Uitleg Besluit CO2 Reductie Werkgebonden Personenmobiliteit

Een hele mond vol om uit te spreken, gelukkig zijn wij er van Zero-e om je stapsgewijs door dit proces te helpen. 

In het kort

het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit (WPM) verplicht werkgevers met 100 of meer werknemers jaarlijks gegevens over werkgebonden personenmobiliteit te verstrekken. Deze verplichting gaat 1 juli 2024 in. De verplichting geeft inzicht in en grip op de CO2-uitstoot. Dit kan voor je bedrijf of organisatie grote impact hebben. 

Waarom gaan we dit doen?

In het Klimaatakkoord dat is afgesloten in 2019 hebben Nederlandse overheden, werkgevers, en organisaties afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot te verminderen. Een van de afgesproken onderdelen van dit akkoord is dat werkgevers met 100 plus medewerkers jaarlijks de CO2-uitstoot door WPM verminderen. De afspraak is om dit voor heel Nederland met minimaal 1,5 megaton te verminderen in 2030. Werkgeboden personenmobiliteit zijn de woon-werkmobiliteit en zakelijke mobiliteit samen. Bijna de helft, een substantieel deel dus, van de uitstoot door personenmobiliteit komt door deze WPM. Werkgevers hebben dus een grote invloed op het verminderen van deze uitstoot.

Voor verdere toelichting

Er bestaat al een uitgebreide handleiding hierover, geschreven door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Die kun je hier vinden.