in efficiëntie en energiegebruik, duurzaamheid in productie, repareerbaarheid en impact in de recyclingfase. Alle auto’s die elektrisch zijn aangedreven krijgen in Europa automatisch een energielabel A. Maar zelfs zonder ingewikkelde sommen kun je stellen dat dit veel toepasbaarder is op een Renault Zoe (1577 kg) dan een GMC Hummer EV (4300 kg).” En dat is een terecht punt, vaak scheren we de elektrische auto’s over een kam.  

 

Er worden enkele voorbeelden gegeven van avant-garde autoconcepten zoals op de Bridgeton World Solar Challenge en de Shell Eco-marathon, alleen deze zijn (nog) niet erg toepasselijk als comfortabel personenvervoer. De onderzoekers geven aan dat er een middenweg moet worden gevonden tussen de avant-garde concepten (cruiser klasse auto’s van World Solar Challenge) en het huidige aanbod van elektrische auto’s. Gelukkig zijn er wel veel nieuwe ontwikkelingen die jaarlijks worden tentoongesteld, alleen voor de A-label personenauto zijn we er nog niet.  

Figuur 1: Emissies over de gehele levenscyclus van een SUV. Gecategoriseerd in verschillende aandrijflijnen van in de EU geregistreerde SUV’s in 2021; aangepast. (Bieker, 2021) 

Zes punten waarop verbeterd kan worden 

Gelukkig worden er ook zes punten gegeven waarop verbeterd kan worden. En als iemand die niet zo technisch is ingesteld vond ik dit erg interessant om te lezen. Overigens zitten er in ons team ook wel (erg) technisch ingestelde mensen dus complimenteren we elkaar.  

  1. De luchtweerstand of aerodynamica moet zo klein mogelijk zijn voor een energie-efficiënte auto.   
  1. Gewicht en omvang zijn andere factoren die een auto tegen kan werken tijdens het verplaatsen. 
  1. Over-motorisring of ‘het rendement van de aandrijving’.  
  1. Integratie en efficiëntie 
  1. Samenstelling van batterijen: er zijn grote verschillen tussen de techniek en duurzaamheidsimpact van de huidige batterijen van elektrische auto’s. “Er zijn 3 chemische samenstellingen die we in deze notitie bespreken, omdat dit de meest voorkomende of veelbelovende varianten zijn: NMC (nikkel mangaan kobalt), LFP (lithium ijzerfosfaat) en solid-state (vaste stof) batterijen. Deze batterijen hebben namelijk elk hun voor- en nadelen als het gaat om hun karakteristieken, prestaties en duurzaamheid.” 
  1. Repareerbaarheid en end-of-life: het bouwen van elektrische auto’s draagt aanzienlijk bij aan de uitstoot gedurende de volledige levensduur van het voertuig. Zoals ze in de notitie beschrijven is het bouwen van een ev het minst duurzame, dus is een oplossing om deze zo lang mogelijk op de weg te houden.  

Er is nog een lange weg te gaan voor de perfecte Fairtrade personenwagen, tegelijkertijd zijn dit mooie handvaten waar de toekomstige autobouwers iets van kunnen meenemen. Lees vooral het hele artikel hier om per punt te zien hoe de rol van de consument, overheden en toeleveranciers en automakers worden meegenomen. Bedankt Felix Marseille, Igor Koster en Tycho Smokers voor het inspirerende en concrete verhaal.  En voor alle vragen over duurzame mobiliteit mail gerust naar wagner@zero-e.nl. 

 

Dit blog is geschreven door Dini Wagner. Dini ambieert mensen positief te inspireren om duurzamere keuzes te maken. 


Recente artikelen (het kunnen ook juist die van in dezelfde categorie zijn)

Wil je weten wat elektrisch rijden je kan opleveren? We hebben de Routekaart nulemmissie voor je!