Auteur: Elske van de Fliert
CO2 reductie, duurzaam ondernemen, duurzame mobiliteit
Gebruikte tags: beleid, gedrag, wagenpark

Ik klik op “Online deelnemen” en het Teams vergaderscherm verschijnt. Niet lang daarna verschijnen ook mijn gesprekspartners: degene die de certificeringen van het bedrijf onder haar hoede heeft en degene die vanuit kwaliteitsmanagement met duurzaamheid bezig is. Dit bedrijf met een hoop vrachtwagens is Lean & Green gecertificeerd (drie sterren!) en neemt duurzaamheid dus serieus. Kunnen wij ze dan nog helpen, vraag je je misschien af. Dat moet natuurlijk uit de rest van het gesprek blijken…

Beleid

Wat al snel blijkt is dat bij deze organisatie iets speelt dat bij veel organisaties speelt die al een tijd lekker bezig zijn. Organisaties die dus drie sterren Lean & Green hebben of CO2 prestatieladder niveau 5 hebben gehaald of hun hele wagenpark al hebben geëlektrificeerd. Namelijk dat ze al heel veel CO2 reductie hebben behaald, maar nu meer beleidsmatig dingen willen gaan doen. Dingen waar ze veel meer alle medewerkers in moeten meenemen. Kijk, het wagenpark vergroenen is een behoorlijk technische exercitie: je kijkt welke voertuigen je hebt, hoe je ze inzet en wat daar het groene alternatief voor in de markt is. Je kunt dan bepalen op welk moment je over gaat op dit groene alternatief. Natuurlijk moet je ook daarover je medewerkers informeren en als het om de leaseauto’s gaat, kan het pittige discussies opleveren, maar het is wel overzichtelijk.

Woon-werkverkeer

Maar nu komen de dingen die draagvlak vragen. Nu komt de fase dat mensen commitment moeten tonen. Nu komt het moment dat iedereen op de hoogte moet zijn van dat certificaat dat gehaald is en dat daar consequenties aan hangen. Zeker als het tot dan toe over het wagenpark is gegaan, gaat het nu ineens over het woon-werkverkeer, de reiskostenregeling, de afspraken over het bezoeken van klanten met het openbaar vervoer. Kortom: het komt ineens dichtbij de collega’s zelf en dat is ingewikkeld voor mensen.

Duurzaamheidsdoelstelling

Nu wil je eigenlijk dat collega’s het ook leuk gaan vinden. Dat ze het logo van Lean & Green niet alleen op de vrachtwagen zien staan, maar daar zelf ook acties aan verbinden. Dat het thuiswerken niet alleen gezien wordt als noodzakelijk kwaad omdat er nou eenmaal corona is, maar iets wat je wilt doen omdat het ook bijdraagt aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen.

CO2 reductie, duurzaam ondernemen, duurzame mobiliteitMobiliteitsanalyse

Wij hebben dit uitgebreid besproken. En dan blijkt: kijk je moet natuurlijk altijd de waarom kunnen vertellen: waarom wil je dat collega’s hun gedrag aanpassen. En dan kan je wel zeggen dat je CO2 prestatieladder gecertificeerd bent en dat is ook wel zo en mensen snappen ook wel dat er consequenties aan zitten, maar: voelen ze dit echt als hun verantwoordelijkheid? Waarschijnlijk niet. Het is niet dicht genoeg bij. En dat moet je dus zien te bewerkstelligen: het dichter bij brengen. En dat kan op het moment dat je helderheid hebt over de mogelijkheden van de mensen zelf. Dus wat we dan doen is dat we via een mobiliteitsanalyse inzichtelijk maken: hoe reizen mensen nu (bij de meeste bedrijven is dit niet in kaart) en wat zou qua reistijd en afstand de meest optimale manier van reizen zijn, rekening houdend met verduurzaming? En rekening houdend met de eisen, wensen en beperkingen van mensen.

Mobiliteitsplan

Heb je dat inzichtelijk, dan heb je helderheid, daarmee overzicht en daarmee zekerheid. En daarmee: de eerste aanzet tot een plan dat je kunt gaan uitrollen, om niet alleen dat wagenpark te verduurzamen, maar ook de mobiliteit te vergroenen en het beleid te optimaliseren. En daarmee kan je dan de collega’s meenemen in de transitie. En kan je het ook zo inrichten dat het ook voor hen leuk wordt.

Wil je eens van gedachte wisselen hierover? Laat het weten!

“Transport is prachtig, duurzaam transport is krachtig!”

Deel het artikel via de onderstaande buttons!

 


Recente artikelen (het kunnen ook juist die van in dezelfde categorie zijn)

Wil je weten wat elektrisch rijden je kan opleveren? We hebben de Routekaart nulemmissie voor je!