Auteur: Azra Muminović

Er zijn zoveel themadagen in een kalenderjaar, denk aan Bevrijdingsdag, Keti Koti, Koningsdag, en ga zo maar door. Ieder jaar komen er nieuwe themadagen bij. Zo is er tegenwoordig ook een dag die volledig in teken staat van duurzame mobiliteit! Deze dag vindt plaats op 5 oktober, na Dierendag. En welverdiend ook, want mobiliteit speelt een grote rol in het leven van de mens. En het verduurzamen van mobiliteit gaat ook steeds meer een rol spelen. Duurzame mobiliteit is essentieel om de doelstelling uit het Klimaatakkoord te halen, namelijk 55% CO₂-reductie in 2030. Daarom is het heel belangrijk dat steeds meer bewustzijn over dit onderwerp wordt gecreëerd, en door de Dag van Duurzame Mobiliteit kan dit bewustzijn verspreiden. Maar wat is nu eigenlijk duurzame mobiliteit?

Wat is duurzame mobiliteit?

Verplaatsingen van punt A naar punt B zijn een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. We gaan bij familie of vrienden op bezoek, we moeten onze boodschappen doen in de supermarkt, we gaan naar werk of school, noem het maar op. De mens verplaatst zich continu. Voor deze verplaatsingen gebruiken we auto’s, bussen, vliegtuigen, en allerlei andere soorten vervoer. Dit heeft gevolgen voor de CO2 uitstoot. Dit komt door het verbranden van fossiele brandstoffen, de productie van voertuigen, en het onderhouden van de infrastructuur.

Onder duurzame mobiliteit vallen alle manieren van vervoer waarbij ons verplaatsingsgedrag weinig negatieve gevolgen heeft voor het milieu. Het doel is klimaat neutrale reisbewegingen en daarmee een leefomgeving die standhoudt in de toekomst. Duurzame mobiliteit is meer dan alleen elektrisch rijden. Het is alle soorten vervoer bij elkaar, en de manier waarop we daar gebruik van maken. Dus ook of we gebruik maken van P+R opties, of we meer fietsen dan autorijden, of we in de daluren reizen in plaats van de spitsuren, of we thuiswerken wanneer dat kan, etc.

Hoe kun je zelf aan de slag met duurzame mobiliteit?

We geven een aantal tips weg die super handig zijn, voor als je aan de slag wil en moet met duurzame mobiliteit:

  1. Op de website www.CO2emissiefactoren.nl kun je een lijst met emissiefactoren vinden, en op basis daarvan de CO₂-voetafdruk berekenen van de mobiliteitsactiviteiten binnen jouw organisatie.
  2. Er is ook een handreiking te vinden voor regionale mobiliteitsprogramma’s op https://vng.nl/publicaties/handreiking-regionale-mobiliteitsprogrammas. Hier kun je zien wat er in jouw regio te wachten staat als het gaat om duurzame mobiliteit.
  3. Ben je de inspiratie even kwijt? Neem dan een kijkje op https://vng.nl/sites/default/files/2020-02/inspiratiegids-duurzame-mobiliteit-ipo_vng.pdf. Hierin kun je praktijkvoorbeelden vinden van duurzame mobiliteit in Groningen, Delft, Utrecht en Amsterdam.
  4. Heb je begeleiding en handvatten nodig om de transitie naar duurzaam vervoer waar te kunnen maken? Die kun je in deze brochure vinden: https://www.crow.nl/publicaties/transitie-naar-duurzaam-vervoer-gedragsmaatregelen.
  5. Kennisplatform CROW biedt factsheets aan waarin je maatregelen uit het Klimaatakkoord tegenkomt, informatie over wanneer het wordt ingevoerd, de effecten op CO₂-uitstoot, milieu, energie, leefbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid, geluid, en de kosten. Ga naar punt 11 voor meer informatie.
  6. Er is ook een Regionale klimaatmonitor die de CO2 uitstoot laat zien voor verschillende gemeentes, regio’s en provincies: https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/co2-uitstoot.

Samen met Zero-e aan de slag

Met deze tips kun je al heel ver komen. Toch kunnen we ons goed voorstellen dat je behoefte hebt aan meer strategische ondersteuning als het gaat om het verduurzamen van de mobiliteit en/of wagenpark binnen je organisatie. Daar helpen we je graag bij. Mail naar info@zero-e.nl en we plannen een brainstormsessie in!

 

Dit blog is geschreven door Azra Muminovic. Schrijvend laat ze haar gedachtes gaan en probeert ze door middel van woorden mensen te inspireren duurzamer te gaan reizen.


Recente artikelen (het kunnen ook juist die van in dezelfde categorie zijn)

Wil je weten wat elektrisch rijden je kan opleveren? We hebben de Routekaart nulemmissie voor je!