Auteur: Azra Muminović

Wanneer ik terugdenk aan mijn middelbare schooltijd, kan ik me niet herinneren dat er een vak bestond dat toegewijd was aan duurzaamheid. Waarschijnlijk was dat toen niet een actueel thema, wat ik me eigenlijk niet kan voorstellen, aangezien ik mijn diploma 7 jaar geleden heb gehaald. Niet heel lang geleden dus. Hoe dan ook, het doet me goed om te zien dat steeds meer scholen hier aandacht aan besteden en het belangrijk vinden dat leerlingen zoveel mogelijk leren over duurzaamheid. Hoe eerder kinderen hierbij stilstaan, hoe beter het duurzaam denken en doen in hun systeem gaat zitten. Je kunt daarom niet vroeg genoeg beginnen met les geven hierover. Hoe langer er wordt gewacht met het introduceren van het onderwerp, hoe moeilijker het wordt om bepaalde niet-duurzame gewoontes af te leren.

 

Eco-Schools

Gelukkig zijn middelbare scholen zich steeds meer bewust van het belang van dit onderwerp en bestaat er zelfs een programma voor scholen dat als uitgangspunt heeft om leerlingen te leren hoe ze duurzaam denken en handelen, namelijk het programma Eco-Schools. De ambitie van Eco-Schools is om duurzaamheid een vaste plek in het lespakket te geven. Eco-Schools is het grootste wereldwijde programma gericht op duurzaamheid. Het verschaffen van leerzame informatie begint in de klas, en breidt zich uit naar de gemeenschap. Op deze manier worden er generatie na generatie duurzame, milieubewuste mensen voortgebracht. Leerlingen leren op een interactieve manier over wat zij kunnen doen om de wereld een stuk duurzamer te maken, en ook de leraren en de lokale gemeenschap worden betrokken bij dit proces.

Eco-Schools functioneert volgens de volgende filosofie aldus https://eco-schools.nl/over-eco-schools/hoe-het-werkt :

 1. Leerlingen staan centraal.
 2. Er worden zowel grote als kleine stappen gezet in het duurzaamheidsproces.
 3. Duurzaamheid wordt een standaard vak in het onderwijs.
 4. Duurzaamheid is zowel in het gebouw als in de omgeving te zien.
 5. De hele gemeenschap doet mee (leerlingen, leraren en de omgeving).

Alle Eco-Schools werken wereldwijd volgende het Zevenstappenplan:

 1. Het vormen van een team. Leerlingen vormen een groep en werken samen met elkaar. Zo leren ze in een team te werken, te communiceren, en probleemoplossend en creatief te denken.
 2. Een scan uitvoeren. De leerlingen stellen vast wat er goed gaat op school en wat er nog beter kan op het gebied van duurzaamheid. Vervolgens worden thema’s gekozen waar het team prioriteit aan geeft.
 3. Een actieplan maken. Het team bedenkt doelstellingen en de manier waarop deze doelen het best behaald kunnen worden.
 4. Monitoren en evalueren. Dan komt het team daadwerkelijk in actie en wordt er tussendoor gecontroleerd of het actieplan ervoor kan zorgen dat bepaalde doelen behaald worden, of dat er een nieuw plan bedacht moet worden.
 5. Curriculum analyseren. De leerlingen gaan samen in gesprek over hoe duurzaamheid een vaste plek kan krijgen in het lespakket.
 6. Informeren en betrekken. In deze stap wordt de deelname van de school het programma Eco-Schools bekend gemaakt aan de omgeving, om bewustzijn te creëren.
 7. Eco-code ontwikkelen. Het team mag op een creatieve manier haar duurzaamheidsstandpunt presenteren aan het eind van het programma.

Wanneer het programma succesvol is afgerond, krijgt de school een Groene Vlag, oftewel een internationaal keurmerk. Ook vindt er om de twee jaar een audit plaats, om ervoor te zorgen dat de school op het juiste pad blijft, en bij te sturen mocht dit niet het geval zijn.

 

Doorlopende ondersteuning

Net zoals Eco-Schools een programma is, werkt Zero-e ook volgens een programma, genaamd het CO2-afslankprogramma. Een programma kun je meerdere keren draaien, waarbij het een proces is van leren en verbeteren; in het geval van Eco-Schools doorlopen leerlingen dit proces, en in het geval van het CO2-afslankprogramma de werkgevers en werknemers van een bedrijf of organisatie. Het CO2-afslankprogramma bestaat uit vijf onderdelen: de overtuiging, het doel, de tactieken, het plan, en de implementatie. Deze vijf onderdelen worden toegepast op alle vijf de onderdelen van een bedrijf gerelateerd aan vervoer: het wagenpark, de mobiliteit, het beleid, het gedrag, en de keten. Wil jij met jouw bedrijf aan duurzaamheid, wagenpark en mobiliteit blijven werken op continue basis? Dat kan met de doorlopende ondersteuning van Zero-e. Hiermee ben jij in staat structureel je duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren en weet je precies waar je aan toe bent voor jullie organisatie. Neem contact met ons op en we plannen zo snel mogelijk een gesprek in!


Recente artikelen (het kunnen ook juist die van in dezelfde categorie zijn)

Wil je weten wat elektrisch rijden je kan opleveren? We hebben de Routekaart nulemmissie voor je!