Auteur: Elske van de Fliert

Op een dag werd de CEO van een groot bedrijf wakker met een onrustig gevoel. Hij was de dag ervoor bij zijn ondernemersvereniging geweest en daar vertelde iemand het verhaal van de rendieren op St. Matthew Island . Het liet hem niet los. Zou zijn bedrijf ook zo’n destructieve invloed hebben? Werken we er echt naar toe dat deze planeet straks niet meer leefbaar is?
Op de zaak gekomen, riep hij het MT bij elkaar en ze gingen aan de slag. Inzichtelijk maken wat ze aan afval produceerden, CO2 uitstootte en grondstoffen opmaakten. Al snel kwamen ze er achter dat ze het niet alleen konden doen. Want ze wilden best andere producten inkopen, maar wie leverde die? Ze wilden hun producten wel anders verschepen, maar welke transporteur kon ze helpen? Eigenlijk was hun eigen directe bijdrage maar heel klein, maar het effect dat ze hadden door gebruik te maken van andere bedrijven? Levensgroot!

 

Herkenbaar?

Herkenbaar? Dat is waarom bijvoorbeeld de CO2 prestatieladder inzet op het opstellen van een ketenanalyse. En waarom een levenscyclusanalyse vaak gedaan wordt bij het verbeteren van de milieubelasting van een product. Je hebt het niet allemaal zelf in de hand, maar je hebt wel heel veel invloed op wat er eerder en verderop in jouw keten gebeurd. Daarom vertel ik hieronder 29 dingen die je moet weten over ketens.

shutterstock_262155599

 1. Het analyseren van de keten is een verplichting voor de CO2 prestatieladder, vanaf niveau 4.
 2. Jouw keten bestaat niet alleen uit jouw leverancier en jouw afnemer, ook die wellicht hebben leveranciers en afnemers.
 3. Een besparing in grondstoffen van jouw product, kan tot een besparing van brandstof transportkosten leiden bij de transporteur.
 4. De keten is zo sterk als de zwakste schakel.
 5. Voor verschillende producten, diensten en processen binnen jouw bedrijf, bestaan er verschillende ketens.
 6. Ketenoptimalisatie is iets van inkoop, van ontwikkeling, van accountmanagement, van het MT, eigenlijk van iedereen in de organisatie.
 7. Samenwerken in de keten leidt niet alleen tot efficiëntie, maar ook een kleinere faalkans.
 8. Om de keten te optimaliseren kan het handig zijn om met concurrenten samen te werken.
 9. Innovaties komen veel sneller van de grond bij het samenwerken met de keten.
 10. Door het sneller kunnen afstemmen in de keten, kan veel verspilling worden voorkomen.
 11. Ketens werken goed als er op basis van vertrouwen samengewerkt kan worden.
 12. Ook voor goedwerkende ketens is het belangrijk om de afspraken op papier te zetten om de transparantie te bevorderen.
 13. Voor een goede ketensamenwerking kan het nodig zijn elkaar toegang te geven tot systemen.
 14. Door een goede ketensamenwerking ben je sneller in staat in te spelen op calamiteiten bij één van de ketenpartners.
 15. Door anderen met je mee te laten denken, laat je een frisse wind door het bedrijf waaien.
 16. Vele handen maken licht werk, dat geldt ook in een ketensamenwerking.
 17. Er is verschil tussen ketensamenwerking en ketenintegratie. Een integratie gaat veel verder en partijen zijn meer met elkaar verbonden.
 18. Voor een goede ketensamenwerking moet er een echte wil zijn om samen te werken.
 19. Snel toegang hebben tot de keten houdt in dat er vroeger in het proces al nagedacht kan worden hoe het verderop beter kan.
 20. Ketens moeten regelmatig geëvalueerd worden, levert deze nog op wat hij op moet leveren?
 21. Kijk ook regelmatig naar of er nieuwe partners bij moeten in de keten of dat partijen moeten afvallen.
 22. Ketensamenwerking leidt tot een betere focus van het bedrijf en dus meer aandacht voor de kerncompetenties.
 23. Ketensamenwerking kan ingezet worden om de marktbenadering te verbeteren, de producten te verbeteren of bijvoorbeeld de distributie te verbeteren.
 24. Samenwerken in de keten leidt tot meer begrip over de klant van de klant en daarmee tot een beter product.
 25. Samenwerking in de keten kan tot een efficiënter gebruik van middelen leiden doordat meer bedrijven van hetzelfde middel gebruik kunnen maken.
 26. Ketens kunnen mogelijkheden bieden voor modulaire systemen die eerder niet mogelijk leken omdat er steeds maatwerk geleverd werd.
 27. Ook binnen het bedrijf moeten er meerdere mensen betrokken zijn bij de ketensamenwerking.
 28. Ketensamenwerking is een strategische keuze, bepaal vooraf het waarom en de doelstelling.
 29. Ketensamenwerking kan CO2 reductie, een kostenbesparing en snellere levertijden teweeg brengen. Profiteer ervan!

Wat doe jij met jouw keten? Laat je antwoord in het reactieveld hieronder achter.

Als je reageert, wil ik je wat geven. Wat dat is, lees je hier.

En deel het artikel via de onderstaande buttons!


Recente artikelen (het kunnen ook juist die van in dezelfde categorie zijn)

Wil je weten wat elektrisch rijden je kan opleveren? We hebben de Routekaart nulemmissie voor je!