Auteur: Elske van de Fliert
CO2 reductie, duurzaam ondernemen, beleid

In een eerder artikel, gaf ik aan dat het belangrijk te bespreken is waarom jullie nieuw en/of duurzamer wagenparkbeleid willen.  En in het vorige artikel ging ik in de drie niveaus waarop je die vraag moet beantwoorden: het algemene belang, het bedrijfsbelang en het eigenbelang.
Dat heeft te maken met de waarden waarop mensen een afweging maken om iets te doen in het kader van verduurzaming.
Voor de mensen die vooral op hedonistische en egoïstische waarden een afweging maken, is het eigenbelang essentieel.
Maar voor mensen die op basis van egoïstische en altruïstische waarden een afweging maken, is het bedrijfsbelang (ook) relevant.
En voor mensen die op basis van altruïstische en milieu waarden een afweging maken, is het algemene belang goed om helder te hebben.
Zo zorg je er dus voor dat voor iedereen een passende reden is om iets te gaan doen.

 

Bedrijfsbelang

Ook het bedrijfsbelang is dus relevant. Je kunt wel allemaal hele morele, goed klinkende, belangen hebben, maar als je niet weet waarom het voor het bedrijf belangrijk is, heeft het nog weinig zin. Het maakt ook veel duidelijk: doen we bijvoorbeeld iets omdat een klant hier aanleiding toe geeft of omdat we als bedrijf een bepaalde overtuiging hebben?

 

Wat zijn hier voorbeelden van?

Hieronder geef ik je een aantal voorbeelden van belangen voor het bedrijf. Redenen waarom het bedrijf kan beslissen met verduurzaming bezig te willen zijn. In het vorige artikel had ik het over het algemene belang en in het volgende artikel zal ik het hebben over het het eigenbelang.

·         Om een voorsprong in de markt te behouden

·         Omdat klanten er om vragen

·         Om kosten te besparen

·         Om zelfgekozen doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te halen

·         Om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor de huidige medewerkers

·         Om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor nieuwe medewerkers

·         Omdat concurrenten er ook mee bezig zijn

·         Omdat mobiliteit een belangrijke bijdrage levert aan de CO2 uitstoot van het bedrijf

·         Omdat er zo nieuwe opdrachten geworven kunnen worden

·         Omdat er nu dingen scheef zitten in de organisatie en dit leidt tot ontevreden medewerkers.

 

Hoe maak je dit voor mensen tastbaar?

Bedrijfsredenen om het wagenpark of het mobiliteitsbeleid te verduurzamen, zijn vaak makkelijk boven tafel te halen. Brainstorm er maar eens over met een aantal collega’s en je zult zien dat er genoeg redenen zijn om met dit onderwerp bezig te zijn. Belangrijk is vooral om die redenen boven tafel te halen en ook over te communiceren. Mensen moeten ze goed weten. En vooral ook het gevoel hebben dat dit de echte redenen zijn. Wat ik vaak zie gebeuren is dat er onder het mom van duurzaamheid een kostenbesparing wordt doorgevoerd. Er is echt helemaal niks mis met het doorvoeren van een kostenbesparing, maar noem het dan ook zo! Of wees helder dat je probeert twee vliegen in één klap te slaan. Dat kan vaak heel goed, maar wees er wel transparant over.

 

Wat is voor jou een mooi voorbeeld van een bedrijfsbelang? Wil je hiermee aan de slag voor jullie organisatie? Doe dan Ambassadeursworkshops!

 

“Transport is prachtig, duurzaam transport is krachtig!”

 

Deel het artikel via de onderstaande buttons!


Recente artikelen (het kunnen ook juist die van in dezelfde categorie zijn)

Wil je weten wat elektrisch rijden je kan opleveren? We hebben de Routekaart nulemmissie voor je!