Auteur: Elske van de Fliert
Gebruikte tags: casus, CO2, materieel, MVO, wagenpark

Ws-CO2-en-materieel

In dit artikel wil ik je meenemen in een casus: een serie workshops CO2 en materieel voor een bedrijf dat zich bezig houdt met infrastructuur voor onder andere gas, communicatie en duurzame energie.

Wat was de vraagstelling van de klant?

Wij willen CO2 neutraal zijn in 2020 en zijn daar ook al concreet mee bezig. We zetten bijvoorbeeld al hybride gravers in en hebben meer dan 10% brandstof bespaard door het inzetten van een fleetmanagementbox. Alle business units is gevraagd een concreet plan te maken voor het bijdragen aan het CO2 neutraal zijn. De wagen- en materieelparkbeheerders (drie in totaal) vallen hier buiten. Voor hen is het lastig een concreet plan te maken, vooral omdat ze nog te weinig concrete handvatten hebben. Kun je er voor zorgen dat zij meer kennis krijgen over het onderwerp en dat ze een concreet plan op tafel leggen.

Wat was de branche?

GWW

Van wanneer tot wanneer liep het project?

Februari tot en met november 2015

Wat was de oplossing?

Voor de wagen- en materieelparkbeheerders in samenwerking met de MVO manager, zijn er zes workshops gehouden over het onderwerp, waarbij in de laatste workshop door de deelnemers zelf een plan is geschreven hoe zij bijdragen aan het CO2 neutraal worden van de organisatie. De workshops zijn als volgt opgebouwd:

  1. Bepaling van de overtuiging: waarom wil het bedrijf CO2 neutraal worden, waarom is dat belangrijk voor de wagen- en materieelparkbeheerders en hoe zou dit er concreet uitzien?
  2. Bepaling van het te behalen resultaat en doelstelling, inclusief een presentatie van fleetmanagementsoftware.
  3. Alternatieve brandstoffen en de tijdlijn: inhoudelijke toelichting over alle mogelijke alternatieve brandstoffen die kunnen worden toegepast voor het wagenpark en een eerste aanzet voor het maken van een tijdlijn waarin duidelijk wordt: wanneer zijn voertuigen/is materieel aangeschaft, hoeveel brandstof verbruikt het en hoeveel CO2 uitstoot is daar mee gemoeid.
  4. Materieel en tijdlijn: de opties voor het vergroenen van het materieelpark zijn aan bod gekomen en de tijdlijn is verder ingevuld zodat er een duidelijk beeld is ontstaan van de grootste verbruikers.
  5. LEAN: in het kader van slimmer rijden stond de vijfde workshop in het teken van LEAN denken en doen t.a.v. het wagenpark en de mobiliteit.
  6. Schrijven van het plan: door middel van een stap voor stap proces hebben alle drie de wagen- en materieelpark beheerders een concreet plan geschreven van hoe zij bijdragen aan het CO2 neutraal worden van het bedrijf. De MVO manager heeft een plan geschreven voor het vergroten van draagvlak binnen de organisatie.

Wat waren de concrete resultaten?

  1. Vier concrete plannen, met acties, deadlines en doelstellingen om bij te dragen aan het CO2 neutraal worden van de organisatie.
  2. Meer kennis en bewustwording bij de deelnemers.
  3. Een tijdlijn voor communicatie binnen de organisatie.
  4. Een hele lijst aan acties die uitgevoerd kunnen worden om de CO2 uitstoot naar beneden te brengen.

En verder?

De wagen- en materieelparkbeheerders en de MVO manager zijn nu bezig om hun plannen te realiseren. Successen vieren ze met elkaar. Door de resultaten te delen en hen maandelijks een update te sturen, blijft de betrokkenheid groot.

 

Deze casus beschrijft in het kort wat dit project inhield. Wat zou jij er nog meer van willen weten?

 

“Transport is prachtig, duurzaam transport is krachtig!”

 

Deel het artikel via de onderstaande buttons!


Recente artikelen (het kunnen ook juist die van in dezelfde categorie zijn)

Wil je weten wat elektrisch rijden je kan opleveren? We hebben de Routekaart nulemmissie voor je!