CO2 uitstoot
Gebruikte tags: CO2 uitstoot, gemeente, parkeren

Mobiliteit: het woon-werkverkeer, het zakelijke verkeer, de dienstreizen, dat soort dingen. Hoe verminder je de CO2 uitstoot daarvan? Want dat is een stuk lastiger in sommige opzichten dan het wagenpark. Daarvoor kan je bijvoorbeeld besluiten zuinigere auto’s aan te schaffen of met alternatieve brandstoffen te gaan rijden. Maar hoe krijg je nou bijvoorbeeld mensen in de trein en op de fiets? Of aan het thuiswerken? In dit artikel wil ik je meenemen in een casus: hoe zorg je er nou voor dat er meer mensen ervoor kiezen anders hun mobiliteit in te richten?

 

Wat was de vraagstelling van de klant?

Dit was een heel interessante vraagstelling, omdat hij uit twee onderdelen bestaat. Enerzijds: deze gemeente heeft beleid op het gebied van duurzaamheid. En hierin ook benoemd dat ze wil dat medewerkers duurzamer reizen. Dus meer de fiets en trein pakken voor het woon-werkverkeer. Meer gebruik maken van thuiswerken, dat soort zaken.

Anderzijds waren er naast het gemeentehuis wel parkeerplekken, maar lang niet genoeg voor alle medewerkers die elke dag met de auto kwamen. Deze parkeerplekken zijn openbaar, dus ook  bezoekers van de gemeente, het bijgelegen restaurant en het nieuw gevestigde zwembad moeten hier hun auto kwijt kunnen.

Hoe kunnen we er voor zorgen dat nog maar 150 medewerkers zich genoodzaakt voelen met de auto te komen, was dan ook de centrale vraagstelling van het project.

 

Wat was de branche?

Overheid

 

Van wanneer tot wanneer liep het project?

Maart – september 2017.

 

Wat was de oplossing?

Samen met een groep relevante en betrokken medewerkers, hebben we een serie van workshops gedaan. Uiteraard zijn we begonnen met vaststellen: wat is het probleem, welke overtuigingen hebben we als het gaat om de oplossing van het probleem en wat is onze doelstelling?

Daarna zijn we in een serie van een aantal workshops bezig geweest met het bedenken van oplossingen. Natuurlijk liggen die voor de hand: fietsen, treinen, thuiswerken, poolauto’s anders organiseren en bijvoorbeeld een persoonlijk mobiliteitsplan voor medewerkers. Door in een aantal workshops de medewerkers hier zelf mee aan de gang te laten gaan, hebben we de oplossingen gemeente-specifiek kunnen maken en alvast aan het draagvlak kunnen werken. Het is belangrijk om mensen in een vroeg stadium mee te nemen in de veranderingen die gaan komen.

Natuurlijk werd er parallel ook nagedacht over de parkeerzijde: moest de blauwe zone vergroot worden om zo mensen meer te dwingen, moesten er parkeerplekken bij komen, moest er misschien zelfs een slagboom komen en een maximum aantal aan pasjes uitgegeven worden?

Om goed inzichtelijk te krijgen wat de kosten, besparingen CO2 reductie en opbrengsten qua parkeerplekken van de verschillende oplossingen zijn, is gewerkt met MobilityAnalyst.  Hiermee is op een eenvoudige manier een enorme brij aan data hanteerbaar te maken.

Uiteraard is dit vastgelegd in een rapportage met de maatregelen, de opbrengsten (in parkeerplaatsen en CO2 reductie), de kosten/besparingen, voordelen, nadelen en implementatiepunten.

 

Wat waren de concrete resultaten?

  1. Duidelijkheid over welke maatregelen welke opbrengsten en kosten hebben en dus ook wat het meest kosteneffectief is om te doen
  2. Een eerste begin voor het creëren van draagvlak
  3. Maatregelen die specifieke passen bij de organisatie
  4. Helderheid over de te nemen vervolgstappen.

 

En verder?

Nu is het natuurlijk aan de organisatie om hier een besluit over te nemen en mensen en middelen vrij te maken. Een deel van de maatregelen levert een besparing op, voor een deel zal er een investering nodig zijn.

 

Hoe vol staat de parkeerplaats bij jullie?

 

“Transport is prachtig, duurzaam transport is krachtig!”

 

Deel het artikel via de onderstaande buttons!


Recente artikelen (het kunnen ook juist die van in dezelfde categorie zijn)

Wil je weten wat elektrisch rijden je kan opleveren? We hebben de Routekaart nulemmissie voor je!