Gebruikte tags: beleid, overheid

Wat is het?

De Europese mobiliteitsweek is de jaarlijkse bewustwordingscampagne over duurzame stedelijke mobiliteit van de Europese Commissie. Dit jaar wordt de campagne georganiseerd van zaterdag 16 tot en met vrijdag 22 september. Gedurende deze week wil de EU bewustwording versterken over alle duurzame vormen van vervoer en schenkt aandacht aan bewust autogebruik. Zelfs buiten Europa zijn er een aantal steden die meedoen, zoals in Argentinië, Ecuador en Japan.

Wie doen mee?

Tijdens deze week zetten gemeenten, organisaties en steden zich in om duurzame mobiliteit op de kaart te zetten. De deelnemers willen gedragsverandering ten gunste van actieve mobiliteit, openbaar vervoer en schone verkeersoplossingen bevorderen, promoten en stimuleren. Bijna 3.000 steden moedigen deze gedragsverandering aan ten gunste van duurzame stedelijke mobiliteit. Deze steden en organisaties zetten bewustmakingsactiviteiten en evenementen op in samenwerking met lokale belanghebbenden. Het thema van dit jaar is ‘energie besparen’.

De week in Nederland

Ook in Nederland nodigt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de gemeenten en organisaties uit voor een deelname aan deze bijzondere week. Klik hier om te zien wat er geregistreerd is in Nederland. Erg leuk om te zien hoe afwisselend de deelnames zijn van bijvoorbeeld Solar City Cars, nieuwe mobiliteit Hubs, gratis fiets reparaties tot een stimuleringsprogramma ‘Gafilevrij’.

De impact van de Europese Mobiliteitsweek

Op de website van de European Mobility Week staat ook een kopje: impact. Hier staan de permanente maatregelen die tot nu toe via deze week zijn geïmplementeerd. Zo zijn er:

Op de website kan je alle andere maatregelen zien. Zo ligt er ook focus op toegankelijkheid, nieuwe vormen van voertuigengebruik en mobiliteitsmanagement.

Leuk om zelf nog even een kijkje te nemen wat deze week voor jou kan betekenen. De Fietsersbond organiseert een fietstocht door Tiel op 23 September en meer informatie volgt nog. En neem vooral een kijkje op de website van de mobility week voor alle laatste updates.

Hebben jullie onderwerpen, vragen of ideeën die je graag uitgewerkt zou willen in een van onze blogs over duurzame mobiliteit? Stuur ons een email naar info@zero-e.nl dan gaan we ermee aan de slag.

Dit blog is geschreven door Dini Wagner. Dini hoopt door middel van haar woorden mensen tot een andere gedachtegang te brengen en te inspireren om duurzamere keuzes te maken in de toekomst.


Recente artikelen (het kunnen ook juist die van in dezelfde categorie zijn)

Wil je weten wat elektrisch rijden je kan opleveren? We hebben de Routekaart nulemmissie voor je!