Auteur: Elske van de Fliert
advies duurzame mobiliteit, advies, duurzaam, mobiliteit

Als je bezig bent met de CO2 prestatieladder en aangeland bent op niveau 5, dan gaat ook het onderdeel woon-werkverkeer om de hoek komen: oftewel de mobiliteit van je collega’s of medewerkers. En hier zit bij veel bedrijven een pijnpunt. Want zuinigere bestelbussen, daar kan je als wagenparkbeheerder nog wel zelf over beslissen. Niet elke chauffeur is blij met een LNG vrachtwagen, maar dat is een strategische keuze waar de chauffeur weinig invloed op heeft in de meeste gevallen. Maar kom aan mensen hun leaseauto en daar komen de problemen. Daarvoor moet eerst draagvlak gecreëerd worden. Daarom stel ik vaak voor om met ambassadeurs te werken. Dat zijn gewone medewerkers van het bedrijf die een ambassadeursrol vervullen. Die samen een groep vormen die dit onderwerp bespreekbaar maakt bij collega’s. En met wie samen goede plannen worden gesmeed die op draagvlak kunnen rekenen. Overigens ook geen slecht idee voor die bestelbussen en die vrachtwagens…

 

Maar waar moet zo’n ambassadeur nou aan voldoen? Wie nodig je daarvoor uit en wat verwacht je van hem of haar? Daarvoor heb ik vijf profielkenmerken opgesteld.

 

1. Een natuurlijk leider

Het moet iemand zijn waar mensen ‘als vanzelf’ naar luisteren. Dit hoeft helemaal geen manager of directielid te zijn, alhoewel het ook goed is deze in je ambassadeursteam te hebben. Maar iemand waarvan je weet dat collega’s zijn of haar mening een hoge waarde toekennen. Het is niet voor niks dat Bekende Nederlanders vaak ambassadeur zijn.

 

2. Affiniteit met het onderwerp

De ambassadeur moet affiniteit hebben met het onderwerp. Dat is wat anders dan alles leuk vinden aan het onderwerp, zie het volgende punt. Maar iemand moet er wel een gevoel bij hebben en het interessant vinden om mee bezig te zijn. Iemand die bij ‘CO2 prestatieladder’ kijkt of hij/zij water ziet branden of bij ‘mobiliteit’ denkt aan jobhoppen is niet geschikt.

 

3. Kritisch denker

De ambassadeur moet kritisch kunnen zijn. Hoe fijn het ook is als je allemaal enthousiaste mensen hebt die alleen maar met de trein en de fiets reizen, thuiswerken en als ze al een auto gebruiken, dan toch zeker een deelauto, moeten ze zich ook kunnen inleven in de verstokte automobilist. En ook kunnen zeggen: dit is gewoon geen goed idee.

 

4. Voldoende verschillen van de andere ambassadeurs

Het is belangrijk om je ambassadeursteam voldoende diversiteit mee te geven. In leeftijd, in gender, in functie, in hoe lang ze al bij het bedrijf zijn, in type persoonlijkheid, in ervaring met het onderwerp, in strategisch versus tactisch denken. Alleen dan ga je ook voldoende diverse invalshoeken krijgen en echt met nieuwe ideeën komen om de mobiliteit in het kader van de CO2 prestatieladder te verbeteren.

 

5. Willen

En een ambassadeur moet natuurlijk ook gewoon willen. Niet alleen willen meedoen als ambassadeur, maar ook willen meedenken over oplossingen. Willen helpen bij het verminderen van de CO2 uitstoot. Willen nadenken over alternatieven voor de mobiliteit. Met collega’s over dit onderwerp van gedachte willen wisselen. Niet alleen binnen het team, maar juist ook naar buiten toe. Hij/zij is immers ambassadeur en moet dus ook de boodschap willen verkondigen.

 

Als je eenmaal je team van CO2 prestatieladder mobiliteitsambassadeurs hebt samengesteld, kan je samen mooie dingen gaan doen.

 

Waar vind je dat een ambassadeur nog meer aan moet voldoen? Laat het hieronder weten, misschien vergeet ik wel iets.

 

“Transport is prachtig, duurzaam transport is krachtig!”

 

Deel het artikel via de onderstaande buttons!


Recente artikelen (het kunnen ook juist die van in dezelfde categorie zijn)

Wil je weten wat elektrisch rijden je kan opleveren? We hebben de Routekaart nulemmissie voor je!