Auteur: Elske van de Fliert
Duurzame mobiliteit, emissie transport, MVO,

“Klimaatverandering en milieuaantasting zetten de toekomst van Europa en de wereld op het spel. Ons antwoord hierop is de Europese Green Deal, die de EU omvormt tot een moderne, grondstoffenefficiënte en concurrerende economie…”, was getekend, de Europese Commissie. Naar dit plan gaat maar liefst een derde van de 1,8 biljoen euro die Europe heeft voor het herstelplan NextGenerationEU en daarnaast komt er nog eens geld uit de zevenjarenbegroting, samen 1 biljoen euro.

 

Biedt dit kansen?

Met zoveel geld dat de EU uit gaat geven, is het natuurlijk de vraag of je hier in Nederland als bedrijf dat bezig is met verduurzamen ook de vruchten van kan plukken. In onze optiek is dat mogelijk. Europa wil drie dingen door deze Green Deal:

  1. Een netto-uitstoot van broeikasgassen van nul in 2050
  2. Economische groei zonder uitputting van grondstoffen
  3. Geen mens of regio die aan zijn lot wordt overgelaten.

 

Europa ziet het ook als de manier om ons uit de coronacrisis te helpen.

 

Waarom wil de EU dit?

Ze zien een aantal verontrustende dingen om ons heen gebeuren. Als we niks doen dan wordt de volgende generatie met heel veel problemen opgezadeld. Zo zijn er dan in Europa 400.000 mensen die vroegtijdig overlijden doordat onze luchtkwaliteit zo slecht is. En we zien dan 90.000 doden per jaar door hittegolven. Als de temperatuur 5°C stijgt, dan gaan we in Europa te maken krijgen met 660.000 extra asielaanvragen. En bij een temperatuurstijging van ruim 4°C wordt 16% van de soorten met uitsterven bedreigd.

 

Maar wat heeft mobiliteit hier mee te maken?

Heel veel. Transport/mobiliteit is de tweede grootste uitgavenpost voor Europese huishoudens, dus voor heel veel mensen een heel belangrijke kostenpost. Het maakt maar liefst 5% van ons (Europese dus) BBP uit. En in de EU zijn er 10 miljoen banen gerelateerd aan transport en mobiliteit. De EU wil 90% minder CO2 uitstoot door vervoer tegen 2050. Dat is echt significant. Goed om te weten is dat ruim 20% van de CO2 uitstoot komt door wegvervoer, bijna 4% alleen door luchtvaart en ook 4% door scheepvaart.

Kortom: mobiliteit is relevant in dit verhaal en er liggen dus ook zeker kansen om hiermee aan de slag te gaan.

 

Kans 1: nieuwe markten en producten

Europa heeft een dikke vinger in de pap als het gaat om wat er de fabriek uitrolt qua auto’s, bestelbussen en vrachtwagens. De leveranciers krijgen te maken met steeds strenger wordende eisen. Je kunt dit als bedrijf natuurlijk gewoon afwachten, uiteindelijk zal je geen keuze meer hebben als het gaat om de leaseauto’s. Maar wil je dat? Afwachten en het over je heen laten komen? Onze tip: begin nu al met de transitie, want nu heb je nog tijd dingen uit te proberen niet met voldongen feiten geconfronteerd te worden.

Lever je aan de automobiel industrie en heb je oplossingen voor nulemissie voertuigen, dan ga je hier natuurlijk van profiteren.

 

Kans 2: openbare laadpunten

Ruim 16 miljoen laadpunten staan er in de planning om gerealiseerd te worden. Dit naar aanleiding van alle plannen die de lidstaten hebben. Dat worden er dus waarschijnlijk nog wel meer in de komende tijd.

Daarnaast wil Europa in 2030 op alle belangrijke logistieke corridors elke 150 kilometer een waterstoftankstation hebben.

Kortom gaat ook een hoop geld uitgegeven worden aan infrastructuur. Dit bied mogelijk investeringskansen, samenwerkingskansen en de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de groei van het netwerk. De overheid heeft doelstellingen – hoe gaan jullie daar een bijdrage aan leveren?

Het houdt waarschijnlijk niet in dat de subsidiekraan voor de fossiele bedrijven meteen wordt dichtgedraaid, maar er zal een verschuiving plaatsvinden.

 

Kans 3: sociaal

Vaak denken we als bedrijven aan de harde kant van duurzaamheid: CO2 reductie, technische oplossingen, nieuwe producten. Maar er is natuurlijk heel veel dat gaat om gedrag. En ook daar is de EU niet blind voor. Sterker nog, zij helpt een handje. Europa wil dat mobiliteit voor reizigers betaalbaar en toegankelijk is. Denk dus zeker aan het ov dat voor iedereen een mogelijkheid moet zijn. Als lange termijn effect wordt het dus voor medewerkers makkelijker om met het ov te reizen.

