Een van de belangrijkste uitgangspunten bij Zero-e is dat de medewerker de sleutel tot succes is en dat de verduurzaming gedragen en gerealiseerd moet worden door de medewerkers zelf. De beste manier hiervoor is maat gemaakte workshops. Door de juiste medewerkers aan de workshops deel te laten nemen creëer je niet alleen draagvlak, tegelijkertijd geef je medewerkers de kans om input te leveren, te kiezen uit de voorgestelde scenario’s en het er met elkaar over te hebben. Dit creëert bewustwording, acceptatie en maakt het gewenste doel tastbaar. Ook is dit de eerste stap naar de gewenste gedragsverandering.

Maar waarom zijn jouw collega’s de sleutel tot succes? En hoe kan dit door middel van workshops? Deze vragen worden hieronder beantwoord. Uiteraard maken we bij Zero-e deze workshops specifiek en op maat passend bij jouw organisatie. De workshops voeren we uit op basis van het beproefde CO2 afslankprogramma.® Met deze structurele werkwijze voor workshops hebben we de afgelopen jaren tientallen bedrijven geholpen.

We sparren graag over de juiste en het op maat gemaakte workshop pakket voor jullie organisatie! Aarzel niet en neem contact op via info@zero-e.nl

Waarom zijn workshops effectief? 

Ten eerste zijn workshops een krachtig middel om kennis over te dragen. Ook krijg je inzicht in het gedrag en de houding van meerdere collega’s en inspireren deelnemers elkaar en andere collega’s om de veranderingen sneller te accepteren.

Om de medewerker de sleutel tot succes te maken zijn workshops een effectieve manier om ze te beïnvloeden en betrekken bij het gehele proces. Hieronder staan verschillende redenen waarom workshops effectief zijn:

Het creëren van een gezamenlijke visie: workshops bieden het perfecte platform om gezamenlijk een visie te creëren. Door dit met een team te doen wordt het gemeenschappelijke doel versterkt en bevordert het de toekomstige samenwerking. Daarnaast krijg je input van medewerkers met verschillende functies, en hierdoor krijgen je meer inzicht in alle takken van het bedrijf.

Persoonlijke betrokkenheid: vanaf het begin tot het einde krijgen je collega’s de kans om persoonlijk betrokken te zijn. De workshops zijn zo ingedeeld dat iedereen de kans heeft om input te leveren, over ideeën te discussiëren, en veel samen te werken. Dit bevordert het gevoel van gemeenschap en teambuilding. Doordat deelnemers het gehele proces hebben ervaren, worden nieuwe ideeën eerder omarmt.

Interactief leren: daarnaast bevorderen workshops actieve betrokkenheid en doen deelnemers hands-on ervaring op. Deze interactieve manier van kennisdelen vergroot ook de kans dat informatie blijft hangen en wordt toegepast. Een ander voordeel van workshops is de ruimte voor vragen en discussie en open dialoog. Dit maakt het gelijk aanpakken van onduidelijkheden en zorgen ook makkelijker.

Onze workshops zijn ook praktisch toepasbaar. De theoretische en lange-termijn doelen van jullie organisatie concepten worden vertaald naar real-world situaties en ervaringen.

Wij maken alle workshops op maat. De inhoud en de hoeveelheid workshops worden afgestemd op de behoefte en doelen van jullie organisatie. Hierdoor ligt er ook focus op het stellen van specifieke doelstellingen en meetbare doelen. We beginnen de eerste workshop daarom ook altijd met de overtuiging en de doelstellingen van het bedrijf.

Het laatste en misschien wel meest effectieve deel van de workshop is de snelle acceptatie van deelnemers. De collega’s die actief betrokken zijn over toekomstige veranderingen binnen de organisatie, zijn in het algemeen ook sneller in het accepteren van de verduurzaming. Het inspireren en overtuigen van anderen collega’s hoort hier natuurlijk ook bij. De deelnemers van de workshops zijn daarom de sleutel tot succes, ze hebben actief deelgenomen aan het gehele proces, en kunnen hierdoor anderen inspireren en positief beïnvloeden. 

Voor de organisatie zelf laten de workshops ook zien dat jullie waarden hechten aan de mening en input van de medewerkers. Bovendien toont het aan dat jullie bedrijf graag deel wil nemen in het ontwikkelen van de vaardigheden en kennis van de deelnemers.

Hoe werkt het?  

De workshops doen we altijd bij jullie op locatie, zodat er geen reistijd, reiskosten, en externe locatie-kosten aan verbonden zijn. Bovendien zijn de workshops in te plannen tussen alle dagelijkse werkzaamheden in. Iedere workshop duurt 3 uur en bereiden wij volledig voor en we zorgen natuurlijk voor verslaglegging en een conclusie achteraf. Drie uur klinkt lang maar door de interactieve sfeer en plaats voor dialoog vliegt de tijd. Daarnaast ontvangen we input van medewerkers met verschillende functies, hierdoor krijgen we meer inzichten in alle takken van het bedrijf.

Effectief en praktisch

Workshops zijn een krachtig middel om kennis over te dragen, vaardigheden te ontwikkelen en een positieve invloed uit te oefenen op de houding van collega’s. Wil je ook workshops op maat gemaakt voor jouw organisatie? Even sparren? Of heb je vragen over wat we nog meer kunnen aanbieden? Neem contact op want wij kijken er naar uit om voor jouw organisatie enthousiaste medewerkers te creëren voor groener, schoner, slimmer rijden en reizen.

Naast de workshops is het vormen van een groep ambassadeurs één van de meest effectieve middelen om de medewerkers de sleutel tot succes te laten zijn. Deze ambassadeurs zijn medewerkers binnen het bedrijf waarvan bekend is dat anderen naar ze luisteren. Wil je meer weten over ons aanbod kijk dan hier.

Herken jij de weerstand van collega’s? Laat eens weten hoe jij daar mee om gaat, of welke vragen je er over hebt. Of lees meer in dit artikel. En klik hier voor meer inspiratie over draagvlak creëren bij collega’s per thema: flexwerken, openbaar vervoer, collega’s op de fiets krijgen, en het maken van een sexy mobiliteitsbeleid

Dit blog is geschreven door Dini Wagner. Dini ambieert mensen positief te inspireren om duurzamere keuzes te maken.


Recente artikelen (het kunnen ook juist die van in dezelfde categorie zijn)

Wil je weten wat elektrisch rijden je kan opleveren? We hebben de Routekaart nulemmissie voor je!