Auteur: Elske van de Fliert
Gebruikte tags: casus, CO2 reductie, draagvlak

In dit artikel wil ik je meenemen in een casus: de lunchbijeenkomst Groener rijden voor een installatiebedrijf.

Wat was de vraagstelling van de klant?shutterstock_253493992

CO2 reductie is voor ons een belangrijk thema, wij willen stijgen op de CO2 prestatieladder naar niveau 5. 90% van onze CO2 uitstoot zit in het wagenpark en de mobiliteit. We hebben al best een aantal zaken bekeken die we zouden kunnen doen, zoals een e-learning cursus Het Nieuwe Rijden, maar weten niet goed welke kant we op moeten. En mensen zijn niet voldoende bewust over het onderwerp. Zou je een korte workshop kunnen geven die interactief, niet belerend, maar wel bewustmakend en vooral ook erg interessant en leuk is.

 

Wat was de branche?

Installatiebedrijf

 

Van wanneer tot wanneer liep het project?

Tweede helft 2015.

 

Wat was de oplossing?

Voor het installatiebedrijf is een workshop gemaakt en gegeven die uit twee delen bestond. Het eerste deel ging om bewustwording: stellingen waarop de deelnemers reageerden met hun eigen mening, een duidelijke schets dat 90% van hun CO2 uitstoot uit het wagenpark/de mobiliteit komt, waarom CO2 überhaupt relevant is voor het bedrijf.

In de tweede helft van de workshop zijn de deelnemers aan de gang gegaan met 10 oplossingen om de CO2 uitstoot naar beneden te krijgen. In een aantal stappen lieten ze weten wat er mis is/ontbreekt/niet past bij het bedrijf aan de oplossing die zij voor ogen kregen, lieten ze weten wat de goede punten waren en welke alternatieven er zijn en lieten ze weten hoe een haalbaar, uitvoerbaar idee op basis van de oplossing er wat hen betreft uit moest zien.

Zo had het bedrijf uiteindelijk zeven concrete ideeën, inclusief actiepunten voor de uitrol en een planning.

 

Wat waren de concrete resultaten?

  1. 7 concrete, haalbare, uitvoerbare ideeën om de CO2 uitstoot te reduceren
  2. Draagvlak bij de deelnemers voor de ideeën
  3. Bewustwording bij de deelnemers over het onderwerp
  4. Een actieplan met planning.

 

En verder?

Het installatiebedrijf is nu bezig om de activiteiten uit het actieplan uit te voeren. Soms hoeft het niet ingewikkeld te zijn of ellenlange sessies te vergen om iets in gang te zetten. Dit was een ‘simpele’ lunchworkshop. De crux zit hem natuurlijk in de voorbereiding: welke 10 ideeën leg je voor en hoe werk je ze uit zodat mensen er snel mee aan de gang kunnen.

 

Deze casus beschrijft in het kort wat dit project inhield. Wat zou jij er nog meer van willen weten?

 

“Transport is prachtig, duurzaam transport is krachtig!”

 

Deel het artikel via de onderstaande buttons!


Recente artikelen (het kunnen ook juist die van in dezelfde categorie zijn)

Wil je weten wat elektrisch rijden je kan opleveren? We hebben de Routekaart nulemmissie voor je!