Gebruikte tags: beleid, duurzaamheid, gedrag

Er is binnen het bedrijfsleven een steeds hardere roep voor duurzaamheid. Groen werkgeverschap is een term die daarbij steeds vaker voorkomt. Groen werkgeverschap is meer dan alleen een trend, het is een belangrijke strategie voor organisaties die voorop willen lopen in de zakelijke wereld van vandaag. Maar wat betekent het eigenlijk? En waarom zou jo uw organisatie zich moeten inzetten voor groen werkgeverschap? In dit blog gaan we dieper in op groen werkgeverschap en de bevindingen van een recent onderzoek van AWVN onder 344 Nederlandse werkgevers. Hierbij werd er gekeken wat werkgevers al doen, waarom ze verduurzamen, en welke obstakels ze tegenkomen.

Wat is ‘groen werkgeverschap’?

Groen werkgeverschap verwijst naar de inspanningen van een organisatie om op een verantwoorde en duurzame manier met haar medewerkers en de omgeving om te gaan. Groen werkgeverschap integreert milieuvriendelijke en duurzame praktijken in alle bedrijfsaspecten, inclusief zorg voor werknemerswelzijn, maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzame mobiliteit. Dit omvat het scheppen van een milieuvriendelijke werkplek door het implementeren van energie-efficiënte technologieën en processen, het verminderen van afvalproductie en het aanmoedigen van recycling en hergebruik. Daarnaast speelt duurzame mobiliteit een essentiële rol, waarbij bedrijven het gebruik van milieuvriendelijke vervoerswijzen zoals fietsen, carpoolen, openbaar vervoer en elektrische auto’s bevorderen. Flexibiliteit op de werkplek is bij groen werkgeverschap ook van groot belang, door werknemers de mogelijkheid te geven om flexibele werkschema’s te volgen en thuiswerken te omarmen. Dit draagt niet alleen bij aan een beter milieu, maar verbetert ook de mentale gezondheid en productiviteit van werknemers.

Wat doen werkgevers al?

Het onderzoek onder 344 Nederlandse werkgevers van AWVN heeft enkele opvallende bevindingen opgeleverd met betrekking tot groen werkgeverschap.

Een opvallende bevinding was dat 49% van de ondervraagde werkgevers aangeeft dat ze al bezig zijn met groen werkgeverschap en (delen van) hun arbeidsvoorwaardenpakketten al hebben verduurzaamd. Dit betekent dat ze groene voordelen aanbieden aan hun werknemers, zoals milieuvriendelijke leaseauto’s, kortingen op duurzame producten, of andere incentives die gericht zijn op duurzaamheid. Ook geeft 36% van de werkgevers aan graag aan de slag te willen gaan met groen werkgeverschap. Dit geeft aan dat er een groeiende bewustwording is van het belang van duurzaamheid op de werkplek. Toch is er ook een minderheid van 15% van de werkgevers die aangeeft geen interesse te hebben in het verduurzamen van hun arbeidsvoorwaarden. Voor sommige werkgevers heeft duurzaamheid simpelweg geen prioriteit binnen hun organisatie of zeggen verduurzaming op andere gebieden effectiever is. Anderen zien het als een verantwoordelijkheid van de overheid en hun werknemers, eerder dan van henzelf.

Werkgevers die al verduurzaamde arbeidsvoorwaarden aanbieden, melden dat ongeveer de helft van hun werknemers gebruikmaakt van deze groene voordelen. Dit wijst op een positieve ontvangst en acceptatie door het personeel. Een opvallende ontdekking is dat acht op de tien werkgevers die al arbeidsvoorwaarden hebben verduurzaamd, ook hun mobiliteitsbeleid hebben aangepakt. Dit omvat initiatieven zoals elektrische leaseauto’s, het aanbieden van (elektrische) fietsen en het stimuleren van thuiswerken. Ook geeft het grootste deel (84%) van de werkgevers die willen verduurzamen aan hun mobiliteitsbeleid eerst aan te pakken. Hierbij geven zij vooral aan de (elektrische) fiets, elektrische leaseauto en hogere reiskostenvergoeding voor duurzame vervoersmiddelen belangrijke onderdelen van een duurzaam mobiliteitsbeleid te vinden.

Redenen voor verduurzaming

Werkgevers zeggen om verschillende redenen om te kiezen voor groen werkgeverschap. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat 82% van de werkgevers intrinsiek gemotiveerd zijn om een positieve impact te hebben op het klimaat en het milieu. Ze voelen de verantwoordelijkheid om als werkgever een verschil te maken en streven naar duurzaamheid. Driekwart van de werkgevers geeft aan dat groene arbeidsvoorwaarden goed aansluiten bij de doelen van hun organisatie. Dit toont aan dat duurzaamheid steeds meer wordt beschouwd als een integraal onderdeel van zakelijke strategieën.

