Bij Zero-e zijn we dol op aanbestedingen waarin duurzaamheid centraal staat. Maar waar we e vooral dol op zijn als het gaat om aanbestedingen, is als het heel duidelijk is waar de aanbesteding aan moet voldoen. Daarom willen we deze blog wijden aan een aanbesteding die het verdient om de aandacht te krijgen.

Het gaat om een aanbesteding die in de markt is gezet door de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), namelijk het in elkaar zetten van een goed functionerende mobiliteitskaart- en tool.

De ambitie van het nieuwe mobiliteitsbeleid van TNO heeft als pijlers flexibiliteit, duurzaamheid en vitaliteit. Voor medewerkers van TNO betekent dit flexibiliteit om dagelijks de werkplek en de manier van reizen te kiezen. De vergoeding vindt plaats op basis van de werkelijke reisbeweging. Duurzaam reizen draagt bij aan TNO’s doel om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Duurzame mobiliteitsopties, zoals fietsen en wandelen, worden daarom gestimuleerd. Hierdoor draagt het nieuwe mobiliteitsbeleid ook bij aan de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers. Tenslotte beoogt het nieuwe mobiliteitsbeleid de voorgenomen invoering van hybride werken te faciliteren. Kortom: goede tooling is noodzakelijk om de uitgangspunten (flexibiliteit, duurzaamheid en vitaliteit) van het beleid te realiseren.

Een mooie ambitie dus, maar wat vooral zo mooi is aan deze opdracht, zijn de eisen en wensen van de aanbesteding. Die zijn onderverdeeld in een paar onderdelen, en daardoor op een overzichtelijke manier gepresenteerd, waardoor het meteen duidelijk is waar de mobiliteitskaart- en tool uit moeten bestaan. Er is goed over alles nagedacht, en daarom konden we het niet laten om de aanbestedingscriteria te bespreken.

Dit artikel wijden we aan het eerste criterium, namelijk de business requirements. In de business requirements zijn de meest bepalende kenmerken die de oplossing moet hebben om een bijdrage te leveren aan de in de aanbestedingsleidraad geformuleerde doelstellingen. Denk aan de volgende dingen:

  • De tooling is gebruiksvriendelijk en minimaliseert de administratieve last.
  • De medewerker is conform het mobiliteitsbeleid van TNO in staat om per dag meerdere vormen van mobiliteit te gebruiken en vast te leggen.
  • TNO medewerkers krijgen de beschikking over een (al dan niet fysieke) mobiliteitskaart waarmee in het binnenland met het OV kan worden gereisd.
  • Woon-werk reizen van TNO-medewerkers kunnen geadministreerd worden zodat de medewerker hiervoor vergoed kan worden.
  • Zakelijke reizen van TNO-medewerkers kunnen geadministreerd worden zodat de medewerker hiervoor vergoed kan worden en kosten doorbelast kunnen worden aan opdrachtgever.
  • Dagen waarop volledig thuisgewerkt wordt, kunnen geadministreerd worden zodat de medewerker hiervoor vergoed kan worden.
  • De mobiliteitsprovider is in staat om deelfaciliteiten te ontsluiten naar de TNO medewerker.
  • Stakeholders zoals o.a. managers, medewerkers en CSR-officers hebben inzicht in vergoedingen en CO2-impact via rapportages.
  • De oplossing voldoet aan de eisen van de privacywetgeving, AVG.

Er is nagedacht over hoe de tooling zo makkelijk mogelijk kan worden gemaakt voor de medewerkers, zodat het niet als een last wordt gezien. Bovendien worden verschillende vormen van mobiliteit flexibel aangeboden; deze keuzevrijheid kan de motivatie vergroten om minder vaak met de auto naar werk te komen. Zelfs het thuiswerken wordt gestimuleerd aan de hand van een beloning. Rapportages over de CO2-impact geven een objectief beeld van hoe duurzaam het reis- en rijgedrag van de medewerker is. Zolang een nieuwe werkwijze niet moeilijk is, leerzaam is, en verschillende opties biedt, zal er ook sneller mee worden gewerkt. Dat is maar goed ook, want alleen door het toegankelijk maken van duurzame mobiliteitsopties kan nul emissie in het wagenpark en de mobiliteit bereikt worden.

Wil je weten hoe de hele aanbesteding in elkaar zit? Download dan het e-boek dat we erover hebben geschreven via de onderstaande mogelijkheid. We houden je dan ook elke twee weken op de hoogte van relevante informatie op het gebied van groener, schoner en slimmer rijden en reizen.

[chimpy_form forms=”23″]


Recente artikelen (het kunnen ook juist die van in dezelfde categorie zijn)

Wil je weten wat elektrisch rijden je kan opleveren? We hebben de Routekaart nulemmissie voor je!