Auteur: Elske van de Fliert
EED, CO2 uitstoot
Gebruikte tags: EED, plan, systeem

Ben je ook door het bevoegd gezag benaderd omdat er nog een energie audit gedaan moet worden in het kader van de EED? RVO heeft een rapportageformat opgesteld. Dat is natuurlijk ontzettend handig en makkelijk. Maar dat wil niet zeggen dat het simpel is. En dat het format ook helemaal past bij jullie organisatie. Toch ben ik van mening dat het verstandig is om het format te volgen. Hiermee help je het bevoegd gezag en zij moeten beoordelen of je audit afdoende is. Alles dat helpt om het hen makkelijker te maken, is een stap in de goede richting.

 

Of je het format nu volgt of niet, uiteindelijk zijn er zeven onderdelen die je toch zult moeten behandelen, wil je compleet zijn. Ik licht ze hieronder toe.

 

1. De kaders

Het begint met het stellen van de kaders: oftewel om welke onderneming gaat het, wat zijn de contactgegevens, wie zijn er betrokken geweest etc. Belangrijk daarbij is dat je ook aangeeft of het een combinatie-, ondernemings- of vestigingsrapport is. Kort samengevat:

Heb je één vestiging: dan maak je een combinatierapport.
Heb je meerdere vestigingen: dan maak je een vestigingsrapport per vestiging waarmee je de diepte ingaat ten aanzien van het energieverbruik en een overzichtsrapport met de conclusies en algemene zaken (zoals het vervoer).

 

2. De conclusies

Dit is de samenvatting van alles dat in de rest van het rapport ter sprake komt, inclusief een analyse van de gegevens. Zo heeft het bevoegd gezag snel een overzicht van wat de belangrijke zaken voor jouw bedrijf zijn.

 

3. De beschrijving

Het is belangrijk om uit te leggen hoe het project en het bedrijf in elkaar zit. Daarom wil het bevoegd gezag bijvoorbeeld weten wat jullie doelstellingen zijn ten aanzien van MVO. Maar het is ook belangrijk inzichtelijk te maken hoe je alle informatie die je in het rapport naar voren brengt, hebt bepaald. Neem de lezer mee in wat hij/zij voorgeschoteld gaat krijgen. Hierna is er nogal veel droge, cijfermatige, informatie, dus probeer het goed leesbaar te maken, door een goede beschrijving.

4. De systemen

In het format wordt er daarna gesproken over ‘energiesituatie’. Verwar dat niet met het volgende onderdeel ‘energiehuishouding’. Dat lijkt zo nogal veel op elkaar. Eerst maak je inzichtelijk wat er nou eigenlijk allemaal energie verbruikt. Dat is de energiesituatie, of zo je wil: de systemen. De systemen die in je bedrijf aanwezig zijn en energie verbruiken. Dit is typisch zoiets dat je per vestiging inzichtelijk moet hebben. Dit beschrijf je niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief.

 

5. Het verbruik

En daarna is het de beurt aan het verbruik. Dus hoeveel MWh, m3, liters brandstof worden er verbruikt, wat kost dat en wat ‘levert dat op’ aan CO2 uitstoot. Het is misschien lastig om alle cijfers boven tafel te halen. Probeer in ieder geval zoveel mogelijk helder te krijgen. Dit helpt jouzelf ook enorm. Je bent misschien aan de EED begonnen omdat het moest, maar het is een krachtig instrument om te zien waar er nog kansen liggen om te besparen.

 

6. De maatregelen

Nu wordt het echt leuk: de maatregelen. Wat ga je doen om de CO2 uitstoot naar beneden te brengen? Waar zit ook een mogelijke kostenbesparing? Welke maatregelen verdienen zichzelf terug? Dat laatste is belangrijk om te weten: dat wat zich binnen vijf jaar terug verdient, wordt verwacht geïmplementeerd te worden. Online zijn er maatregelenlijsten te vinden om je hiermee te helpen.

 

7. Het plan van aanpak

Alhoewel optioneel zit hier het echte potentieel van de EED. Je hebt helemaal de moeite gedaan om alles inzichtelijk te maken. Om alle energieverbruikers boven tafel te krijgen en te zien hoeveel energie die verbruiken. Je weet welke leaseauto’s er veel verbruiken en wat je door transport aan CO2 uitstoot. En je hebt maatregelen bedacht om dat naar beneden te brengen. Dan is het eeuwig zonde als je dat niet omzet in actie. Ook daadwerkelijk gaan besparen en stappen nemen om die CO2 naar beneden te brengen. Het is optioneel, maar in mijn optiek de meest waardevolle component van de audit. En misschien moet je wel concluderen dat je informatie nog veel te lastig boven tafel kunt halen, cq. te weinig inzichtelijk hebt. Prima, dan weet je ook wat je als eerste te doen staat in je plan!

 

Met deze zeven onderdelen heb je een goede EED rapportage te pakken.

 

Ben je van plan zelf een EED rapportage te schrijven? Maar kan je daar wel wat hulp bij gebruiken? Ik heb een handleiding gemaakt en kan met je meekijken. Klik hier voor meer informatie omdat je daarmee verzekerd bent van een kloppende EED rapportage, terwijl je hem zelf schrijft.

 

“Transport is prachtig, duurzaam transport is krachtig!”

 

Deel het artikel via de onderstaande buttons!


Recente artikelen (het kunnen ook juist die van in dezelfde categorie zijn)

Wil je weten wat elektrisch rijden je kan opleveren? We hebben de Routekaart nulemmissie voor je!