Voor 40% van de werkgevers is naleving van wet- en regelgeving een belangrijke reden om arbeidsvoorwaarden te verduurzamen. Dit omvat bijvoorbeeld plannen om leaseauto’s elektrisch te maken en CO2-rapportage. Ook zegt ditzelfde aantal dat groene arbeidsvoorwaarden dienen als een manier om zich te onderscheiden van andere werkgevers en aantrekkelijker te zijn voor potentiële werknemers. Het verduurzamen van arbeidsvoorwaarden met als doel kostenbesparingen voor medewerkers is ook een belangrijke reden voor ditzelfde aantal werkgevers. Hierdoor kunnen werknemers profiteren van groene voordelen zonder extra kosten.

Obstakels

Hoewel de bereidheid om arbeidsvoorwaarden te verduurzamen hoog is, ervaren werkgevers ook enkele obstakels. De werkkostenregeling en bestaande fiscale regels worden vaak genoemd als beperkende factoren. Werkgevers suggereren dat meer fiscale ruimte en aanpassingen in de regels zouden helpen om kosteneffectieve duurzaamheidsinitiatieven te implementeren. Werkgevers geven ook aan dat ze behoefte hebben aan meer informatie over het verduurzamen van arbeidsvoorwaarden, inclusief praktische voorbeelden van succesvolle initiatieven. Daarnaast benadrukken werkgevers  dat het belangrijk is om de regels en richtlijnen rond groene arbeidsvoorwaarden begrijpelijk en duidelijk te maken, om complexiteit te vermijden. Ook vinden werkgevers het een uitdaging om ervoor te zorgen dat alle werknemers kunnen profiteren van duurzame arbeidsvoorwaarden, en niet alleen degenen die al goede arbeidsvoorwaarden hebben.

Oplossingen voor obstakels bij verduurzaming

Om deze obstakels uit de weg te gaan en zelf te beginnen met groen werkgeverschap in jouw organisatie heb je hier alvast enkele tips om te beginnen.

Tip 1: De eerste cruciale stap is het creëren van bewustzijn binnen je organisatie over duurzaamheid en de voordelen ervan. Dit bereik je door informatieve campagnes en betrokkenheid van het senior management te stimuleren. Probeer ook ambassadeurs te vinden binnen je organisatie die ook willen verduurzamen. Hierdoor kan je het draagvlak binnen jouw organisatie nog meer vergroten.

Tip 2: Ontwikkel interne richtlijnen en beleidsdocumenten die duurzame arbeidsvoorwaarden definiëren. Investeer in workshops en seminars om je HR-team en managers te onderwijzen over de implementatie van groene arbeidsvoorwaarden waardoor ze de juiste kennis krijgen.

Tip 3: Zorg ervoor dat duurzame arbeidsvoorwaarden beschikbaar zijn voor alle functieniveaus in je organisatie, waardoor inclusiviteit wordt bevorderd. Communiceer regelmatig met werknemers over de voordelen, waardoor ze gemotiveerd raken om deel te nemen.

Conclusie

Groen werkgeverschap is een groeiende trend in Nederland en wereldwijd. Werkgevers beginnen de waarde in te zien van duurzame arbeidsvoorwaarden en investeren in groene initiatieven op de werkplek. Het recente onderzoek onder 344 Nederlandse werkgevers toont aan dat er al aanzienlijke stappen zijn gezet in de richting van duurzaamheid, met de helft van de werkgevers die delen van hun arbeidsvoorwaardenpakketten al hebben verduurzaamd. Toch zijn er nog obstakels te overwinnen, zoals fiscale beperkingen en de behoefte aan meer informatie. Hopelijk hebben we je al enkele oplossingen kunnen geven voor deze obstakels. Mocht je toch nog meer hulp nodig hebben bij het verduurzamen van met name je mobiliteitsbeleid. Laat ons je dan helpen hiermee. Wij bieden op maat gemaakt advies aan op het gebied van duurzame mobiliteit. Door onze gezamenlijke inspanningen kunnen we streven naar een groenere, duurzamere toekomst voor iedereen.


Recente artikelen (het kunnen ook juist die van in dezelfde categorie zijn)

Wil je weten wat elektrisch rijden je kan opleveren? We hebben de Routekaart nulemmissie voor je!