CO2 reductie, duurzaam ondernemen, wagenpark

De CO2 prestatieladder is er helder over: transparantie is noodzakelijk. Extern, maar ook intern. Wat houdt dat dan in? Dat medewerkers wordt verteld wat het beleid is en welke projecten er gunningsvoordeel hebben gekregen (eis 1.C.1. en 2.C.1.). De doelstelling is ook helder: dat medewerkers betrokken worden bij het ontwikkelen van het beleid en maatregelen om de CO2 uitstoot te verminderen. Toch merk ik vaak dat de KAM/MVO manager met dit onderwerp is belast, deze of een specifiek iemand uit het MT hier over gaat en eigenlijk maar een beperkte groep mensen er echt mee bezig is. De rest weet ongeveer dat het bedrijf gecertificeerd is, maar ik krijg vaker te horen: “Het is een hoop extra gedoe, want ik mag alleen maar hier tanken.” dan “Ja, wij zijn zelf met het idee gekomen om een begrenzer in de auto’s te zetten.”

 

Mensen raken niet vanzelf betrokken bij het onderwerp als ze een keertje horen dat het bedrijf met de CO2 voetafdruk bezig is. Dit vergt moeite. Dan wil je wel weten dat deze moeite zin heeft. Daarom moet je het strategisch en systematisch aanpakken. Dit doe je door de volgende vijf stappen te volgen.

 

Stap 1: Doordringen van de noodzaak

Mensen moeten doordrongen worden van de noodzaak. Dat houdt in dat ze vaak, heel vaak, horen waarom jullie hier mee bezig zijn en wat het doel is waar jullie naar toe werken. Bijvoorbeeld:

 • Tijdens de Nieuwjaarsspeech
  • Waarom niet: “Ook dit jaar weer zijn we er van overtuigd dat we onze klanten beter kunnen bedienen door maatregelen die we nemen in het kader van de CO2 Onze doelstelling voor dit jaar is 15% CO2 reductie van ons bestelbussenwagenpark.”
 • Tijdens de zomer barbecue
  • Om even een update te geven op welke CO2 uitstoot jullie op dat moment zitten en of het doel voor de laatste maanden naar boven wordt bijgesteld.
 • Tijdens de Kersttoespraak
  • Om te vieren dat jullie de doelstelling hebben gehaald en natuurlijk alvast een doorkijkje te geven voor volgend jaar. En vergeet niet te vermelden waarom jullie het doen.
 • Tijdens het sollicitatiegesprek
  • De leaseauto komt wel ter sprake dan, maar wordt ook verteld waarom de auto’s worden ingedeeld op aantal gram CO2 per kilometer? Wat jullie doelstelling is (bijvoorbeeld naar 90 g CO2/km, of beter nog naar nulemissie)? Dat het niet voor niks is dat de medewerker ook een NS businesscard krijgt?
 • Tijdens het functioneringsgesprek
  • Het kan als volgt gaan: “Beste Mark voor ons is de CO2 prestatieladder van enorm belang omdat onze klanten er om vragen, dat weet je. We werken toe naar 20% CO2 reductie in 2020. Toch zie ik dat jij minder zuinig bent gaan rijden. Hoe kan ik je helpen om daar een verbeterslag in te maken?”

 

En ga zo maar door, want ook tijdens de lunch, een toolboxmeeting, een werkoverleg, bij het koffiezetapparaat, in een nieuwsbrief, in een memo, in de footer van de mail, in het directieoverleg over de kerstpakketten, kan dit aan bod komen, je kunt het zo gek niet bedenken.

 

Stap 2: Vragen (passief)

Bevraag mensen op dit onderwerp en het liefst constant. En dan bedoel ik niet: loop elke dag bij ze langs met de vraag: hoe kunnen we dat wagenpark groener, schoner en slimmer maken? Nee, passief: dus terloops in een e-mail, met een flyer op het prikbord, leg kaartjes neer bij het koffiezetapparaat waar mensen een goed idee ter plekke op kunnen noteren. Laat mensen weten dat je graag verbetervoorstellen van ze wilt. Hoe denken zij dat er zuiniger gereden kan worden? Welke auto’s missen zij in het leaseaanbod dat aan de CO2 reductie van het wagenpark kan bijdragen? Wat vinden ze lastig aan het reizen met het OV?