Voor chauffeurs houdt dit in: het verbeteren van condities. De verwachting is dat de standaard daarmee hoger wordt en we dus minder verschillen zien tussen Nederlandse chauffeurs en zij die uit het Oosten komen.

En de overheid wil in 2050 helemaal geen verkeersdoden meer. Dit zal natuurlijk deels komen doordat voertuigen steeds veiliger worden, maar het betekent ook dat wegen anders ingericht worden, met meer ruimte voor de fiets en minder voor de auto.

Stel je mobiliteitsbeleid en de regeling die daarbij hoort daar dus ook op in.

 

Kans 4: meer dan batterij elektrisch

In Nederland lijken we nog wel eens te denken dat alles alleen maar om batterij elektrisch rijden draait. Ok, dan zijn er nog een paar mensen die iets met waterstof doen, en een enkeling (afhankelijk van de branche) doet wat met HVO, maar batterij elektrisch is toch waar de meeste mensen aan denken als het gaat om het vergroenen van het wagenpark.

Europa denkt daar anders over. In 2030 wil ze 2,6% waterstof en synthetische brandstoffen en 2,2% geavanceerde biobrandstoffen in de mix. Dat zijn natuurlijk geen aantallen om stijl van achterover te slaan, maar het geeft wel aan dat batterij elektrisch niet de enige oplossing kan zijn.

Wat de EU daarbij heel belangrijk vindt is dat deze brandstoffen daadwerkelijk een milieuvoordeel opleveren. Dus er komen nieuwe richtlijnen voor hernieuwbare energie. Ze moeten echt minder uitstoot opleveren, aan strenge criteria voldoen en gecertificeerd zijn.

De focus ligt daarbij op de productie en de leveranciers, niet zozeer het gebruik. Wel wil Europa inkomsten gebruiken voor ondersteuning van kwetsbare huishoudens en investeringen in schonere mobiliteit.

Vooral belangrijk is dat het besef komt dat diesel en benzine eindig zijn. Sowieso want de olie raakt op, maar ook omdat de weg naar andere brandstoffen onherroepelijk is ingezet. En er zijn heel veel mensen die dat nog niet kunnen zien. Ook collega’s van jou. Het is nu dus al tijd dat zaadje te planten.

 

Kans 5: stimuleren nieuwe banen en sectoren

Het hangt met al het bovenstaande samen. Deze ontwikkelingen gaan zorgen voor nieuwe banen en sectoren waar we in Europa en in Nederland heel sterk in kunnen worden. Denk eens na: welke veranderingen gaat dit in jouw sector opleveren?

 

Kans 6: meer geld

Europa gaat de staatssteunregels herzien. Dat is best wel een grote verandering. Daardoor krijgt de overheid meer mogelijkheden om bedrijven te ondersteunen. Dat gaat dan wel specifiek over milieu en energie. Met als doel dat Europese fabrikanten leidend worden op de wereldmarkt van emissievrije mobiliteit.

Kunnen jullie producten op dit vlak ontwikkelen?

 

Kans 7: meer kansen om te investeren

Niet alleen wordt het makkelijker voor de overheid om te investeren, er komt ook gewoon meer geld uit Europa. Die 1 biljoen waar ik het eerder over had, maar ook nog eens 114 miljard van de lidstaten èn via de emissierechten van bedrijven en daarbovenop nog eens een investeringsfonds van 300 miljard.

Dan is het dus zinvol om de Europese subsidies in de gaten te houden, maar ook al maak je daar niet direct gebruik van, indirect kan je er mogelijk wel de vruchten van plukken. Als je dus aan de slag gaat met de onderwerpen die Europa belangrijk vindt (verduurzaming,  economische ontwikkeling en sociale verbetering).

 

Hoe ga je hier nou concreet mee aan de slag? Nou, als je wilt implementeren, moet je eerst weten wat je plan is. Daarvoor moet je een selectie hebben gemaakt van onderwerpen waar je mee aan de slag wilt en de manier waarop je er mee aan de slag wilt. Dat hangt natuurlijk af van je doelstelling die hoort bij je lange termijn visie. En die wordt gevoed door de reden om hier überhaupt mee bezig te zijn. Kortom: daar start je mee. Waarom wil jij de kansen plukken van deze Europese ontwikkelingen, wat is daarbij je lange termijn visie en welk doel heb je? Want dan kan je nadenken over hoe je dat gaat doen.

 

Wil je hier samen met ons over sparren zodat het duidelijker wordt? Neem contact op!


Recente artikelen (het kunnen ook juist die van in dezelfde categorie zijn)

Wil je weten wat elektrisch rijden je kan opleveren? We hebben de Routekaart nulemmissie voor je!