mobiliteitsbudget, MVO, duurzame mobiliteitDe leaseauto was lang het uitgangspunt als je geen kilometervergoeding kreeg. Maar met steeds meer mensen die in de stad wonen en de auto helemaal niet kwijt kunnen, de grotere aandacht voor duurzame vervoermiddelen en de wens naar een grotere flexibiliteit, zeker in combinatie met thuiswerken, is gewoon maar een leaseauto voor de deur, helemaal niet per se gewenst.

 

Veel organisaties kijken daarom naar een flexibele manier om vervoer aan medewerkers ter beschikking te stellen. En dan komt het mobiliteitsbudget om te hoek kijken.

 

Wat is een mobiliteitsbudget?

Een mobiliteitsbudget is een constructie waarmee de medewerker zelf zijn/haar mobiliteit regelt en een vaste vergoeding hiervoor krijgt van de werkgever. Bijvoorbeeld: in plaats van een leaseauto waarvoor de kosten voor de werkgever € 650,- per maand zijn, krijgt nu de werkgever € 650,- per maand om de mobiliteit te regelen. Hij/zij kan hiervoor bijvoorbeeld een fiets kopen, het openbaar vervoer betalen en/of de kosten van een eigen auto dekken.

 

Fiscale aspecten

Het mobiliteitsbudget kan bruto worden uitgekeerd. Dan ontvangt de werknemer het bedrag als bruto loon extra en betaalt daar dus loonbelasting over. Trouwens, stel je ziet af van een leaseauto en je onderhandelt een hoger bruto salaris, dan is dat gelijk aan deze optie.

Het mobiliteitsbudget kan ook “netto” worden uitgekeerd. Dan worden de zakelijke kilometers met de auto en/of de fiets eerst @ 19 cent per kilometer verrekend en/of de ov kilometers verrekend op basis van daadwerkelijke kosten en wordt het restbedrag als bruto loon extra uitgekeerd. Dan moet er dus een kilometerregistratie bijgehouden worden.

Er kan gebruik gemaakt worden van de vrije ruimte in de WKR.

Er hoeft geen bijtelling betaald te worden.

 

Milieuaspecten

Als een medewerker een leaseauto krijgt, dan kan je als werkgever bepalen hoe milieuvriendelijk deze is. Met een mobiliteitsbudget is de medewerker hier vrij in. Er kan een hoger mobiliteitsbudget verstrekt worden voor medewerkers die met een elektrische auto naar het werk komen. Zo kan je dus toch nog sturen.

Stel je medewerker heeft een leaseauto èn een NS business card, dan moet zal je er alsnog aandacht aan moeten besteden als je wilt dat er meer van het ov gebruik gemaakt wordt.

Als een medewerker een mobiliteitsbudget krijgt, dan is dit niet anders en kan je bijvoorbeeld aandacht besteden aan het inzichtelijk maken van het kostenvoordeel van het ov ten opzichten van de auto. Waarbij het natuurlijk wel afhankelijk is van de auto die gereden wordt.

Hetzelfde geldt voor fietsen. Dat mensen een fiets hebben, wil niet zeggen dat ze hem gebruiken. Maar door het verstrekken van een mobiliteitsbudget kan je wel extra het persoonlijke financiële voordeel van het fietsen benutten.

Het is natuurlijk ook mogelijk om voorwaarden te stellen bij het netto uitkeren van een mobiliteitsbudget.

Met een mobiliteitsbudget is er dus minder directe invloed mogelijk op het type auto dat de medewerker rijdt. Een leaseauto kan daarmee makkelijker gunstig zijn voor het milieu, maar voor milieutechnisch gezien nog betere opties (fiets/ov) moet in beide gevallen een inspanning geleverd worden.

 

 

Hoe implementeer je een mobiliteitsbudget?

Er zijn vier manieren. Twee daarvan werken via het loon, die zijn hierboven beschreven.

De andere opties zijn om via een kaart of app mobiliteit aan te bieden en op die manier dus indirect een mobiliteitsbudget te verstrekken. In een eerder artikel kwamen de verschillende mobiliteitskaarten en apps al aan bod.

 

Met de mobiliteitskaart kunnen medewerkers van het ov gebruik maken, maar ook laden en tanken of een deelauto gebruiken. Apps worden in de basis ontwikkeld om Mobility as a Service diensten te ontsluiten, dus ov, taxi en deelvervoer. Laden of tanken valt daarmee in de basis buiten de scope, maar ritten met de (eigen) auto kunnen wel geregistreerd worden.

 

 

Is een mobiliteitsbudget nou eigenlijk een goed idee?

Is verduurzaming één van de onderwerpen binnen jullie beleid? En werken jullie bijvoorbeeld aan een emissievrij wagenpark en de reductie van de CO2-uitstoot als gevolg van zakelijke mobiliteit?

 

Door niet gewoon een leaseauto aan te bieden, maar mobiliteit, bijvoorbeeld in de vorm van een mobiliteitsbudget al dan niet via een kaart of app, wordt het voor medewerkers financieel aantrekkelijker om te kiezen voor vervoermiddelen die bijdragen aan deze doelstellingen.

Overigens, omdat je vrij bent in het kiezen van de hoogte van het budget, kan het in de basis kostenneutraal worden uitgevoerd.

 

De meeste controle over hoe duurzaam er gereisd wordt, heb je op het moment dat je kiest voor een MaaS oplossing, waarbij ook het reizen met een elektrische auto wordt aangeboden en medewerkers niet meer van een eigen auto gebruik kunnen maken, tenzij deze ook elektrisch is. Of dit dan het beste via een zelfstandige MaaS app, een mobiliteitskaart met beperkingen of via een leasemaatschappij geregeld kan worden, hangt af van factoren als: het automatiseringssysteem van de loonadministratie, het budget en de afspraken met de huidige leasemaatschappij.

 

Ga hiervoor met een ambassadeursgroep aan de slag om een programma van eisen, wensen en criteria te maken en dit als uitvraag in de markt te zetten.

 

Hebben jullie een mobiliteitsbudget en bevalt dit? Laat het hieronder weten.

 

Deel het artikel via de onderstaande buttons!

 

 

 


Recente artikelen (het kunnen ook juist die van in dezelfde categorie zijn)

Wil je weten wat elektrisch rijden je kan opleveren? We hebben de Routekaart nulemmissie voor je!