 

Stap 3: Goede ideeën verzamel en verwerk systeem

Wat vervolgens essentieel is, is dat er een goed systeem is om wat met alle voorstellen te doen. Niks zo frustrerend als een mega goed idee dat je hebt en dat het dan ergens in het niets beland. Dat werkt alleen maar in de hand dat mensen hun ideeën niet meer laten horen. Een dergelijk systeem kent drie onderdelen:

 1. Het is mensen die een idee indienen duidelijk aan welke criteria moet worden voldaan en waarom.
 2. Mensen krijgen bevestigd dat hun idee is aangekomen en wordt bekeken.
 3. Mensen krijgen te horen dat hun idee is bekeken, wat er mee wordt gedaan en waarom.

 

Als op elk idee, of een substantieel deel van de ideeën, het antwoord: ‘hier hebben we nu geen capaciteit of middelen voor’ wordt gegeven, gaat er ergens iets mis. Je hebt dan niet duidelijk de criteria aangegeven en/of de CO2 prestatieladder en de maatregelen hebben geen prioriteit binnen het bedrijf. Dan wordt het tijd om de overtuiging en doelstelling te herzien.

 

Stap 4: Vragen (actief)

Mensen zijn doordrongen van de noodzaak, hen wordt gevraagd met input te komen, met deze input wordt goed omgegaan, maar nog kan het zijn dat er weinig gehoor aan wordt gegeven. Medewerkers zijn namelijk druk met hun eigen dingen. De collega die lekker aan het tekenen is voor een project, heeft misschien helemaal geen zin om na te denken over hoe je zuinig kunt rijden. Of in ieder geval zijn/haar hoofd bij andere zaken. Daarom is het nodig om ook actief te vragen naar verbetervoorstellen.

 

Organiseer een workshop waarin je tien ideeën voorlegt en mensen laat kiezen wat ze het beste idee vinden. Houd een lunchbijeenkomst waarin je één bepaalde vraag centraal stelt (bijvoorbeeld: hoe kunnen we fietsen leuker maken) en iedereen brainstormt over goede oplossingen. Trek eens een werktuig uit de schuur en ga tijdens een toolbox er met z’n allen omheen staan met briefjes en plak er ideeën op hoe dit ding zuiniger en schoner kan.

 

Stap 5: Communiceer over resultaat

En dan is de truc om mensen betrokken te houden. En dat doe je door te communiceren over het resultaat. Niet alleen wat is er gedaan met alle goede ideeën, maar ook: wat heeft het opgeleverd? Hoeveel kosten heeft het bespaard? Hoeveel CO2 uitstoot is er teruggedrongen? Hoeveel mensen reizen er tegenwoordig met het OV? Komen er mensen op de fiets?

 

Niks zo leuk voor mensen dan successen delen en feestjes vieren, dus doe dit ook gerust. Natuurlijk mag je vertellen dat de doelstelling nog niet gehaald is en er nog even aan getrokken moet worden, maar de dingen die goed gaan, mogen een mooi plekje krijgen. Dat nodigt mensen ook weer uit om met nog meer goede ideeën te komen.

 

Als je deze vijf stappen volgt, ben je goed bezig als het gaat om het creëren van draagvlak voor duurzaam ondernemen met de CO2 prestatieladder.

 

Ken je goede voorbeelden op dit gebied? Hoe doen jullie het? Laat hieronder je antwoord achter omdat het anderen ook aanzet tot succes.

 

“Transport is prachtig, duurzaam transport is krachtig!”

 

Deel het artikel via de onderstaande buttons!


Recente artikelen (het kunnen ook juist die van in dezelfde categorie zijn)

Wil je weten wat elektrisch rijden je kan opleveren? We hebben de Routekaart nulemmissie voor je!