Oude pagina- Besluit CO2 reductie werkgebonden personenmobiliteit

Informatieplicht bedrijven 100 medewerkers - mobiliteit

Zero-e helpt met het Besluit CO2 Reductie Werkgebonden Personenmobiliteit

Welkom op de pagina van het Besluit CO2 Reductie Werkgebonden Personenmobiliteit van Zero-e. Een hele mond vol om uit te spreken, gelukkig zijn wij er van Zero-e om je stapsgewijs door dit proces te helpen.

In het kort: het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit verplicht werkgevers met 100 of meer werknemers jaarlijks gegevens over werkgebonden personenmobiliteit te verstrekken. Deze verplichting gaat 1 juli 2024 in. De verplichting geeft inzicht in en grip op de CO2-uitstoot. Dit kan voor je bedrijf of organisatie grote impact hebben.

Waarom moeten we dit doen?

In het Klimaatakkoord dat is afgesloten in 2019 hebben Nederlandse overheden, werkgevers, en organisaties afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot te verminderen. Een van de afgesproken onderdelen van dit akkoord is dat werkgevers met 100 plus medewerkers jaarlijks de CO2-uitstoot door werkgebonden personenmobiliteit verminderen. De afspraak is om dit voor heel Nederland met minimaal 1,5 megaton te verminderen in 2030. Werkgeboden personenmobiliteit zijn de woon-werkmobiliteit en zakelijke mobiliteit samen. Bijna de helft, een substantieel deel dus, van de uitstoot door personenmobiliteit komt door deze werkgebonden personenmobiliteit. Werkgevers hebben dus een grote invloed op het verminderen van deze uitstoot.

Er bestaat al een uitgebreide handleiding hierover, geschreven door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Die kun je hier vinden.

We kunnen ons voorstellen dat er veel informatie in de handleiding staat. Daarom willen we vanuit Zero-e een extraatje aanbieden om dit zo makkelijk mogelijk te maken.

Wat is onze aanpak?

De rapportageverplichting houdt in dat je vanaf 2024 ieder jaar een opgave doet van het totaal aantal gereisde kilometers door je werknemers voor je organisatie. Via een digitaal formulier van het RVO voer je al je gegevens in, en het RVO berekent de CO2-uitstoot die hierbij hoort. Ieder jaar moeten voor 1 juli de gegevens van het jaar daarvoor zijn ingediend. Er komt bij het verzamelen van de gegevens een heleboel bij kijken, dat zul je merken wanneer je de handleiding van de overheid opent. Zo moet je goed weten wat het onderscheid is tussen zakelijk en woon-werk verkeer, om welke gegevens het precies gaat, en hoe je überhaupt aan deze gegevens komt. Nou, dit willen wij een heel stuk makkelijker voor je maken door de handleiding van de overheid samen te vatten in drie tutorials:

Tutorial 1

In de eerste tutorial leggen we uit wat het Besluit inhoudt.

Tutorial 2

In de tweede tutorial staan we stil bij de vraag hoe je de gegevens verzamelt.

Tutorial 3

En de derde en laatste tutorial hoopt de paniek weg te nemen en oplossingen te bieden voor als er tot nu toe weinig of helemaal niks is bijgehouden, en dit ook lastig is om te doen.

Wij willen graag dat iedereen snel en makkelijk aan de slag kan. Daarom vragen wij geen consultancyfee van een paar duizend euro. Maar wel een bijdrage in de ontwikkeling voor de tutorials. De kosten hiervan zijn € 79,- ex. BTW.
Omdat één van onze kernwaarden: “We doen het elke keer beter” is, willen we graag feedback. Hoe kunnen we de tutorials verbeteren? Ben jij één van de eerste tien die de tutorials afneemt èn ons van feedback voorziet? Dan rekenen we geen kosten voor de tutorials!

Hoe kun je je aanmelden?

Dus heb je behoefte aan onze hulp om de registratie werkgebonden personenmobiliteit zo goed mogelijk en zonder gedoe uit te voeren? Mail ons dan op info@zero-e.nl met je contactgegevens. Wij sturen je de tutorials op. Een factuur volgt later op het door jou opgegeven factuuradres met inkoopnummer.

Daarnaast plaatsen we je op de mailinglijst en zullen we om de twee weken praktische tips sturen waarmee je de registratie goed kunt voorbereiden.

We gaan hier samen een succes van maken!

Wil je weten wat elektrisch rijden je kan opleveren? We hebben de Routekaart nulemmissie voor je!