Auteur: Azra Muminović
Duurzame mobiliteit, beleid, MVO
Gebruikte tags: beleid, duurzame mobiliteit, MVO

Zie je door alle bomen het bos niet meer als het gaat om het klimaat? Houd je de klimaat gerelateerde ambities niet meer bij? Dat is zeer begrijpelijk. Er worden wereldwijd regelmatig nieuwe doelen opgesteld in het teken van ‘red de planeet’. Zo heeft ook ons Kabinet kortgeleden een nieuw beleidsprogramma gepresenteerd. Alweer? Ja, alweer. En hoe irritant het ook is om telkens geconfronteerd te worden met het feit dat we met z’n allen duurzamer moeten worden, het is ook nodig, helaas…

Maar wat houdt het nieuwe beleid dan in? Het antwoord is dat in 2030 de CO2-uitstoot in Nederland met ten minste 55% moet zijn gedaald, als opmaat naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Daarnaast beschrijft het beleidsprogramma de hoofdlijnen van het beleid voor de komende jaren. Hiermee geeft het Kabinet richting aan de transities die nodig zijn voor klimaatneutraliteit in 2050.

De weg ernaartoe

Het beleid is gericht op de verduurzaming van de vijf sectoren: elektriciteit, mobiliteit, industrie, gebouwde omgeving en landbouw & landgebruik. Om het beleid in elke sector tot een succes te maken zal er gebruik worden gemaakt van een mix van instrumenten die ervoor zorgen dat Nederland gaat overstappen op duurzame alternatieven: subsidiëren (zoals subsidies voor isolatie in woningen, de opwek van duurzame energie en de aanschaf van een elektrische auto), normeren (zoals de verplichte installatie van hybride warmtepompen vanaf 2026 en zonnepanelen op grote daken vanaf 2025) en beprijzen (zoals de aanscherping van de CO2-heffing voor de industrie en de verhoging van de vliegbelasting). Met deze beleidsmix worden duurzame technieken aantrekkelijker gemaakt en worden huishoudens, bedrijven en maatschappelijke organisaties gestimuleerd en geholpen om te kiezen voor het duurzame alternatief.

Verantwoordelijkheid

Een duurzame wereld zonder CO2-uitstoot vergt verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het is niet makkelijk, maar dat geeft ons geen excuus om er niet mee aan de slag te gaan. Er is daar gewoonweg geen tijd en ruimte voor. We kunnen het ons niet meer permitteren. Maar wees niet ongerust! Want zelfs de kleinste aanpassingen in het leven kunnen al van enorme betekenis zijn. Denk aan het minder gebruik maken van de auto, en wat vaker met het openbaar vervoer reizen. Of het inplannen van een online vergadering in plaats van op locatie. Geloof me, dit soort dingen kunnen ons al heel ver brengen.

We doen het samen

Duurzaamheid vergt ook krachten bundelen. Want alleen kunnen we het niet. We moeten er voor elkaar zijn en elkaar helpen waar nodig. En gelukkig zijn er een tal manieren om het samen te doen. Eén van die manieren is dat wij jouw bedrijf of organisatie kunnen ondersteunen in het behalen van nul emissie in het wagenpark en de mobiliteit.

Je hebt al gelezen dat het aanpakken van de sector mobiliteit een grote rol speelt in het reduceren van de CO2-uitstoot in Nederland. In 2020 werd van de totale hoeveelheid broeikasgassen 19 procent door de sector mobiliteit (binnenlands verkeer en vervoer) uitgestoten. De emissies door de sector mobiliteit waren in 2021 ongeveer even groot als in 2020. In 2020 waren de emissies fors lager dan een jaar eerder. Die daling zette in 2021 niet door.

En daar moet verandering in komen. Heeft jouw organisatie meer dan 100 medewerkers? Zit zeker 50% van de CO2-uitstoot en/of bulk van de kosten in het wagenpark en de mobiliteit? Hebben of willen jullie een duurzaamheiddoelstelling? Super, dan kunnen we aan de slag! Met de doorlopende ondersteuning van Zero-e ben jij in staat structureel je duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren en weet je precies waar je aan toe bent voor jullie organisatie.

Neem contact met ons op en ga met ons in gesprek over de aanpak van jullie wagenpark en mobiliteit. Het is altijd goed om met iemand te kunnen sparren en het gevoel te hebben dat je er niet alleen voor staat, vooral in deze cruciale tijden.

Laat ons ook hieronder weten hoe jij omgaat met de veranderingen in deze tijd. Vinden we erg leuk om te lezen!

Deel het artikel via de onderstaande buttons.

Hoi! Mijn naam is Azra Muminovic en werk bij Zero-e als junior consultant duurzame mobiliteit. Ik houd ervan om over actuele onderwerpen te schrijven en mensen aan het denken te zetten – dit heb ik met name aan mijn sociologische achtergrond te danken. Ik probeer te inspireren, maar heb ook wel een ‘no time for excuses’ mentaliteit. Hoe dan ook, ik ben ervan overtuigd dat het ons gaat lukken om een CO2-neutrale wereld te creëren. De mens heeft wel vaker voor grote uitdagingen en transities gestaan, en dit is er één die we ook aankunnen.

 


Recente artikelen (het kunnen ook juist die van in dezelfde categorie zijn)

Wil je weten wat elektrisch rijden je kan opleveren? We hebben de Routekaart nulemmissie voor je!