CO2 reductie, duurzaam ondernemen, gedrag
Gebruikte tags: beleid, gedrag, visie

In het vorige blog had ik het over de vier waarden waarop mensen een afweging maken om iets te doen in het kader van CO2 reductie. Ik gaf daar al per waarde een concreet voorbeeld. Ik kreeg laatst de vraag “Wat zijn bruikbare ’triggers’ om de mensen in beweging te krijgen om CO2 uitstoot te reduceren?” Dat hoort natuurlijk heel erg bij elkaar! Daarom in dit artikel van alle waarden tien triggers om collega’s in beweging te krijgen om de CO2 uitstoot te reduceren.

 

Hedonistische triggers

Even voor de duidelijkheid: een hedonistische waarde is er één die er voor zorgt dat je je goed voelt, omdat je bijvoorbeeld minder hoeft te doen. Genot staat hierbij centraal.

1.      Mensen die met de fiets komen, lekker dichtbij de deur laten parkeren

2.      Mensen die met de trein reizen al hun reistijd als werktijd zien

3.      Mensen die zuinig rijden een extra vrije dag geven

4.      Mensen die hun leaseauto inruilen voor een NS business card ook een luxe bureaustoel en bureau voor thuis geven

5.      Mensen die carpoolen een uurtje eerder naar huis laten gaan

6.      Mensen die kiezen voor een elektrische auto een parkeerplek met laadpaal voor de deur geven

7.      Mensen die met de fiets komen, iets lekkers uitdelen

8.      Mensen die voldoende online vergaderen meer flexibiliteit in hun agenda geven

9.      Mensen die minder kilometers rijden, de uren die ze anders in de auto zouden zitten als vrije tijd geven

10.  Mensen die overnachten bij de werklocatie een extra luxe hotelkamer geven met massage

 

Egoïstische triggers

Een egoïstische waarde is er één die gericht is op iemands ‘bronnen’, dingen die zij heeft, zoals geld, status, verworvenheden.

1.      Mensen die met de fiets komen, een extra kilometervergoeding geven

2.      Mensen die met de trein reizen eerder een promotie geven

3.      Mensen die zuinig rijden wel een parkeerplaats geven, anderen niet

4.      Mensen die hun leaseauto inruilen voor een NS business card alleen maar voor het hoger management toestaan

5.      Mensen die carpoolen allemaal de reiskostenvergoeding geven

6.      Mensen die kiezen voor een elektrische auto toch de brandstofvergoeding uitbetalen

7.      Mensen die met de fiets komen, als helden neerzetten in het bedrijf

8.      Mensen die voldoende online vergaderen hoeven geen notulen meer te maken bij andere overleggen

9.      Mensen die minder kilometers rijden, een betere parkeerplek geven

10.  Mensen die overnachten bij de werklocatie geld meegeven voor een extra luxe maaltijd

 

Altruïstische triggers

Ja, ze zijn er, mensen met altruïstische waarden oftewel mensen die gedrag vertonen waar anderen voordeel bij hebben.

1.      Mensen die met de fiets komen, laten zien hoeveel parkeerplaatsen dat scheelt

2.      Mensen die met de trein reizen, duidelijk maken dat ze daardoor CO2 besparen en daarmee het bedrijf meer opdrachten verzorgen

3.      Mensen die zuinig rijden, laten zien hoeveel geld ze het bedrijf besparen

4.      Mensen die hun leaseauto inruilen voor een NS business card laten zien hoeveel makkelijker het voor het bedrijf is

5.      Mensen die carpoolen laten zien hoe gezellig collega’s dat vinden

6.      Mensen die kiezen voor een elektrische auto laten zien hoe goed dat is voor de luchtkwaliteit en dat er dus minder mensen astma krijgen

7.      Mensen die met de fiets komen, laten zien dat ze gezond bezig zijn en dat dit goed is voor hun gezinsleden

8.      Mensen die voldoende online vergaderen vertellen hoeveel reistijd en daarmee personeelskosten ze uitsparen

9.      Mensen die minder kilometers rijden, laten zien dat ze er fitter door worden en daardoor beter presteren op het werk

10.  Mensen die overnachten bij de werklocatie laten zien dat het bedrijf daardoor efficiënter kan werken.

 

Milieu triggers

En, echt waar, dan zijn er mensen die gevoelig zijn voor de milieu triggers. Oftewel dingen die het milieu (en de natuur en de gezondheid) tot voordeel zijn. Ik hoor zelfs vaak in workshops: ja, ik doe dit natuurlijk voor een betere wereld, voor mijn kinderen (dat is dan dus overigens een altruïstische waarde, je doet het uiteindelijk voor een ander, niet zozeer voor die betere wereld op zich), dus mensen zijn zich er wel van bewust. Maar het zal er altijd bij komen, voor een heel select gezelschap is dit de leidende waarde.

1.      Mensen die met de fiets komen, vertellen hoe goed dat is voor het milieu (de luchtkwaliteit, het klimaat, de schaarse grondstoffen, ze zijn er allemaal bij gebaat)

2.      Mensen die met de trein reizen, vertellen dat ze daardoor bijdragen aan een betere aarde

3.      Mensen die zuinig rijden, laten zien hoeveel NOx en fijnstof ze reduceren en wat de invloed daarvan is op de luchtkwaliteit en zure regen

4.      Mensen die hun leaseauto inruilen voor een NS business card vertellen hoe goed dat is voor het milieu

5.      Mensen die carpoolen vertellen dat ze daardoor de helft minder (of zelfs maar een derde of een kwart als ze met drie of vier mensen in de auto zitten) vuile lucht uitstoten en lawaai maken per persoon

6.      Mensen die kiezen voor een elektrische auto laten zien wat het positieve milieueffect is van een elektrische auto, als je kijkt naar de gehele levenscyclus

7.      Mensen die met de fiets komen, vertellen dat ze ook vandaag weer bijdragen aan minder zure regen en een mooiere aarde

8.      Mensen die voldoende online vergaderen vertellen hoeveel schaarse grondstoffen ze niet hebben verbruikt

9.      Mensen die minder kilometers rijden, laten zien hoeveel CO2 reductie dat oplevert

10.  Mensen die overnachten bij de werklocatie laten zien hoeveel liter diesel dat bespaart.

 

CO2 reductie, duurzaam ondernemen, gedragNu zijn dit triggers, dingen die mensen kunnen aanzetten om iets te doen. Maar natuurlijk wordt niet iedereen op dezelfde manier gemotiveerd. Ik vertel er in het volgende artikel meer over.

 

En natuurlijk klinkt dit allemaal behoorlijk rationeel, terwijl wij helemaal geen rationele wezens zijn. Dus gebruik emotie bij deze triggers. “Dit is goed voor het milieu”, klinkt toch anders dan “Hierdoor zorg jij er voor dat er geen zielige ijsberen sterven”. En “Parkeer lekker dichtbij” speelt toch minder op de emotie in dan: “Nooit meer eindeloze afstanden hoeven lopen”.

 

Ik ben heel benieuwd naar jullie triggers, laat het hieronder weten zodat we allemaal kunnen meegenieten!

 

“Transport is prachtig, duurzaam transport is krachtig!”

 

Deel het artikel via de onderstaande buttons!


Recente artikelen (het kunnen ook juist die van in dezelfde categorie zijn)

Wil je weten wat elektrisch rijden je kan opleveren? We hebben de Routekaart nulemmissie voor je!